Macroom, Co Cork

To-etagers hus på 211 m2 bygget som nZEB bygning

Nilan Compact P

Bygherre Brendan Murphy startede sit selvbyggerprojekt som passivhus tilbage i 2010, længe før standarden var trendy og fravalgte en vandbaseret varmeforsyning.

Opvarmning af huset sker via ventilationssystemet, hvor Compact P opvarmer tilluften via den integrerede luft/luft varmepumpe. Der er installeret en eftervarmeflade på 2 kW, men den har der endnu ikke været brug for.

Ud over at opvarme tilluften producerer Compact P også husets behov for varmt brugsvand.

Brendan Murphy var en af de første til at installere Compact P i Irland og Compact P er nu en naturlig installation i de fleste passivhuse i dag.

Nilans Compact P aggregat blev valgt, fordi man ønskede at udnytte energien i fraluften til at producere varmt brugsvand.

Compact P kan også opvarme tilluften, og dermed bidrage til opvarmningen af huset. 

Compact P har reversibel kølekreds, og kan om sommeren køle tilluften. Når den køler tilluften afsættes varmen i det varme brugsvand, så ingen energi går til spilde.

Læs mere om Compact P

Bygherre..........: Brendan Murphy
Arkitekt............: Gerald McCarthy & Co
Placering..........: Cork - Irland