Compact P AIR9 PROPAN

Compact P er et multiaggregat med tre installationer samlet i en kompakt installation, beregnet til lidt større huse med et ventilationsbehov op til 275 m3/h. De tre installationer er ventilation af boligen, produktion af varmt brugsvand samt rumopvarmning i boligen via en effektiv luft/vand varmepumpe.

En stor fordel ved at samle disse tre installationer i én installation, er ud over en stor pladsbesparelse i teknikrummet, at de styringsmæssigt arbejder sammen og dermed giver mulighed for optimeret energiforbrug og dermed en samlet energibesparelse. 

Udedelen AIR 9 Propan er monteret med en reversibel varmepumpe, der også kan køle.

AIR 9 Propan er nem at tilslutte, yderst lydsvag og kan derfor placeres uden at være til gene for omgivelserne. Om sommeren, hvor der kun er behov for opvarmning af brugsvand, er ventilatoren begrænset, hvilket dæmper lyden yderligere. Denne begrænsning træder i kraf når udetemperaturen overstiger 7°C, hvorved kompressor-ydelsen begrænses til maks 60 %. Disse kriterier kan indstilles individuelt.

Propan R290 er et grønt kølemiddel, som allerede findes i naturen og derfor betragtes som et CO2-neutralt kølemiddel.

KOMMER SNART.

Luftmængde (se projekteringsdata for SEL/SFP værdi)

Min : 50 m3/h
Max : 275 m3/h

Compact P (ventilationsdelen)

Energieffektivitetsklasse varmt brugsvand A
Forbrugsprofil vandvarmer L (large)
Varmtvandsbeholder 180l
Dimensioner (B x D x H) 900 x 610 x 2065 mm
Vægt 257 kg (inkl. AIR9 varmepumpe)
Pladetype kabinet Aluzink stålplade, pulverlakeret hvid RAL9016
Varmevekslertype Modstrømsveksler i Polyethylen-terephthalat
Ventilatortype Kammerventilator med B-hjul og omdrejningskonstante EC motorer
Filterklasse Greencycle ISO 16890 Coarse 75% (G4)
Kanaltilslutninger Ø160 mm
Kondensafløb PVC Ø20 x 1,5 mm
Forsyningsspænding 230V 50/60 Hz
Maks. optaget effekt 2,2 kW / 9,6 A *1  -  3,4 kW / 14,8 A *2
Standby effektforbrug 3 W
Tæthedsklasse IP31
Omgivelsestemperatur -20 / +40 °C
Ekstern lækage < 1,4 % *3
Intern lækage < 1,1 % *4


*1 - Compact P standard aggregat
*2 - Compact P Polar med integreret frostsikrings forvarmeflade
*3 - Testet i henhold til EN13414-7
*4 - Testet i henhold til EN13141-7

 

AIR9 Propan (varmepumpedelen)

Energieffektivitetsklasse rumopvarmning A+++
Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning 211,6%
Dimensioner (indedel) (B x D x H) 550 x 300 x 1100 mm (integreret i Compact P kabinettet)
Vægt (indedel) 257 kg (inkl. AIR9 buffertank)
Dimensioner (udedel) (B x D x H) 938 x 673 x 1318 mm
Vægt (udedel) 165 kg
Kompressor variabel hastighed Ja (20 - 100%)
Forsyningsspænding (indedel) 400/230V 3L+N+PE, 16A, 50 Hz
PMAX (indedel) 6,1 kW
Sikringsstørrelse 16A
Standby elforbrug 2,5 W
El-suppleringsvarme 2 x 3 kW
Buffer/Ladekreds (integreret) 50 L
Designtryk (centralvarme) 4 bar
Åbningstryk sikkerhedsventil (centralvarme) 2,5 bar
Ekspansionsbeholder (centralvarme) 8 Liter
Fortryk ekspansionsbeholdere 0,5 bar
 Max. luftmængde 3.100 m3/h
Tæthedsklasse Ventilator IP54
Forsyningsspænding (udedel) 230V 1 N+PE, 50Hz
PMAX (udedel) 3300 W
Sikringsstørrelse (udedel) 16 A
Mærkeeffekt (max/min) A-Pumpe 31/99 W
Mærkestrøm (max/min) A-Pumpe 0,2/0,63 A
Kondensator tryktab (centralvarme) 15 kPa/0.42 l/s
Centralvarme tilslutning 3/4”
Kølemiddel (Propan) R290
Kølemiddelfyldning 1,1 kg
Pressostat lavtryk (on/off) 1,0/2,2 bar
Pressostat højtryk (on/off) 24/16 bar
Arbejdstemperatur -22 °C → 50 °C
Centralvarme, fremløbstemperatur 10°C → 55°C
VVS-tilslutningsdimension 1”
Varmeydelse PH med variabel kompressor ved 7°C/35°C, iht. EN 14511:2012 (max. omdr 5200 RPM) 6,2 kW
Varmeydelse PH med variabel kompressor ved 2°C/35°C, iht. EN 14511:2012 (max omdr. 5200 RPM) 5,0 kW
Varmeydelse PH med variabel kompressor ved -7°C/35°C, iht. EN 14511:2012 (max. omdr 5200 RPM) 4,3 kW
Varmeydelse PH med variabel kompressor ved -10°C/35°C, iht. EN 14511:2012 (max. omdr 5200 RPM) 3,4 kW
SCOP testet iht. EN 14825:2012* 5,32
Pdesign (tude -10°C) 4,00 kW

 * SCOP (Sesonal COP) er for ”lav temperatur anvendelse, gennemsnitlig klima, variabel fralufttemperatur, bestemt flow, reversibel”

Compact P (indedel)

1: Udeluft
2: Tilluft (indblæsning)
3: Fraluft (udsugning)
4: Afkastluft

 

AIR9 (udedel)

CTS602 styringen er en avanceret styring med mange indstillingsmuligheder. Styringen leveres fra fabrikken med en grundindstilling der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

HMI Touch panelet giver et godt overblik over aggregatets aktuelle drift, og har en menu-struktur, der er let at finde rundt i for både bruger og installatør. 

Ekstern kommunikation
CTS602 styringen har en åben Modbus RS485 protokol, der kan bruges til at kommunikere med via eksterne CTS systemer. Modbus forbindelsen bruges f.eks. til Schneiders IHC eller KNX system.

Funktionsoversigt   +Standard
-Tilbehør
Filtervagt Tidsstyret filtervagt giver besked, når det er tid til at skifte filter. Kan indstilles mellem 30 og 180 dage. +
Driftstilstand Kan indstilles til at køre Auto efter indstillede værdier eller indstilles til at køre i varme- eller kølemode. +
Trinløs regulering De fire ventilationstrin kan indstilles trinløst 20-100%, med forskellige værdier for tilluft og fraluft. +
Fugtstyring Indbygget fugtstyring kan indstilles til at køre høj ventilationsdrift ved høj fugt (når man er i bad) og lav ventilationsdrift, hvis luftfugtigheden i boligen bliver for lav. +
Aktiv køl Aggregatet kan indstilles til at køle tilluften om sommeren, hvis der skulle være behov for det. Når varmepumpen køler, afsættes varmen i varmtvandsbeholderen, således at man får "gratis" varmt brugsvand, når aggregatet er i kølemode. +
Lav udetemperatur Det er muligt at sænke ventilationen ved lav udetemperatur, for at undgå at luftfugtigheden indenfor bliver for lav. +
CO2 styring Det er muligt at styre ventilationsniveauet efter boligens CO2 niveau. -
Temperaturindstillinger Temperaturindstillingerne anvendes af styringen til at regulere driften af hele anlægget. +
Frostsikring Styringen har en automatisk funktion til afrimning af veksleren, hvis der skulle danne sig is i den. +
Frostsikring Polar Polar-modellen har indbygget frostsikringsforvarmelegeme til beskyttelse af modstrømsveksleren, så der ikke kommer is i den. +
Varmt brugsvand Compact P producerer det varme brugsvand via luft/luft varmepumpen i ventilationsdelen. +
Pause varmt brugsvand Det er muligt at sætte varmtvandsproduktionen på pause, hvis man f.eks. i en periode ikke er hjemme. På den måde spares energi. +
Frostsikring varmt vand For at beskytte varmtvandsbeholderen er den udstyret med en frostsikringsfunktion. +
El-supplering varmt vand

Er varmtvandsbehovet i perioder så stort at varmepumpen ikke kan følge med, kan en el-supplering slås til for at hjælpe med at opvarme det varme brugsvand.

+
Skoldningssikring Styringen har en skoldningssikring indbygget, der sikrer at det varme brugsvand ikke bliver for varmt og kan skolde brugerne. +
Anti-Legionella Styringen har en Anti-Legionella behandling af det varme brugsvand, der kan aktiveres manuelt eller automatisk. +
Anode Elektronisk overvåget anode. Giver besked, når det er tid til at udskifte den, så varmtvandsbeholderens levetid forlænges.  
SHW forvarmebeholder En ekstra varmtvandsbeholder SHW kan tilsluttes AIR luft/vand varmepumpen og forvarme den varme brugsvand til 45 ºC, inden det kommer ind i Compact P varmtvandsbeholder. +
AIR varmt brugsvand Hvis Compact P bliver bestilt med en solspiral, kan AIR luft/vand varmepumpen tilsluttes Compact P varmtvandsbeholder, og hjælpe til med at producere det varme brugsvand. En god løsning, hvis der er et stort behov for varmt brugsvand, og der ikke er plads til en SHW beholder. +
AIR varmepumpe on/off AIR luft/vand varmepumpen skal sluttes manuelt, hvis den i en periode ikke skal opvarme boligen. +
Køl/varme samme tid Styringen sikrer at AIR luft/vand varmepumpen ikke kan opvarme boligen på samme tid som når Compact P er i kølemode. Skulle man dog alligevel ønske f.eks. at badeværelsesgulvet er varmt om sommeren, kan man indstille styringen til køl og varme på samme tid, så blokerer Compact P ikke længere for opvarmning via AIR luft/vand varmepumpen. +
Vejrkompensering Fremløbstemperaturen kan reguleres efter udetemperaturen. +
Ugeplan Der kan laves en ugeplan med forskellige indstillinger afhængig af brugen af boligen. +
Smart Grid Compact P AIR er godkendt til Smart Grid løsninger, hvor elselskabet bestemmer elforbruget og dermed driftsomkostningerne. +
Brugervalg 1 Anvendes hvis man via et potentialtfrit signal ønsker at overstyre aggregatets drift. Anvendes f.eks. hvis der er tilsluttet en emhætte til anlægget. +
Brugervalg 2 Anvendes som brugervalg 1, men har samtidig et udgangssignal, der kan anvendes f.eks. til at styre en spjæld. +
Hændelseslog Logger hændelser i styringen samt fejlmeddelelser og advarsler. +
Udlæs data Alle aktuelle værdier i anlæggets drift kan udlæses. Anvendes oftest til fejlfinding. +
Nødstop ventilation Man må ikke slukke for ventilationen, da det kan give skader på aggregatet, kanalsystem og i værste fald boligen. Men det kan være nødvendigt kortvarigt at slukke for ventilationen f.eks. på grund af en beredskabsmeddelelse. +

Yderligere informationer om alle funktionerne findes i aggregatets Software- og Montagevejledning.

 

PHI certifikat

Compact P er certificeret efter det tyske PassivHaus Institut, for energivenlige produkter.

Smart Grid

Compact P AIR er certificeret efter det tyske Smart Grid, der giver elselskabet mulighed for at overstyre driften, så det bliver billigst muligt for brugeren.

Smart Grid løsningen kan også bruges i forbindelse med solceller, hvis man ønsker at optimere driften til når der produceres mest strøm.

 

Tilbehør