Disclaimer

Denne hjemmeside ejes og vedligeholdes af Nilan A/S, Nilanvej 2, 8722 Hedensted. Alle kommentarer og forespørgsler vedrørende hjemmesiden bedes derfor rettet til ovenstående adresse, telefon 76 75 25 00 eller nilan@nilan.dk.

Nedenstående vilkår reguleres alene af dansk ret uden hensyntagen til uoverensstemmelser mellem lovregler.

Copyright

Samtlige tekster, billeder og andet tilgængeligt materiale på hjemmesiden tilhører Nilan A/S, såfremt ikke andet er nævnt.

Al tekst og alle filer på hjemmesiden må downloades eller printes til personligt, ikke-kommercielt brug, ligesom filerne, der ligger til download under ”Presse”, må bruges i presseøjemed. Enhver anden form for kopiering, download, bearbejdelse, videresendelse, reproduktion, oversættelse og så videre af indholdet på hjemmesiden er ikke tilladt uden en skriftlig tilladelse fra Nilan A/S. 

Ansvarspolitik

Al information på hjemmesiden er vejledende og kan ikke alene ligge til grund for valg af ventilations- eller varmepumpeanlæg. Vi anbefaler derfor til enhver tid, at du opsøger en Nilan-salgskonsulent eller -forhandler i forbindelse med valg af anlæg for dermed at sikre, at anlægget opfylder dine præcise behov.

Indholdet på hjemmesiden bliver hele tiden opdateret. Dog påtager Nilan A/S sig intet ansvar for eventuelle fejl, udeladelser, unøjagtigheder eller lignende. Alt indhold, inklusive produktspecifikationer, kan ændres eller slettes uden varsel på et hvilket som helst tidspunkt.

Nilan A/S bestræber sig på at sikre, at hjemmesiden fungerer optimalt til enhver tid, men kan ikke garantere mod vira eller andre fejl, og al brug af hjemmesiden sker således på egen risiko.

Hvad angår tredjeparts hjemmeside, der linkes til fra denne hjemmeside, påtager Nilan A/S sig intet ansvar for eventuelle fejl, indholdet eller uhensigtsmæssig brug af personlige oplysninger.

Indkøbsbetingelser

Nedenstående vedhæftede generelle indkøbsbetingelser skal finde anvendelse ved leverancer til selskaberne Nilan A/S og Vesttherm A/S. 

Indkøbsbetingelser for Nilan A/S og Vesttherm A/S