Combi S 302 Polar Top

Combi S Polar Top er et ventilationsaggregat med varmegenvinding, der typisk anvendes i enfamilie huse eller lejligheder.

Varmegenvindingen foregår primært via en modstrømsveksler, der opnår en varmegenvinding på 81 - 85 %. Aggregatet er også udstyret med en luft/luft varmepumpe, der kan opvarme tilluften (indblæsningsluften), når der er behov for varme i boligen. Combi S 302 Polar Top anvendes f.eks. i lavenergihuse som primær varmekilde, men kan også styre ekstra varmekilder som f.eks. el-radiatorer, der fungerer som supplerende varmekilde.

Det er en varmepumpe med reversibel kølekreds, der kan køle tilluften med op til 14 ºC, når der er behov for det om sommeren. Det skal ikke sammenlignes med et aircondition anlæg, da det på grund af det lave luftskifte på 0,5 gange i time ikke har så stor køleeffekt. Men udeluften kondenseres under afkøling, hvilket betyder at luftfugtigheden i boligen bliver noget lavere. Med lav luftfugtighed indenfor er det lettere at udholde varmen, derfor kalder vi det for "Komfort køl".
 

Luftmængde (se projekteringsdata for SEL/SFP værdi)

Min : 75 m3/h
Max : 340 m3/h

Nilan App - Styring af hjemmets ventilation og varmepumpe direkte fra mobiltelefonen


Nilan har udviklet en App med smarte funktioner, hvor brugeren kan styre hjemmets ventilation og varmepumpe direkte fra mobiltelefonen. App’en er intuitiv, nem og sikker at bruge, og giver brugeren mulighed for f.eks. indstilling af rumtemperatur. Flere ventilationsanlæg kan tilsluttes samme App, så der er kontrol over indeklimaet i f.eks. både hjemmet og sommerhuset. Der kan tilkobles flere brugere på samme App.

Combi S 302 Polar Top leveres som standard med Nilan gateway.

Læs mere om app'en her

Dimensioner (B x D x H) 600 x 600 x 1196 mm
Vægt 87 kg
Pladetype kabinet Aluzink stålplade pulverlakeret hvid RAL9016
Varmevekslertype Modstrømsveksler i Polyethylenterephthalat
Ventilatortype F-hjul i hus med volumenkonstant EC motor
Filterklasse ISO 16890 Coarse 75% (G4)
Varmepumpetype Stempelkompressor on/off
Kølemiddel R134a
Kølemiddelfyldning 650 gr.
Kanaltilslutninger Ø160 mm
Kondensafløb PVC Ø20 x 1,5 mm
Forsyningsspænding 230V 50/60 Hz
Maks. optaget effekt 1,2 kW/5,2 A
Effektoptag frostsikringsvarmelegeme 600 W
Standby effektforbrug 3W
Tæthedsklasse IP31
Omgivelsestemperatur -10 / +40 °C
Ekstern lækage < 0,78 % (*1)
Intern lækage < 1,47 % (*2)
Varmetabsklassifikation T2

*1 - Ved 250 Pa og 300 m3/h iht. EN13141-7
*2 - Ved 100 Pa og 300 m3/h iht. EN13141-7

Kapacitet

Kapacitet af standardaggregat som funktion af qv og Pt ext

Testet i henhold til EN13141-7 med standardfiltre ISO 16890 Coarse 75% (G4) og uden eftervarmeflade.

SEL-værdier indeholder aggregatets samlede elforbrug ekskl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h.

OBS! SEL-værdierne er målt og angivet som en samlet værdi for begge ventilatorer.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for standardaggregat med modstrømsveksler.

Testet i henhold til EN13141-7, tør virkningsgrad.

Varmeeffekt indblæsning (rød kurve)

Varmeeffekt Qc [W] som funktion af volumenstrøm qv [m3/h] og udelufttemperatur [ºC], i henhold til EN14511 fraluft = 21 ºC.

Varmeeffekt er det bidrag til rumopvarmningen som friskluften tilføres gennem anlægget til indblæsningsluften. Ventilationstabet er den varmeeffekt, der tabes uden varmegenvinding ved den givne volumenstrømsluft.
 

COP luft-luft (blå kurve)

Varmeeffektfaktor COP [-] indblæsningsluft som funktion af udetemperatur [ºC] og volumenstrøm qv [m3/h] i henhold til EN14511 ved en fralufttemperatur = 21 ºC.

NB! COP er udregnet for varmepumpe og modstrømsveksler samlet i henhold til EN14511.

Lyddata

Lyddata er for qv = 210 m3/h og Pt ext = 100 Pa.

Testet i henhold til EN 9614-2 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med fladende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i en given afstand vil afhænge af de akustiske forhold på installationsstedet.

Målskitse for Combi S 302 Polar Top:

Tilslutninger
1: Udeluft
2: Tilluft
3: Fraluft
4: Afkastluft
5: Kondensafløb

CTS602 styringen er en avanceret styring med mange indstillingsmuligheder. Styringen leveres fra fabrikken med en grundindstilling der kan tilpasses de driftmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

HMI touchpanelet giver et godt overblik over aggregatets aktuelle drift, og har en menu-struktur, der er let at finde rundt i for både bruger og installatør. Det er muligt at vælge mellem 2 forskellige forsidebilleder til hovedskærmen.

Ekstern kommunikation

CTS602 styringen har en åben Modbus RS485 protokol, der kan bruges til at kommunikere med via eksterne CTS systemer. Modbus forbindelsen bruges f.eks. til Schneiders IHC eller KNX system.

Funktionsoversigt   +Standard
-Tilbehør
Alarmer Beskrivelse af fejl ved alarmer. Alarmlog med de 16 seneste alarmer +
Fælles alarm CTS602 styringen har et udgangssignal, der aktiveres i tilfælde af en alarm, og kan f.eks. tilsluttes ekstern automatik  
Filtervagt Tidstyret filteralarm indstillelig til 30/90/180/360 dage +
Datavisning En oversigt over den aktuelle drift med f.eks. temperaturer, ventilator hastighed osv. +
Ugeprogram CTS602 styringen er udstyret med 3 ugeprogrammer der kan indstilles individuelt (fabriksindstilling off) +
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilation ved høj/lav luftfugtighed +
Luftkvalitet Giver mulighed for at justere ventilationen efter luftens CO2-niveau. -
Vinter lav Forebyg lav fugtighed i boligen, ved at aktivere lav ventilation ved lave udetemperatur +
Temperaturregulering Mulighed for at styre aggregatets drift afhængig af rumtemperaturen +
Sommer-/vinterdrift Aggregatet kan indstilles efter sommer- og vinterdrift  
Sprog Der kan vælges mellem mere end 10 sprog i betjeningspanelet +
Brugerniveauer Menuen i betjeningspanelet er inddelt i 3 brugerniveauer: Bruger/Installatør/Fabrik +
Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden via et eksternt potentialfrit signal +
Brugervalg 2 Yderligere mulighed for at overstyre driftstilstanden og brugervalg 1 via et eksternt potentialfrit signal -
Luftskifte Trinløs indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft kan indstilles individuelt +
Polar version Integreret frostsikringsforvarmelegeme installeret, der sikrer at varmeveksler ikke fryser til +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af modstrømsveksler, hvis der har dannet sig is i den +
Rum lav Sikkerhedsfunktion hvis boligens varmesystem svigter, stopper ventilationsaggregatet, så det ikke er med til at køle boligen yderligere ned  +
Ekstern varme Ventilationsaggregatet kan styre ekstern varmeforsyning efter aktuel rumtemperatur +
Ekstern brandautomatik Ventilationsaggregatet kan tilsluttes ekstern brandautomatik eller brandtermostat, der giver signal til om aggregatet skal stoppe eller må køre videre +
Konstanttrykregulering Det er muligt at installere konstanttrykregulering på både fralufts- og tilluftssiden -
Forsinket opstart Det er muligt at aktivere forsinket opstart af ventilatorerne, hvis der f.eks. er tilsluttet lukkespjæld +
Gendan indstillinger Det er muligt at gemme aktuelle indstillinger og efterfølgende genindlæse dem, hvis f.eks. brugeren har stillet på aggregatet. Det er også muligt at geninstallere fabriksindstillingerne +
Manuel drift Det er muligt at teste forskellige funktioner manuelt +
Energispare funktion Det er muligt at aktivere en strømbesparende funktion af driften +
Modbus  Det er muligt at indstille aggregatets Modbus adresse. Fabriksindstilling er 30 +
Datalog Det er muligt at logge aggregatets driftsdata hver 1 - 120 min. Alarmer vil blive logget når de opstår +
Betjeningspanel Der er mulighed for at vælge mellem 2 forsidebilleder til hovedskærmen +

Yderligere informationer om alle funktionerne findes i aggregatets Software- og Montagevejledning.

 

Tilbehør