VP 18 M2

VP 18 M2 er et effektivt varmegenvindingsanlæg, som kan ventilere boligen op til 425 m3/h. Anlægget bruges typisk i enfamiliehuse og giver udover ventilation og opvarmning af indblæsningsluften, en garanteret optimal opvarmning af brugsvandet i boligen.

VP 18 M2 er et meget kompakt anlæg, som ikke fylder mere end et almindeligt højskab.
 

Luftmængde (se projekteringsdata for SEL/SFP værdi)

Min : 100 m3/h
Max : 425 m3/h

Nilan App - Styring af hjemmets ventilation og varmepumpe direkte fra mobiltelefonen


Nilan har udviklet en App med smarte funktioner, hvor brugeren kan styre hjemmets ventilation og varmepumpe direkte fra mobiltelefonen. App’en er intuitiv, nem og sikker at bruge, og giver brugeren mulighed for f.eks. indstilling af rumtemperatur. Flere ventilationsanlæg kan tilsluttes samme App, så der er kontrol over indeklimaet i f.eks. både hjemmet og sommerhuset. Der kan tilkobles flere brugere på samme App.

Ved køb af en Nilan gateway kan brugeren få adgang til aggregatet via Nilan App'en.

Læs mere om App'en her

VP 18 M2

Energieffektivitetsklasse varmt brugsvand A
Forbrugsprofil vandvarmer L (large)
Varmtvandsbeholder 180l
Dimensioner (B x D x H) 600 x 600 x 2000 mm
Vægt 150 kg
Pladetype kabinet Aluzink stålplade, pulverlakeret hvid RAL9016
Kompressortype Stempelkompressor
Ventilatortype Kammerventilator med B-hjul og omdrejningskonstante EC motorer
Filterklasse Greencycle ISO 16890 Coarse 75% (G4)
Kanaltilslutninger Ø160 mm
Kølemiddel R134a
Kølemiddelfyldning 1 kg
Kondensafløb PVC Ø20 x 1,5 mm
Forsyningsspænding 230V 50/60 Hz
Maks. optaget effekt 2,2 kW / 9,5 A 
Standby effektforbrug 3 W
Tæthedsklasse IP31
Omgivelsestemperatur -20 / +40 °C
Ekstern lækage < 1,4 % *1
Intern lækage < 1,1 % *2


*1 - Ved ± 250 Pa og  m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.
*2 - Ved ± 100 Pa og  m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.
 

 

Kapacitet

Kapacitet af standardaggregat som funktion af qv og Pt ext.

Testet i henhold til EN13141-7 med standardfiltre ISO 16890 Coarse 75% (G4) og uden eftervarmeflade.

SEL-værdier indeholder aggregatets samlede elforbrug ekskl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h.

OBS! SEL-værdierne er målt og angivet som en samlet værdi for begge ventilatorer.

COP luft/luft

Varmeeffektfaktor COP indblæsningsluft som funktion af udetemperatur [ºC] og volumenstrøm qv [m3/h] i henhold til EN14511 ved en fralufttemperatur på 21 ºC.

 

Varmeeffekt indblæsning

Varmeeffekt Qc [W] som funktion af volumenstrøm qv [m3/h] og udelufttemperatur [ºC] fraluft = 21 ºC, i henhold til EN14511.

Varmeeffekt er det bidrag til rumopvarmningen som friskluften tilføres gennem VP18 til indblæsningsluften.

Ventilationstabet er den varmeeffekt, der tabes uden varmegenvinding ved den givne volumenstrømsluft.

Tappevand

Tappevolumen i liter Vmax [L] fra beholderen som funktion af tappetemperatur [ºC] og beholder temperatur ved 40, 50 og 60 ºC.

Lyddata

Lyddata er for qv = 210 m3/h og Pt ext = 100 Pa iht. EN 9614-2 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i 1 m fra aggregatet.

 

1: Udeluft
2: Tilluft (indblæsning)
3: Fraluft (udsugning)
4: Afkastluft

CTS602 styringen er en avanceret styring med mange indstillingsmuligheder. Styringen leveres fra fabrikken med en grundindstilling der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

HMI Touch panelet giver et godt overblik over aggregatets aktuelle drift, og har en menu-struktur, der er let at finde rundt i for både bruger og installatør. 

Ekstern kommunikation

CTS602 styringen har en åben Modbus RS485 protokol, der kan bruges til at kommunikere med via eksterne CTS systemer. Modbus forbindelsen bruges f.eks. til Schneiders IHC eller KNX system.

Funktionsoversigt   +Standard
-Tilbehør
Filtervagt Tidsstyret filtervagt giver besked, når det er tid til at skifte filter. Kan indstilles mellem 30 og 180 dage. +
Driftstilstand Kan indstilles til at køre Auto efter indstillede værdier eller indstilles til at køre i varme- eller kølemode. +
Trinløs regulering De fire ventilationstrin kan indstilles trinløst 20-100%, med forskellige værdier for tilluft og fraluft. +
Fugtstyring Indbygget fugtstyring kan indstilles til at køre høj ventilationsdrift ved høj fugt (når man er i bad) og lav ventilationsdrift, hvis luftfugtigheden i boligen bliver for lav. +
Aktiv køl Aggregatet kan indstilles til at køle tilluften om sommeren, hvis der skulle være behov for det. Når varmepumpen køler, afsættes varmen i varmtvandsbeholderen, således at man får "gratis" varmt brugsvand, når aggregatet er i kølemode. + / -
Lav udetemperatur Det er muligt at sænke ventilationen ved lav udetemperatur, for at undgå at luftfugtigheden indenfor bliver for lav. +
CO2 styring Det er muligt at styre ventilationsniveauet efter boligens CO2 niveau. -
Temperaturindstillinger Temperaturindstillingerne anvendes af styringen til at regulere driften af hele anlægget. +
Frostsikring Styringen har en automatisk funktion til afrimning af veksleren, hvis der skulle danne sig is i den. +
Varmt brugsvand VP 18 M2 producerer det varme brugsvand via luft/luft varmepumpen i ventilationsdelen. +
Pause varmt brugsvand Det er muligt at sætte varmtvandsproduktionen på pause, hvis man f.eks. i en periode ikke er hjemme. På den måde spares energi. +
Frostsikring varmt vand For at beskytte varmtvandsbeholderen er den udstyret med en frostsikringsfunktion. +
El-supplering varmt vand

Er varmtvandsbehovet i perioder så stort at varmepumpen ikke kan følge med, kan en el-supplering slås til for at hjælpe med at opvarme det varme brugsvand.

+
Skoldningssikring Styringen har en skoldningssikring indbygget, der sikrer at det varme brugsvand ikke bliver for varmt og kan skolde brugerne. +
Anti-Legionella Styringen har en Anti-Legionella behandling af det varme brugsvand, der kan aktiveres manuelt eller automatisk. +
Anode Elektronisk overvåget anode. Giver besked, når det er tid til at udskifte den, så varmtvandsbeholderens levetid forlænges.  
Ugeplan Der kan laves en ugeplan med forskellige indstillinger afhængig af brugen af boligen. +
Brugervalg 1 Anvendes hvis man via et potentialtfrit signal ønsker at overstyre aggregatets drift. Anvendes f.eks. hvis der er tilsluttet en emhætte til anlægget. +
Brugervalg 2 Anvendes som brugervalg 1, men har samtidig et udgangssignal, der kan anvendes f.eks. til at styre en spjæld. +
Hændelseslog Logger hændelser i styringen samt fejlmeddelelser og advarsler. +
Udlæs data Alle aktuelle værdier i anlæggets drift kan udlæses. Anvendes oftest til fejlfinding. +
Nødstop ventilation Man må ikke slukke for ventilationen, da det kan give skader på aggregatet, kanalsystem og i værste fald boligen. Men det kan være nødvendigt kortvarigt at slukke for ventilationen f.eks. på grund af en beredskabsmeddelelse. +

Yderligere informationer om alle funktionerne findes i aggregatets Software- og Montagevejledning.

 

OBS! Ved opstilling af aggregatet bør der altid tages hensyn til fremtidig service og vedligehold. Der anbefales en minimum friplads foran aggregatet på 60 cm.

Det skal være let at udskifte filtre og f.eks. skal det være muligt at kunne udskifte ventilator eller andre komponenter. Derfor anbefales det også at forbinde aggregatet med kanalsystemet via fleksible forbindelser.

OBS! Der er vigtigt, at aggregatet opstilles i vater for at opnå et ordentligt afløb fra kondensvandsbakken.


 

  • Ventilationsdelen tilsluttes kanalsystemet via stutse i toppen af aggregatet.
  • Det varme brugsvand tilsluttes under varmtvandsbeholderen
       
Download ecodesign datablad her    

 

Tilbehør