Comfort 250 Top

Comfort 250 Top er et energieffektivt ventilationsaggregat med varmegenvinding for boliger med et ventilationsbehov på op til 250 m3/h. Comfort 250 Top fås kun til projektsalg.

Comfort 250 Top er udstyret med en unik boostfunktion beregnet til emhættedrift. Ved aktivering af brugervalg, får man mulighed for ekstra 50 m3/h til at sikre et ordentligt sug i emhætten. Comfort 250 Top kan via boostfunktionen give 300 m3/h ved 200 Pa eksternt tryktab.

Anlægget er med toptilslutning og har et meget lavt lydniveau, og kan dermed installeres inde i boligen. Comfort 250 Top er et ventilationsanlæg med kompakte indbygningsmål, der betyder, at det kan indbygges i et 60 cm bredt skab. Betjeningspanelet er indbygget i fronten, så yderligere montage ikke er nødvendig. Det er dog muligt at flytte panelet ud.

Comfort 250 Top er konstrueret, så det opnår et lavt strømforbrug og høj varmegenvinding. Denne kombination medfører at det opnår energimærke A.
 

Luftmængde (se projekteringsdata for SEL/SFP værdi)

Min : 0 m3/h
Max : 250 m3/h

Nilan App - Styring af hjemmets ventilation og varmepumpe direkte fra mobiltelefonen


Nilan har udviklet en ny App med smarte funktioner, hvor brugeren kan styre hjemmets ventilation og varmepumpe direkte fra mobiltelefonen. App’en er intuitiv, nem og sikker at bruge, og giver brugeren mulighed for f.eks. indstilling af rumtemperatur. Flere ventilationsanlæg kan tilsluttes samme App, så der er kontrol over indeklimaet i f.eks. både hjemmet og sommerhuset. Der kan tilkobles flere brugere på samme App.

Ved køb af en Nilan gateway kan brugeren få adgang til aggregatet via Nilan App'en.

Læs mere om App'en her

 
Dimensioner (B x D x H) 559 x 550 x 790 mm
Vægt 36 kg
Pladetype kabinet Aluzink stålplade
Varmevekslertype Modstrømsveksler i Polyethylenterephthalat
Ventilatortype EC, omdrejningskonstante
Filterklasse Greencycle ISO Coarse > 75% (G4)
Kanaltilslutninger Ø160 mm
Kondensafløb PVC Ø20 x 1,5 mm
Forsyningsspænding 230V 50/60 Hz
Maks. optaget effekt 148 W / 0,6 A
Standby effektforbrug 4 W
Tæthedsklasse IP31
Omgivelsestemperatur -20 / +40 °C
Lækageklassifikation A1 (*1)
Varmetab 0,64 W/m2K (*2)
Varmetabsklassifikation T2


*1 - Testet i henhold til EN13141-7
*2 - Testet i henhold til EN1886

Kapacitet

Kapacitet af standardaggregat som funktion af qv og Pt ext.

Testet i henhold til EN 13141-7 med standardfiltre ISO Coarse > 75% (G4) og uden eftervarmeflade.

SEL-værdier indeholder aggregatets samlede elforbrug ekskl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

OBS! SEL-værdierne er målt og angivet som en samlet værdi for begge ventilatorer.

Kapacitet (boost funktion)

CTS400 har et trin 5 og 6 som begge er tilknyttet brugervalg 1 og 2. På den måde kan man booste luftvolumen i aggregatet, når der. f.eks. er en emhætte tilsluttet.

 

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for standardaggregat med modstrømsveksler.

Testet i henhold til EN 13141-7, tør virkningsgrad.

Lyddata

Lyddata er for qv = 126 m3/h og Pt ext = 100 Pa i henhold til EN 3744 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i 1 m fra aggregat.

Lyddata

Lyddata er for qv = 250 m3/h og Pt ext = 100 Pa i henhold til EN 3744 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i 1 m fra aggregat.

Du kan downloade AutoCad eller Revit tegninger med BIM-data på en række af Nilan ventilations- og varmepumpeløsninger - listen udvides løbende.
Med BIM-data får du alle nødvendige tekniske data for at kunne tegne og beregne på Nilan konstruktioner i 3D.

Se BIM-data på Nilan anlæg her

 

Målskitse af Comfort 250 Top højre model (tilluft højre side)

Målskitse af Comfort 250 Top venstre model (tilluft venstre side)

1: Udeluft
2: Tilluft (indblæsning)
3: Fraluft (udsugning)
4: Afkastluft
5: Kondensafløb

 

Målskitse af Comfort 250 Top Polar højre model (tilluft højre side)

Målskitse af Comfort 250 Top Polar venstre model (tilluft venstre side)

1: Udeluft
2: Tilluft (indblæsning)
3: Fraluft (udsugning)
4: Afkastluft
5: Kondensafløb

CTS400 er et enkelt og intuitivt betjeningspanel med en kompleks styring, der indeholder mange nyttige funktioner. Med betjeningspanelet kan man indstille ventilatortrin, tænde og slukke for aggregatet samt se evt. alarmer.

Til brug i udlejningsejendomme, hoteller osv. er det muligt at låse panelet så lejeren ikke kan slukke for aggregatet og/eller stille på ventilationstrin.

Styringens mange funktioner giver bl.a. mulighed for tilkobling af eftervarmeflader og CO2- eller VOC-sensor. Som standard har styringen bl.a. brugervalgsprogrammer, intelligent fugtstyring og integreret brandautomatik.

CTS400 har en åben Modbus kommunikation, der giver mulighed for tilslutning til eksterne CTS-systemer. 

Modbus forbindelsen kan også tilsluttes en Nilan gateway cloudløsning, der giver mulighed for at styre og overvåge aggregatet via en App-løsning på en smartphone. 

Funktionsoversigt   +Standard
- Tilbehør
Filtervagt Tidsstyret filteralarm (fabriksindstillet til 90 dage). Indstillelig til 1 - 360 dage -
Bypass Luften ledes uden om varmeveksleren, hvis der ikke er behov for varmegenvinding +
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed +
Sommer-/vinterdrift Indstilling af hvornår aggregatet skal køre i vinter- eller sommerdrift +
Stop ved lav rumtemperatur Stopper ventilationen ved lav rumtemperatur, hvis varmeforsyningen f.eks. svigter +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af veksler +
Temperaturstyring Styrer bypass og evt. eftervarmeflader efter ønsket rumtemperatur +
Luftmængde Mulighed for trinløs indstilling af fire ventilationstrin for tilluft og fraluft +
CO2- / VOC-styring Mulighed for tilvalg af ekstern CO2- eller VOC styring -
Brandautomatik Mulighed for tilvalg af brandautomatik til styring af 1 til 2 brandspjæld -
El-eftervarmeflade Mulighed for tilkobling af el-eftervarmeflade -
Vand-eftervarmeflade Mulighed for tilkobling af vand-eftervarmeflade -
Brugervalg 1 og 2 Brugervalg anvendes til eksterne potentialfrie styringssignaler fra f.eks. en emhætte +
Brandtermostat/ekstern brandautomatik Det er muligt at tilslutte brandtermostat eller eksternt brandautomatik +
Lås betjeningspanel Betjeningspanelet kan låses så det ikke kan slukkes og/eller man ikke kan ændre ventilationstrin +

 

 

OBS! Ved opstilling af aggregatet bør der altid tages hensyn til fremtidig service og vedligehold. Der anbefales en minimum friplads foran aggregatet på 60 cm.

Det skal være let at udskifte filtre og f.eks. skal det være muligt at kunne tage veksleren ud, udskifte ventilator eller andre komponenter. Derfor anbefales det også at forbinde aggregatet med kanalsystemet via fleksible forbindelser.

OBS! Der er vigtigt, at aggregatet opstilles i vater for at opnå et ordentligt afløb fra kondensvandsbakken.

Aggregatet er øverst på bagsiden udstyret med to montagebeslag med huller for vægmontage.:

Tilbehør