VPR 560

VPR 560 er et ventilationsaggregat med varmegenvinding via en roterende veksler i kombination med en varmepumpe. Varmepumpen har en reversibel kølekreds, og kan køle eller varme tilluften afhængig af behov.

Med den roterende veksler i kombination med en optimal placering af kondensator- og fordamperflade opnår aggregatet en meget høj køle- og varmeeffekt og dermed også en rigtig god COP. Aggregatets variable kompressor giver mulighed for en meget præcis regulering at tillufttemperaturen.

VPR 560 anvendes ofte i bygninger, hvor der er et kølebehov f.eks. kontorer, butikslokaler, koncertsale osv.
 

Luftmængde (se projekteringsdata for SEL/SFP værdi)

Min : 1200 m3/h
Max : 6600 m3/h
Dimensioner (B x D x H) 2445 x 1235 x 1400 mm
Vægt 555 kg
Pladetype kabinet Aluzink stålplade
Ventilatortype Kammerventilator med B-hjul og omdrejningskonstante EC motorer
Filterklasse Standard posefiltre ISO ePM10 60% (M5) fraluft og ISO ePM1 50% (F7) udeluft
Kanaltilslutninger 500 x 700 mm
Kondensafløb PVC Ø 20 x 1,5 mm
Forsyningsspænding 3 x 400V + N, 50 Hz
Max. fasestrøm 3 x 25 A
Tæthedsklasse DS/EN 1886 L2
Variabel kompressor Frekvensstyret
Kølemiddel kølekreds R 407 C / 4,5 kg
Kondensator/fordamper (HxB) 604 x 940 mm
Kondenseringskapacitet 11,5 l/h (25 °C / 70% RH, nominel luftmængde)

 

Motor og motorstyring

Motortype EC-motor
Motorklasse iht. IEC 60034-30 IE3 (Premium efficiency)
Spænding indgang 1 x 230 V
Overstrømsbeskyttelse Indbygget
Styresignal 0 - 10 V
Medietemperatur (luft) -20 / +40 ºC
Omgivelsestemperatur -20 / +40 ºC

Kapacitet

Projekteringsdata er beregnet på baggrund af en kondensationsveksler.

Max Pa kapacitet af standardaggregat, Pt ext som funktion af qv under hensyntagen til SFP-værdierne. 

SFP-værdier iht. EN 1353 er for standardaggregat med ISO ePM10 >60% (M5) og ISO ePM1 50% (F7) filtre og uden varmeflade.

* Lufthastighed over fordamperfladen er målt ved meter pr. sekund.

OBS! SFP-værdierne er målt og angivet som en samlet værdi for begge ventilatorer.

Varmedata

Projekteringsdata er beregnet på baggrund af en kondensationsveksler.

Kapacitet

Projekteringsdata er beregnetpå baggrund af en sorptionsveksler.

Max Pa kapacitet af standardaggregat, Pt ext som funktion af qv under hensyntagen til SFP-værdierne. 

SFP-værdier iht. EN 13141-7 er for standardaggregat med ISO ePM10 >60% (M5) og ISO ePM1 50% (F7) filtre og uden varmeflade.

* Lufthastighed over fordamperfladen er målt ved meter pr. sekund.

OBS! SFP-værdierne er målt og angivet som en samlet værdi for begge ventilatorer.

Køledata

Projekteringsdata er beregnet på baggrund af en sorptionsveksler.

Temperaturvirkningsgrad

Temperturvirkningsgrad for roterende veksler i henhold til EN308 (tør).

Lyddata

Lyddata er for qv = 5600 m3/h og Pt ext = 250 Pa i henhold til EN 9614-2 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i en given afstand vil afhænge af de akustiske forhold pa installationsstedet.

Målskitse for VPR 560:

Den viste måltegning er for en venstre version.
Aggregatet kan også leveres i en højre version.

Alle mål er vist i mm.

1. Udeluft
2. Tilluft (indblæsning)
3. Fraluft (udsugning)
4. Afkast

A. Gavl placering
B. Top placering
C. Bagside placering

CTS602i styringen er en avanceret styring til erhvervsanlæg med mange indstillingsmuligheder. Styringen leveres fra fabrikken med en grundindstilling, der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

HMI Touch panelet giver et godt overblik over aggregatets aktuelle drift, og har en menu-struktur, der er let at finde rundt i for både bruger og installatør. 

Ekstern kommunikation

CTS602i styringen har en åben Modbus RS485 protokol, der kan bruges til at kommunikere med via eksterne CTS systemer. 

Funktionsoversigt   +Standard
-Tilbehør
Alarmer Beskrivelse af fejl ved alarmer. Alarmlog med de 16 seneste alarmer +
Fælles alarm CTS602 styringen har et udgangssignal, der aktiveres i tilfælde af en alarm, og kan f.eks. tilsluttes ekstern automatik  
Filtervagt Trykstyret filtervagt +
Datavisning En oversigt over den aktuelle drift med f.eks. temperaturer, ventilator hastighed osv. +
Ugeprogram CTS602 styringen er udstyret med 3 ugeprogrammer der kan indstilles individuelt (fabriksindstilling off) +
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilation ved høj/lav luftfugtighed -
Luftkvalitet Giver mulighed for at justere ventilationen efter luftens CO2-niveau -
Vinter lav Forebyg lav fugtighed i boligen, ved at aktivere lav ventilation ved lave udetemperatur +
Temperaturregulering Mulighed for at styre aggregatets drift afhængig af rumtemperaturen +
Sommer-/vinterdrift Aggregatet kan indstilles efter sommer- og vinterdrift  
Sprog Der kan vælges mellem mere end 10 sprog i betjeningspanelet +
Brugerniveauer Menuen i betjeningspanelet er inddelt i 3 brugerniveauer: Bruger/Installatør/Fabrik +
Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden via et eksternt potentialfrit signal +
El-eftervarmeflade Med en el-eftervarmeflade kan tillufttemperaturen styres og aggregatet kan hjælpe med at opvarme boligen -
Vand-eftervarmeflade Med en vand-eftervarmeflade kan tillufttemperaturen styres og aggregatet kan hjælpe med at opvarme boligen -
Frostsikring For at beskytte eventuel vandvarmeflade for frostsprængning, standses aggregatet og komme med en alarm, hvis temperaturen i vand-eftervarmefladen bliver for lav -
Luftskifte Trinløs indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft kan indstilles individuelt +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af modstrømsveksler, hvis der har dannet sig is i den +
Rum lav Sikkerhedsfunktion hvis boligens varmesystem svigter, stopper ventilationsaggregatet, så det ikke er med til at køle boligen yderligere ned  +
Ekstern varme Ventilationsaggregatet kan styre ekstern varmeforsyning efter aktuel rumtemperatur +
Ekstern brandautomatik Ventilationsaggregatet kan tilsluttes ekstern brandautomatik eller brandtermostat, der giver signal til om aggregatet skal stoppe eller må køre videre +
Integreret brandautomatik Ventilationsaggregatet kan leveres med integreret brandautomatik, der kan styre brand- og røgspjæld -
Konstanttrykregulering Det er muligt at installere konstanttrykregulering på både fralufts- og tilluftssiden -
Forsinket opstart Mulighed for forsinket opstart af ventilatorerne, hvis der f.eks. er tilsluttet lukkespjæld +
Gendan indstillinger Det er muligt at gemme aktuelle indstillinger og efterfølgende genindlæse dem, hvis f.eks. brugeren har stillet på aggregatet. Det er også muligt at geninstallere fabriksindstillingerne +
Manuel drift Det er muligt at teste forskellige funktioner manuelt +
Energispare funktion Det er muligt at aktivere en strømbesparende funktion af driften +
Modbus  Det er muligt at indstille aggregatets Modbus adresse. Fabriksindstilling er 30 +
Datalog Det er muligt at logge aggregatets driftsdata hver 1-120 min. Alarmer vil blive logget når de opstår +
Betjeningspanel Forsiden af betjeningspanelet er et hus, hvor man kan se aggregatets aktuelle drift +

Yderligere informationer om alle funktionerne findes i aggregatets Software- og Montagevejledning.

 

Tilbehør