Kvalitetssikring

Når vi hos Nilan siger, at vi tester alle anlæg, inden de bliver sendt fra vores fabrik, så mener vi det helt bogstaveligt. Inden vi sender et nyt anlæg ud ad døren, tester vi det i drift og sikrer, at det følger de kvalitetskrav, der er på markedet og de høje standarder som vi sætter til os selv.

Vores produktionsmedarbejdere er uddannede til at producere netop vores type anlæg. Løbende dialog og evalueringer sikrer et højt kompetenceniveau og en god deling af den viden, vi har opnået gennem de mange år, Nilan har været på ventilationsmarkedet. Når nye kolleger skal læres op, sker det ved sidemandsoplæring, hvor vigtige detaljer bliver videregivet personligt, så man har mulighed for at stille spørgsmål og dermed højne forståelsen.

 

Inden et Nilan anlæg forlader fabrikken, udfører vi både en funktionstest og en drifttest.

Her tester vi blandt andet om alle følere og relæer er monteret korrekt og virker. Kollegerne i Afprøvning kontrollerer også om elpatronen fungerer som tiltænkt. 

I drifttesten er et af de centrale elementer at teste den reversible kølekreds, så vi sikrer, at anlægget yder, som det skal - både i køle- og varmefunktionen.  

 

 

Certificeret Kvalitet

Nilan har fået tildelt en række certifikater. Både vores kvalitetsledelsessystem og vores anlæg bliver løbende certificeret, så vores kvalitet fortsat lever op til den høje standard, vi er så kendte for.

ISO 9001:2015

Kvalitetsledelsessystemet ISO 9001 er anerkendt i hele verden og giver Nilan en effektiv styring af fx vores kundedialog. Systemet sikrer at vi har fokus på processer, løbende overvågning og evaluering.

ISO 9001:2015, der dækker over bl.a. salg, dimensionering og opbygning af varmepumper med over 2,5 kg kølemiddelfyldning, er et af de certifikater, som vi hos Nilan er meget stolte af.

Bruun Inspektion A/S udfører den årlige revision iht. Arbejdstilsynets Bekendtgørelse. 

Passivhus Certificeret

Nilans Comfort- og Compact-anlæg er begge certificerede.
Både vores Compact P (92 m3/h og 172 m3/h) og vores Comfort CT150 (600 m3/h) er blevet anerkendt som Certified Passive House Component.

Det er et certifikat, der tildeles komponenter, der er egnede til opførelsen af passivhuse, hvor kravene til blandt andet energibehov er skrappere end minimumskravene fra bygningsreglementet.

Udover meget lavt energiforbrug skal varmegenvindingen i et passivhus ske fra den passive varme fra boligen og beboerne – huset har fået sit navn efter netop denne egenskab. 

Smart Grid Ready

Med Smart Grid kan dit anlæg kommunikere med det intelligente elsystem og på den måde udnytte kapaciteten i forsyningsnettet mere optimalt. Certificeringen SG Ready er en ordning, der p.t. gælder for Tyskland, Østrig og Schweiz.

Nilans Compact P/P2, Compact P Air9/P2 Air og Compact P Geo/P2 Geo er alle certificeret Smart Grid Ready, der indeholder fire driftsformer, som aktiveres af et eksternt signal fra forsyningsselskabet. Smart Grid-funktionen tager dermed højde for situationer med manglende strøm, normal drift, billig strøm og overkapacitet af strøm.

Produktudvikling

Vores arbejde med produktudvikling er centreret omkring det, der altid har været Nilans mål og drivkraft:
At skabe fremtidens løsninger.

Et langsigtet fokus kombineret med stor knowhow er derfor både en nødvendighed og en realitet, når vi udvikler nye aggregater og nye komponenter til de eksisterende produkter, der allerede findes i Nilans portefølje.

Omvendt støtter vores erfaring og tilpasningsparathed op om vores evne til at imødekomme enhver kundes behov. Vi tager gerne en udfordring op og bygger specielt tilpassede anlæg eller specialdesignede anlæg helt fra bunden, når det er den bedste løsning for kunden.

Denne evne til at tilpasse og udnytte vores kompetencer har sikret vores eksistens, siden Nilan blev etableret, og vi tror stadig på, at det er vejen frem. Vi agerer på et marked, der er i konstant forandring og udvikling. Kun ved at omfavne og arbejde proaktivt med de muligheder, det giver, kan vi sikre anlæg til vores kunder, der også er funktionelle og tidssvarende om mange år.