Comfort CT150

Comfort CT150 er det perfekte ventilationsaggregat til den lille bolig eller kollegieværelset.

Aggregatet kan monteres vandret, lodret eller på skrå, og giver dermed mange muligheder i installationen. Comfort CT150 kan monteres uden for klimaskærmen, men på grund af det lave lydniveau, er det velegnet til montage inde i boligen.

Den kompakte konstruktion gør det særlig velegnet til både nybyggeri og renovering af små lejligheder, rækkehuse samt sommerhuse, hvor pladsen til ventilationsaggregatet er begrænset og der ønskes en nem indbygning.

Comfort CT150 har med sit lave strømforbrug og høje varmegenvinding opnået den højeste energimærkning A+.
 

Luftmængde (se projekteringsdata for SEL/SFP værdi)

Min : 25 m3/h
Max : 168 m3/h

Nilan App - Styring af hjemmets ventilation og varmepumpe direkte fra mobiltelefonen


Nilan har udviklet en App med smarte funktioner, hvor brugeren kan styre hjemmets ventilation og varmepumpe direkte fra mobiltelefonen. App’en er intuitiv, nem og sikker at bruge, og giver brugeren mulighed for f.eks. indstilling af rumtemperatur. Flere ventilationsanlæg kan tilsluttes samme App, så der er kontrol over indeklimaet i f.eks. både hjemmet og sommerhuset. Der kan tilkobles flere brugere på samme App.

Ved køb af en Nilan gateway kan brugeren få adgang til aggregatet via Nilan App'en.

Læs mere om App'en her

SEC klasse A+
SEC gennemsnitligt klima -42,7 kwh/(m2.a)
AEC årligt elforbrug 192 kWh/år (100 m2)
AHS gennemsnitligt klima 4681 kWh (100 m2) (*1)
AHS koldt klima 9157 kWh (100 m2) (*1)
AHS varmt klima 2117 kWh (100 m2) (*1)
Dimensioner (B x D x H) 1040 x 535 x 338 mm (*2)
Vægt 28 kg
Pladetype kabinet Aluzink stålplade
Varmevekslertype Modstrømsveksler i Polyethylenterephthalat
Ventilatortype Kammerventilator med B-hjul og omdrejningskonstante EC motorer
Filterklasse ISO 16890 Coarse 75% (G4)
Kanaltilslutninger Ø125 mm
Kondensafløb PVC Ø20 x 1,5 mm
Forsyningsspænding 230V 50/60 Hz
Maks. optaget effekt 53 W / 0,25 A
Standby effektforbrug 3,4 W
Tæthedsklasse IP31
Omgivelsestemperatur -20 / +40 °C
Lækageklassifikation A1 (*3)
Varmetab 0,96 W/m2K (*4)
Varmetabsklassifikation T2

*1 - Årlig varmebesparelse, primær energi
​*2 - 338 mm med vægophæng
*3 - Testet i henhold til EN13141-7 (ved 250 Pa)
*4 - Testet i henhold til EN1886

Kapacitet

Kapacitet af standardaggregat som funktion af qv og Pt ext.

Testet i henhold til EN13141-7 med standardfiltre ISO 16890 Coarse 75% (G4) og uden eftervarmeflade.

SEL-værdier indeholder aggregatets samlede elforbrug ekskl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h.

OBS! SEL-værdierne er målt og angivet som en samlet værdi for begge ventilatorer.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for standardaggregat med modstrømsveksler.

Testet i henhold til EN13141-7, tør virkningsgrad.

Lyddata

Lyddata er for qv = 126 m3/h og Pt ext = 75 Pa iht. EN 9614-2 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i 1 m fra aggregatet.

 

Du kan downloade AutoCad eller Revit tegninger med BIM-data på en række af Nilan ventilations- og varmepumpeløsninger - listen udvides løbende.
Med BIM-data får du alle nødvendige tekniske data for at kunne tegne og beregne på Nilan konstruktioner i 3D. 

Se BIM-data på Nilan anlæg her

 

Comfort CT150 målskitse vist for højre model (tilluft højre side):

 

Comfort CT150 målskitse vist for venstre model (tilluft venstre side):

1: Udeluft
2: Tilluft (indblæsning)
3: Fraluft (udsugning)
4: Afkastluft
​5: Kondensafløb

CTS400 er et enkelt og intuitivt betjeningspanel med en kompleks styring, der indeholder mange nyttige funktioner. Med betjeningspanelet kan man indstille ventilatortrin, tænde og slukke for aggregatet samt se evt. alarmer.

Til brug i udlejningsejendomme, hoteller osv. er det muligt at låse panelet så lejeren ikke kan slukke for aggregatet og/eller stille på ventilationstrin.

Styringens mange funktioner giver bl.a. mulighed for tilkobling af eftervarmeflader og CO2- eller VOC-sensor. Som standard har styringen bl.a. brugervalgsprogrammer, intelligent fugtstyring og integreret brandautomatik.

CTS400 har en åben Modbus kommunikation, der giver mulighed for tilslutning til eksterne CTS-systemer. 

Modbus forbindelsen kan også tilsluttes en Nilan gateway cloudløsning, der giver mulighed for at styre og overvåge aggregatet via en App-løsning på en smartphone. 

Funktionsoversigt   +Standard
- Tilbehør
Filtervagt Tidsstyret filteralarm (fabriksindstillet til 90 dage). Indstillelig til 1 - 360 dage -
Bypass Luften ledes uden om varmeveksleren, hvis der ikke er behov for varmegenvinding +
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed +
Sommer-/vinterdrift Indstilling af hvornår aggregatet skal køre i vinter- eller sommerdrift +
Stop ved lav rumtemperatur Stopper ventilationen ved lav rumtemperatur, hvis varmeforsyningen f.eks. svigter +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af veksler +
Temperaturstyring Styrer bypass og evt. eftervarmeflader efter ønsket rumtemperatur +
Luftmængde Mulighed for trinløs indstilling af fire ventilationstrin for tilluft og fraluft +
CO2- / VOC-styring Mulighed for tilvalg af ekstern CO2- eller VOC styring -
Brandautomatik Mulighed for tilvalg af brandautomatik til styring af 1 til 2 brandspjæld -
El-eftervarmeflade Mulighed for tilkobling af el-eftervarmeflade -
Vand-eftervarmeflade Mulighed for tilkobling af vand-eftervarmeflade -
Brugervalg 1 og 2 Brugervalg anvendes til eksterne potentialfrie styringssignaler fra f.eks. en emhætte +
Brandtermostat/ekstern brandautomatik Det er muligt at tilslutte brandtermostat eller eksternt brandautomatik +
Lås betjeningspanel Betjeningspanelet kan låses så det ikke kan slukkes og/eller man ikke kan ændre ventilationstrin +

 

 

CTS602 styringen er en avanceret styring med mange indstillingsmuligheder. Styringen leveres fra fabrikken med en grundindstilling, der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

HMI Touch panelet giver et godt overblik over aggregatets aktuelle drift, og har en menu-struktur, der er let at finde rundt i for både bruger og installatør. Det er muligt at vælge mellem 2 forskellige forsidebilleder til hovedskærmen.

Ekstern kommunikation
CTS602 styringen har en åben Modbus RS485 protokol, der kan bruges til at kommunikere med via eksterne CTS systemer. Modbus forbindelsen bruges f.eks. til Schneiders IHC eller KNX system.

Funktionsoversigt   +Standard
-Tilbehør
Alarmer Beskrivelse af fejl ved alarmer. Alarmlog med de 16 seneste alarmer +
Fælles alarm CTS602 styringen har et udgangssignal, der aktiveres i tilfælde af en alarm, og kan f.eks. tilsluttes ekstern automatik  
Filtervagt Tidstyret filteralarm indstillelig til 30/90/180/360 dage +
Datavisning En oversigt over den aktuelle drift med f.eks. temperaturer, ventilator hastighed osv. +
Ugeprogram CTS602 styringen er udstyret med 3 ugeprogrammer der kan indstilles individuelt (fabriksindstilling off) +
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilation ved høj/lav luftfugtighed +
Luftkvalitet Giver mulighed for at justere ventilationen efter luftens CO2-niveau. -
Vinter lav Forebyg lav fugtighed i boligen, ved at aktivere lav ventilation ved lave udetemperatur +
Temperaturregulering Mulighed for at styre aggregatets drift afhængig af rumtemperaturen +
Sommer-/vinterdrift Aggregatet kan indstilles efter sommer- og vinterdrift  
Sprog Der kan vælges mellem mere end 10 sprog i betjeningspanelet +
Brugerniveauer Menuen i betjeningspanelet er inddelt i 3 brugerniveauer: Bruger/Installatør/Fabrik +
Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden via et eksternt potentialfrit signal +
Brugervalg 2 Yderligere mulighed for at overstyre driftstilstanden og brugervalg 1 via et eksternt potentialfrit signal -
El-eftervarmeflade Med en el-eftervarmeflade kan tillufttemperaturen styres og aggregatet kan hjælpe med at opvarme boligen -
Vand-eftervarmeflade Med en vand-eftervarmeflade kan tillufttemperaturen styres og aggregatet kan hjælpe med at opvarme boligen -
Frostsikring For at beskytte eventuel vandvarmeflade for frostsprængning, standses aggregatet og komme med en alarm, hvis temperaturen i vand-eftervarmefladen bliver for lav -
Luftskifte Trinløs indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft kan indstilles individuelt +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af modstrømsveksler, hvis der har dannet sig is i den +
Rum lav Sikkerhedsfunktion hvis boligens varmesystem svigter, stopper ventilationsaggregatet, så det ikke er med til at køle boligen yderligere ned  +
Ekstern varme Ventilationsaggregatet kan styre ekstern varmeforsyning efter aktuel rumtemperatur +
Ekstern brandautomatik Ventilationsaggregatet kan tilsluttes ekstern brandautomatik eller brandtermostat, der giver signal til om aggregatet skal stoppe eller må køre videre +
Integreret brandautomatik Ventilationsaggregatet kan leveres med integreret brandautomatik, der kan styre brand- og røgspjæld -
Konstanttrykregulering Det er muligt at installere konstanttrykregulering på både fralufts- og tilluftssiden (gælder CTS602 styringen - ikke light) -
Forsinket opstart Det er muligt at aktivere forsinket opstart af ventilatorerne, hvis der f.eks. er tilsluttet lukkespjæld +
Gendan indstillinger Det er muligt at gemme aktuelle indstillinger og efterfølgende genindlæse dem, hvis f.eks. brugeren har stillet på aggregatet. Det er også muligt at geninstallere fabriksindstillingerne +
Manuel drift Det er muligt at teste forskellige funktioner manuelt +
Energispare funktion Det er muligt at aktivere en strømbesparende funktion af driften +
Modbus  Det er muligt at indstille aggregatets Modbus adresse. Fabriksindstilling er 30 +
Datalog Det er muligt at logge aggregatets driftsdata hver 1 - 120 min. Alarmer vil blive logget når de opstår +
Betjeningspanel Der er mulighed for at vælge mellem 2 forsidebilleder til hovedskærmen +

Yderligere informationer om alle funktionerne findes i aggregatets Software- og Montagevejledning.

 

OBS! Ved opstilling af aggregatet bør der altid tages hensyn til fremtidig service og vedligehold. Der anbefales en minimum friplads foran aggregatet på 60 cm.

Det skal være let at udskifte filtre og f.eks. skal det være muligt at kunne tage veksleren ud, udskifte ventilator eller andre komponenter. Derfor anbefales det også at forbinde aggregatet med kanalsystemet via fleksible forbindelser.

OBS! Der er vigtigt, at aggregatet opstilles i vater for at opnå et ordentligt afløb fra kondensvandsbakken.

Montageskinner

Til Comfort CT150 medfølger der altid et sæt montageskinner. Det er en enkel og hurtig måde at montere aggregatet på uden at skulle holde det samtidig med at det skrues fast.

Montagebeslag bag (tilbehør)

Det er muligt at købe et montagebeslag til montering bag på aggregatet. Det er en god løsning, hvis aggregatet skal monteres lodret i et skab eller teknikrum. På den måde omdannes aggregatet til et "Top aggregat".

Montagebeslag side (tilbehør)

Det er muligt at købe montagebeslag til montering på aggregatets side. Comfort CT150 er forberedt til, at sidebeslaget kan monteres på enten højre eller venstre side. Kanalerne kan føres bag beslaget, hvilket giver en pæn installation.

PHI certifikat

Comfort CT150 er certificeret efter det tyske PassivHaus Institut, for energivenlige produkter.

Tilbehør