Valg og skift af filter


Små partikler fra både indendørs kilder (fx stearinlys og madlavning) og fra udendørs kilder (byggestøv, dækslidtage og sodpartikler) indåndes og påvirker i større eller mindre grad vores sundhed. Sygdomme forbundet med indendørs lufteksponering på grund af partikelforurening er bl.a.:

  • Astma og allergi
  • Lungesygdomme
  • Hjertekarsygdomme

Jo mindre partikler man udsættes for, jo dybere i kroppen optages de og jo større skade kan de forårsage.

Derfor er det vigtigt at sikre både det rette filter til de behov, I har som familie, men også at sikre et rent filter i sit ventilationsanlæg.


Filtertyper

Når du skal vælge filtertype til dit anlæg, afhænger valget af, om der er specielle behov at tage hensyn til.

Et standardfilter (G4) er i langt de fleste tilfælde tilstrækkeligt, såfremt der ikke er allergigener blandt boligens beboer eller du bor ud til en meget trafikeret vej.

Hvis der er allergi hos en eller flere af beboerne, kan du med fordel installere et Pollenfilter (ePM1 50-65% F7) hele året rundt i udeluftindtaget. Det filtrerer flere partikler fra end et almindeligt filter.  

Filtret i udsugningsluften vil stadig være et standardfilter og du skal derfor være opmærksom på, at de to filtre har forskellige udskiftningsintervaller. Pollenfiltret skal normalt ikke udskiftes så ofte som standardfiltret, da det samlede filterareal i et pollenfilter er noget større.

Befinder du dig i et område med meget trafik og os fra fx motorvej eller tung industri, kan et sundt indeklima sikres ved anvendelse af et filter i klassen ePM1 80 % - også kaldet kategori F9.

Kontakt din sædvanlige leverandør eller en af vores servicepartnere for at købe nyt filter.


Skift af filter

Det er vigtigt at skifte filtre regelmæssigt for at sikre optimalt udbytte af dit ventilationsanlæg.

Ud over at dit anlæg giver dig besked om, hvornår det er tid til filterskift, så er dug på indersiden af dine vinduer også en indikator på, at du skal tjekke dit filter.

Hvis du oplever, at anlægget larmer eller vibrerer mere end normalt, bør du også kigge til dit filter.


Fem gode råd til et godt indeklima

Hvis du oplever forringet luftkvalitet og indeklima - og filtret i dit ventilationsanlæg er rent og klar til brug - så er her nogle ting, som du selv kan efterleve.

  • Undgå brug af stearinlys
  • Gør rent ofte, så du minimerer støv i boligen
  • Elektriske devices bør slukkes, når de ikke er i brug
  • Minimer fugt i boligen, når du går i bad – luk døren og åben vinduet. Så luftes fugten ud, i stedet for at komme ind i boligen.
  • Luk døren til køkkenet, når du laver mad og tænd for emhætten.