Ansvarlighed


 

Aktiv deltagelse i miljødebatten 

Vi deltager gerne i projekter, der fokuserer på energirigtigt byggeri og i særdeleshed passivhuse. At påvirke, hvilken vej vinden blæser på området - både inden for politik og teknologi – har høj prioritet hos Nilan.

Vi involverer os derfor gerne i miljødebatten, fx gennem medlemskaber i relevante organisationer inden for lavenergiområdet. Vi har en holdning og går gerne i dialog for at opnå resultater, der gavner vores fælles fremtid.

Nilan deltager aktivt i miljødebatten og i udvikling af nye teknologier og er for tiden en del af et nyt projekt, der har udviklet et intelligent system til sikring af godt indeklima og lavt energiforbrug.

Nilan er en del af EUDP-projektet, der er et samarbejde mellem VELUX Group, DTI og Nilan om at udvikle næste generations indeklima- og energikontrol (Smart Green Indoor Climate Manager) med hjælp fra bl.a. dokumentation og test i en 2-årig periode.

Teknologien støtter op om den grønne omstilling i både Danmark og EU med betydelige besparelser på energiforbruget.

Næste fase, der starter op i efteråret 2022, er at finde seks familier fordelt i Danmark, Frankrig og Tyskland, der vil hjælpe med at teste den nyudviklede teknologi.

IG Passivhaus

Foreningen Informations-Gemeinschaft Passivhaus Deutschland arbejder for at fremme standarden for passivhuse og øge kendskabet til denne type meget energieffektive bygninger.
 
Medlemmerne udveksler viden og erfaring og bidrager med input fra hver deres del af branchen.

VarmePumpeIndustrien

VPI arbejder for et fossilfrit Danmark.

Branchens producenter og leverandører arbejder sammen
om at ændre forbrugsmønstre og sikre CO2-besparelser ved brug af vedvarende energi.

Nilans grundlægger Torben Andersen er valgt som formand for foreningen.

 

GoGreen by Nilan

Nilans løfte til fremtidige generationer rækker længere end ventilation og opvarmning uden brug af fossile brændstoffer. Det dækker også over et fokus i vores produktion og generelle ageren i vores hverdag.
 
Vi er af natur sparsommelige og det har indflydelse på vores forbrugsmønster som virksomhed. Vi optimerer og tilpasser hele tiden procedurer i produktionen for at sikre mindst muligt råvarespild i form af materialer og energiforbrug. Når vi kan optimere på fx pladsspild i transport af vores delkomponenter, så benytter vi os af muligheden – både til gavn for miljø og pengepung.

 

Energi renovation

Fra dag et i Nilans historie har det ligget os dybt på sinde at give vores kunder ventilationsanlæg og varmepumper, der både giver et sundt indeklima og er energieffektive. Det fokus har vi holdt ved, fordi vi tror på, at vi alle har et ansvar over for kommende generationer og vores klodes fremtid.
 
Skiftet fra afhængigheden af fossile brændstoffer over til opvarmning med varmegenvinding og vedvarende energi er i sig selv et udtryk for ansvarlighed. Det kan ske ved anskaffelse af et nyt ventilationsanlæg eller en energirenovering af ældre aggregater, såfremt bygningen ikke tillader udskiftning af et anlæg af ældre dato.