FAQ  

Vi har samlet nogle af de mest almindelige spørgsmål og svar vedrørende ventilations- og varmeløsninger opdelt i fem kategorier.

Hvis du har brug for yderligere informationer, kan en af vores forhandlere eller servicepartnere hjælpe dig.

Du kan vælge i mellem følgende emner:

Generelt om ventilationsanlæg & varmegenvinding

Til toppen

Hvordan fungerer et ventilationsanlæg med varmegenvinding?

Et ventilationsanlæg med varmegenvinding suger varm, fugtig og energiholdig luft ud fra køkken, badeværelse og bryggers og udnytter energien til opvarmning af den friske indblæsningsluft.  

Tilbage

Hvad er varmegenvinding?

Et ventilationsanlæg med varmegenvinding suger den varme og fugtige luft ud fra køkken, badeværelser og bryggers, og blæser frisk luft ind i alle opholdsrum. Via en varmeveksler, modstrømsveksler eller varmepumpe, genvindes energien i den varme fugtige luft, som suges ud af boligen. Energien overføres til den friske luft, der så blæses ind igen.

Tilbage

Hvad er aktiv varmegenvinding? 

Aktiv varmegenvinding foregår via en varmepumpe. En varmepumpe består, i grove træk, af en fordamper og en kondensator. Energien i den varme luft, der suges ud af boligen, bliver optaget af fordamperen inden den ledes ud af boligen. Kondensatoren afgiver derefter den optagne energi fra fordamperen til den kolde udeluft, inden den blæses ind i boligen, så varmetab undgås.

Aktiv varmegenvinding er optimalt i flere sammenhænge, da varmepumpen kan kombineres med produktionen af brugsvandet til boligen. Aktiv varmegenvinding gør det, ydermere, muligt at køle indblæsningsluften aktivt via den reversible kølekreds, hvor der alt efter årstid, kan veksles mellem varme og køl.

Ved aktiv varmegenvinding vurderes anlæggets effektivitet ud fra en COP-værdi. COP-værdien angiver, hvor mange kW elektricitet anlægget giver igen for hver kW-elektricitet anlægget anvender.

Tilbage

Hvad er passiv varmegenvinding?

Passiv varmegenvinding foregår via en modstrømsveksler. Her fungerer varmegenvindingen ved, at den varme og fugtige udsugningsluft ledes tæt forbi den friske udeluft i varmeveksleren. Idet de passerer hinanden, overføres energien fra udsugningsluften til den friske udeluft. Om sommeren er der, med denne type varmegenvinding, mulighed for bypass-køling.

Ved passiv varmegenvinding vurderes anlæggets effektivitet ud fra temperaturvirkningsgraden, som er et udtryk for, hvor effektivt energien i udsugningsluften udnyttes. Temperaturvirkningsgraden er ikke konstant hele året rundt, da den afhænger af luftvolumen, ude- og indetemperaturer, samt fugtniveauet i udsugningsluften.

Tilbage

Er et ventilationsanlæg med varmegenvinding det samme som en varmepumpe?

Nej, det er ikke samme som en varmepumpe. Genvindingen i ventilationsanlægget kan være af forskellig type enten passiv (modstrømsveksler) eller aktiv (varmepumpe).  

Til toppen

Hvordan fungerer en luft/luft varmepumpe?

En luft/luft varmepumpe består af en ude- og indedel. Udedelen monteres oftest på ydervæggen af huset, mens indedelen monteres i et af husets største rum, typisk køkken-alrum eller stue. Udedelen optager varmeenergien fra udeluften og via en varmepumpe overføres denne energi til indedelen som fordeler varmen til huset via en ventilator.    

Tilbage

Hvordan fungerer en luft/vand varmepumpe?

En luft/vand varmepumpe består af en ude- og indedel. Udedelen monteres typisk i haven, mens indedelen monteres i bryggeres eller lign. Udedelen optager varmeenergien fra udeluften og via en varmepumpe overføres denne energi til indedelen som fordeler varmen til huset via centralvarmesystemet (gulvvarmen).  

Tilbage

Hvordan fungerer en jordvarmepumpe (væske/vand)?

En væske/vand varmepumpe kaldes også i daglig tale en jordvarmepumpe. Denne består af et slangesystem, der er gravet ned i jorden i ca. 1 meters dybde. Disse jordslanger er forbundet med en jordvarmepumpe, der typisk er placeret i et bryggers. Energien fra jorden optages i væsken i jordslangesystemet som via jordvarmepumpen overføres til husets direkte til centralvarmesystemet (gulvvarmen), eller en varmtvandsbeholder, der giver dig varmt brugsvand.   

Tilbage

Kan et ventilationsanlæg med varmegenvinding installeres i alle slags boliger?

Ja. Der kan dog være, der skal tages specielle hensyn, afhængigt af for eksempel hvor godt boligen er isoleret, om der er brændeovn, og hvilken opvarmningsform der tidligere har været. Derfor bør du i samråd med en af vores autoriserede forhandlere vurdere, hvilket anlæg der passer til dit behov.

Tilbage

Kan jeg også få afkølet mit hus med et Nilan-anlæg?

De fleste af vores anlæg kan indstilles på køledrift, så frisk, kølig og affugtet luft strømmer ind i boligen. Køledrift må dog ikke forveksles med et egentlig aircondition-anlæg. Et Nilan-anlæg med kølefunktion vil maksimalt kunne sænke indblæsnings-temperaturen med 8 grader i forhold til udetemperaturen. Indetemperaturen vil dog grundet den affugtede luft føles køligere end den er.

Tilbage

Hvorfor skal jeg ventilere min bolig?

Mekanisk ventilation sikrer dig et godt indeklima i din bolig. Med mekanisk ventilation vil luften i boligen hele tiden føles frisk, og have en behagelig temperatur. Formålet med ventilation er at fjerne den dårlige og fugtige luft i boligen, og erstatte den med frisk, tempereret og filtreret luft.

Der er mange dagligdagsaktiviteter, som er med til at forurene indeluften i din bolig, heriblandt rengøring, madlavning, tøjvask, udånding og elektriske apparater som tv og computere. Herudover udskiller afdunstning fra nye møbler, tæpper og maling på væggene også mange partikler.

Foruden partikeludslip er den største fare for mennesker og bygningen fugt. En familie på to voksne og to børn producerer ca. 10 liter væske i døgnet, som skal ventileres ud af boligen. De moderne huse, som er godt isoleret holder på fugten, hvorfor det er vigtigt at få ventileret fugten ud af boligen. Dette skyldes, at en høj luftfugtighed giver gode vækstforhold for bl.a. husstøvmider og skimmelsvamp, hvor skimmelsvamp i værste fald kan medføre råd i bygningskonstruktionen. Hvis der er mere end 2 cm dug på ruderne om morgenen indikerer det, at luftfugtigheden i din bolig er for høj. Et mekanisk ventilationsanlæg ventilere fugten ud af din bolig og sikrer, at luften i din bolig er frisk og filtreret, og at der ikke er dug på ruderne om morgenen. 

Det relative luftfugtighedsniveauet, RH, vil variere henover året i din bolig, da RH primært er bestemt af udetemperaturen. I de kolde vintermåneder skal en luftfugtighed på under 40-45 % tilstræbes. Dog er det også vigtigt at opretholde en luftfugtighed på mere end 20 %, da en luftfugtighed herunder kan føre til en udtørring af slimhinder, give følelsen af tør hud og øjengener for kontaktlinsebærere, samt træ i boligen kan udtørre, hvilket kan betyde, at træet sprækker. Om vinteren bør luftfugtigheden være under 45 %.

Astma-Allergi Danmark anbefaler, at der luftes ud 3 x 5-10 minutter dagligt, med gennemtræk, året rundt for at få fugt og skadelige partikler ud af boligen. Dette er ikke nødvendigt med mekanisk ventilation. Samtidig sparer du også på varmeregningen, da den opvarmede luft ikke forsvinder ud af vinduet om vinteren.

Tilbage

Hvad hvis jeg har allergi?

De fleste mennesker med allergi oplever betydelige forbedringer efter at have installeret et ventilationsanlæg fra Nilan, fordi indeklimaet forbedres. På de fleste af vores anlæg kan der monteres et pollenfilter som sikre at pollen fjernes fra friskluften, så du påvirkes mindst muligt når du opholder dig i boligen.  

Tilbage

Er Nilans anlæg officielt godkendte?

Ja, alle Nilans anlæg overholder Bygningsreglementets krav til specifikt elforbrug. Alle vores anlæg er enten testet af Teknologisk Institut, det tyske TÜV Institut eller det schweiziske HTA Institut. Testene på vores varmepumper viser, at anlæggene har en virkningsgrad på op til 114 %, hvilket betyder, at de i opvarmningssæsonen tilfører 14 % mere varme til friskluften, end det er nødvendigt for at opvarme den friske luft til rumtemperatur.

Tilbage

Hvor meget larmer et anlæg?

Der er forskel på støjen fra et ventilationsanlæg med hhv. aktiv og passiv genvinding. Ventilationsanlæg med modstrømsveksler støjer generelt set lidt mindre end anlæg med en varmepumpe. Et anlæg med varmepumpe støjer typisk ikke mere end et køle/fryseskab.  

Tilbage

Hvor meget fylder et anlæg?

Det er meget forskelligt alt efter, hvilket anlæg du vælger. De største anlæg fylder ikke mere end et højskab og kan placeres i dit bryggers, teknikrum eller i en kælder. De lidt mindre anlæg kan placeres på loftet eller hænges på væggen i bryggerset.

Tilbage

Skal jeg have en speciel tilladelse til at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding?

Et luftbaseret ventilationsanlæg med varmegenvinding kan opsættes uden kommunens tilladelse. Et jordvarmeanlæg skal derimod godkendes af kommunen, da det skal overholde kravene i Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg nr. 1203 fra 2006, der hører under Miljøbeskyttelsesloven.

Tilbage

Når dit anlæg ikke virker som forventet

Til toppen

Hvem kontakter jeg?

Kontakt den forhandler, du har købt anlægget af. Dette gælder også for anlæg købt over internettet.

Tilbage

Hvorfor blæser min Comfort kold luft ind?

Meget lave udetemperaturer giver risiko for dannelse af is i modstrømsveksleren. Dette er naturligt i et ventilationsanlæg med en høj varmegenvinding.

Udsugningsluften indeholder en høj fugtighed, der blandt andet stammer fra køkken og baderum. Isdannelsen opstår, når den kolde friskluft og den fugtige udsugning mødes i modstrømsveksleren. Her vil fugten sætte sig som is i veksleren, og med tiden vil der dannes mere og mere. Denne isdannelse SKAL jævnligt fjernes, hvilket styres automatisk af CTS 600-602-styringen. Under afrimningen kan der forekomme en noget lavere indblæsningstemperatur end under normal brug af anlægget.

Afrimningsfunktionen sker altså helt automatisk, når der er behov for dette. Kort fortalt leder man den friske luft uden om modstrømsveksleren ved at åbne for by-pass spjældet. Herved udnyttes den varme udsugningsluft til at afrime modstrømsveksleren. Åbningen af by-pass-spjældet ses ved, at lysdioden på betjeningspanelet lyser, og kan måske virke som en mærkelig fremgangsmåde, men er en nødvendighed del af afrimningen af modstrømsveksleren.

I ekstreme tilfælde kan der være risiko for at modstrømsveksleren ikke opnår en tilfredsstillende afrimning, og der stille og roligt dannes så meget is, at varmeveksleren lukker helt til. Dette sker meget sjældent og opstår typisk, fordi der samtidig er noget andet galt. Hvis ventilationsanlægget er korrekt monteret, og ventilationskanalerne er isoleret korrekt og tilstrækkeligt, vil man meget sjældent opleve dette problem. Hvis det alligevel skulle ske, kan varmeveksleren tages ud af ventilationsanlægget og skyldes igennem med varmt vand med bruseren.

Ønskes der mulighed for altid at holde en varm indblæsningstemperatur, er anlægget forberedt til montering af en eftervarmeflade. Denne kobles sammen med den primære varmekilde i huset og betjenes fra anlæggets betjeningspanel.

Ønsker du yderligere kommentar til ovenstående, er du velkommen til kontakte Nilan på nilan@nilan.dk. Ved al henvendelse skal du oplyse følgende:

  • Anlægstype
  • Fabrikationsnummer
  • Software-version

Frostsikring af dit Nilan anlæg med modstrømsveksler

For at sikre, der ikke dannes is i modstrømsveksleren kan anlægget frostsikres med en forvarmeflade. Med en forvarmeflade bliver udeluften opvarmet inden den ledes ind i anlægget. Med en forvarmeflade sikres en kontinuerlig drift af anlægget, da anlægget ikke skal afrimes grundet isdannelse i modstrømsveksleren. Isdannelse opstår i længere perioder med frost, da der sker en kondensering af fraluften, når den ved varmegenvindingen nedkøles. På grund af den
høje temperaturvirkningsgrad vil kondensvandet langsomt omdannes til is, som tilstopper modstrømsveksleren. 

Er der ikke monteret en forvarmeflade vil anlægget foretage afrimning af modstrømsveksleren ved isdannelse. I afrimningsperioden vil der blive ledt koldt luft ind i boligen, hvis der ikke er monteret en eftervarmeflade.

Nilans forvarmeflader er modulerende, at hvilket betyder den ikke kører med maksimal ydelse, men tilpasser ydelsen efter behovet. Det vil sige, at forvarmefladen kun anvender den nødvendige mængde energi. Forvarmefladen er til indbygning i kanalsættet.

Nedenstående eksempel viser energi anvendt på frostsikring kontra afisningsfunktionen.

Luftmængde 126 m3/h 216 m3/h
Frostsikring ved udetemperatur -2 °C -2 °C
Timer om året 676 676
Energi til frostsikring via forvarmelegeme 107 kWh/år 183 kWh/år
Tab af energi ved tilisning 105 kWh/år 180 kWh/år
Tab af energi ved afisning 200 kWh/år 343 kWh/år
Energibesparelse ved frostsikring 198 kWh/år 340 kWh/år


Tilbage

 

Økonomi

Til toppen

Hvad koster et Nilan-anlæg?

Det kommer helt an på om du vælger opvarmningsanlæg, ventilation eller en kombination af disse. Udeluftvarmepumper kræver eksempelvis ikke den samme investering som et jordvarmeanlæg. Kontakt en af vores autoriserede forhandlere for at få et tilbud, der passer til dit behov.

Tilbage

Hvor meget strøm bruger et ventilationsanlæg?

Strømforbruget afhænger af, hvilket anlæg du vælger. Vores anlæg varierer i brug fra 300 til 2.000 kWh om året. Du kan se strømforbruget for de enkelte anlæg i vores brochurer.

Tilbage

Stiger min elregning, hvis jeg køber et ventilationsanlæg med varmegenvinding?

Et ventilationsanlæg med varmegenvinding er drevet af el. Derfor vil du opleve en mindre stigning i dit elforbrug. Stigningen udlignes dog af den besparelse, som du vil opnå på din varmeregning.
Se eksempler på beregninger på Energistyrelsens hjemmeside.

Tilbage

Hvor meget kan jeg spare på varmeregningen med et anlæg fra Nilan?

Det kommer an på, hvilket anlæg du vælger, hvor godt din bolig er isoleret, og hvilken opvarmningsform du tidligere har haft. Et jordvarmeanlæg kan eksempelvis halvere varmeregningen i forhold til et oliefyr. Se flere eksempler på beregninger på Energistyrelsens hjemmeside.

Tilbage

Hvor lang levetid har et anlæg fra Nilan?

Det kommer an på, hvilket anlæg der er tale om. De fleste anlæg har typisk en levetid på over 20 år.

Tilbage

Hvornår skal jeg kontakte hvem?

Til toppen

Hvordan kommer jeg i gang?

Hvis du ønsker at købe et Nilan-anlæg, skal du kontakte en af vores autoriserede forhandlere. De vil sørge for, at du får et anlæg, der passer til dine behov.

Tilbage

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål vedrørende mit Nilan-anlæg?

Kontakt den forhandler, du har købt anlægget af. Dette gælder også for anlæg købt over internettet.

Tilbage

Mit anlæg er i stykker. Hvem ringer jeg til?

Er anlægget inden for garantiperioden, skal du kontakte den forhandler, som du har købt anlægget af. Dette gælder også for anlæg købt over internettet. Er anlægget uden for garantiperioden, kan du henvende dig hos en af vores servicepartnere.

Tilbage

Jeg vil gerne have indreguleret mit anlæg. Hvem ringer jeg til?

Nilan samarbejder med en række indreguleringsvirksomheder, som du kan ringe til for at få hjælp til at indregulere dit anlæg.

Tilbage

Jeg vil gerne have en gennemgang af mit anlæg. Hvem ringer jeg til?

Den forhandler, du har købt anlægget af, kan give dig en gennemgang af, hvordan anlægget virker og betjenes

Tilbage

Service, montering og vedligehold

Til toppen

Kan jeg selv montere mit anlæg?

Ja. Du kan finde montagevejledning til de forskellige anlæg på vores download-side. Vi anbefaler dog, at du får en af vores autoriserede forhandlere til at foretage installationen og indreguleringen, da det er vores garanti til dig om, at du får det maksimale ud af din investering. Dette gælder også for anlæg købt over internettet.

Tilbage

Hvordan vedligeholder jeg mit anlæg?

Alle Nilan-anlæg har et minimalt vedligeholdelsesniveau. På hvilken måde, anlægget skal vedligeholdes, afhænger af den model, du vælger. Du kan se, hvordan du vedligeholder de forskellige anlæg i brugervejledningerne, som du finder på vores download-side.

Tilbage

Hvor køber jeg filtre, og hvilken slags skal jeg bruge?

Du kan købe filtre over internettet hos nogle af vores forhandlere: AirTjek Boligventilation og Dansk KlimaEnergi. Når du vælger anlæg, kan du se, hvilke filtre du skal bruge.

Du kan også ringe til en af vores forhandlere eller servicepartnere. Oplys venligst om anlægstype og cirka alder på anlægget, så de kan finde de rigtige filtre til dig.

Tilbage

Kan jeg selv lave serviceeftersyn på mit anlæg?

Nej, det kan du ikke. Dit anlæg skal efterses af en af Nilans servicepartnere eller en autoriseret VVS-installatør. Kølekredsen og anoden skal blandt andet efterses, hvilket man ikke selv må gøre. Du kan dog selv holde øje med, om filtrene er rene, og eventuelt skifte dem.

Tilbage

Hvor ofte skal mit anlæg efterses?

Den 1. januar 2008 blev det et lovkrav, at alle ventilations- og klimaanlæg med mindst 5 kW i mærkepladeeffekt skal efterses hvert 5. år. Lovkravet omfatter alle anlæg til person-komfort. For at få det maksimale ud af dit anlæg samt forlænge levetiden anbefaler vi, at det efterses en gang årligt.

Tilbage

Hvornår skal mit anlæg indreguleres?

Når anlægget er færdigmonteret, skal det indreguleres, så det kører med netop de luftmængder, der passer til lige netop din bolig.

Tilbage

Hvem kontakter jeg, hvis jeg har spørgsmål til et anlæg købt over internettet?

Nilan er en produktionsvirksomhed uden direkte salg til private. Vi henviser derfor til vores forhandlere og servicepartnere i tilfælde af reklamationer, eller hvis du har spørgsmål til vores anlæg, som du ikke finder svar på her på hjemmesiden. Dette gælder også anlæg købt over internettet.

Tilbage

 

 

 

 

 

Om Nilan

Boligløsninger

Erhvervsløsninger

 

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Messer


Helsinki, Finland
13. - 15. april 2021

Odense Congress Center
21. - 23. april 2021
Nilan A/S · Nilanvej 2 · 8722 Hedensted · Telefon 76752500 · nilan@nilan.dk
Disclaimer
Privatlivs- og cookiepolitik