VPL 15

VPL 15 er et ventilationsaggregat med varmegenvinding til enfamilie huse, mindre kontorer og butikker. Det adskiller sig fra et normalt ventilationsaggregat med modstrømsveksler ved at det er udstyret med en varmepumpe i stedet for, det kalder vi for aktiv varmegenvinding. Med en varmepumpe opnås en højere varmegenvinding og aggregatet anvendes således også i lavenergihuse som opvarmningskilde.

VPL 15 har en reversibel kølekreds, hvilket vil sige at det kan opvarme tilluften om vinteren og køle tilluften om sommeren. Kølefunktionen er dog ikke at sammenligne med et airconditionanlæg. Når tilluften køles kondenserer luften og giver en lavere luftfugtighed indenfor om sommeren. Hvilket betyder at det bliver lettere at udholde varmetemperaturer, det kalder vi for komfort køl.

FU 15
Til VPL 15 kan der tilkøbes en heatpipe, der øger varmepumpens effektivitet om vinteren med op til 40%, uden ekstra forbrug af strøm.
 

Luftmængde (se projekteringsdata for SEL/SFP værdi)

Min : 100 m3/h
Max : 425 m3/h

Nilan App - Styring af hjemmets ventilation og varmepumpe direkte fra mobiltelefonen


Nilan har udviklet en App med smarte funktioner, hvor brugeren kan styre hjemmets ventilation og varmepumpe direkte fra mobiltelefonen. App’en er intuitiv, nem og sikker at bruge, og giver brugeren mulighed for f.eks. indstilling af rumtemperatur. Flere ventilationsanlæg kan tilsluttes samme App, så der er kontrol over indeklimaet i f.eks. både hjemmet og sommerhuset. Der kan tilkobles flere brugere på samme App.

Ved køb af en Nilan gateway kan brugeren få adgang til aggregatet via Nilan App'en.

Læs mere om App'en her

Dimensioner (B x D x H) 750 x 415 x 680 mm
Vægt 54 kg
Pladetype kabinet Aluzink stålplade pulverlakeret hvid RAL9016
Ventilatortype F-hjul i hus med volumenkonstant EC motor
Filterklasse ISO 16890 ePM 10 Coarse 65% (M5) og ISO 16890 ePM 1 55% (F7)
Varmepumpetype Stempelkompressor on/off
Kølemiddel R134a
Kølemiddelfyldning 1000 gr.
Kanaltilslutninger Ø160 mm
Kondensafløb PVC Ø20 x 1,5 mm
Forsyningsspænding 230V 50/60 Hz
Maks. optagen effekt 720 W / 4,3 A
Standby effektforbrug 3W
Tæthedsklasse IP31
Omgivelsestemperatur -20 / +40 °C

 

For at opnå en forbedret COP og øge varmetilførslen specielt om vinteren, anbefales det at installere en FU15 Filterunit med heatpipe.

 

Kapacitet

Kapacitet af standardaggregat som funktion af qv og Pt ext

Testet i henhold til EN13141-7 med standardfiltre ISO 16890 ePM 10 Coarse 65% (M5) og ISO 16890 ePM 1 55% (F7) og uden eftervarmeflade.

SEL-værdier indeholder aggregatets samlede elforbrug inkl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h.

Den grå stiplede kurve angiver tryktabet for en FU15 Filterunit.

OBS! SEL-værdierne er målt og angivet som en samlet værdi for begge ventilatorer.

Varmeeffekt COP (luft/luft)

Varmeeffektfaktor COP tilluft som funktion af udetemperatur [ºC] og volumenstrøm [m3/h] i henhold til EN 14511, fraluft = 21 ºC.

Stiplet kurve: Uden FU15 heatpipe
Fast kurve: Med FU15 heatpipe

Varmeeffekt [W] (tilluft)

Varmeeffekt Qc [W] som funktion af qv [m3/h] og udetemperatur [ºC].

I henhold til EN 14511, fraluft = 21 ºC.

Stiplet kurve: Uden FU15 heatpipe
Fast kurve: Med FU15 heatpipe
Lilla kurve: Kompressor effekt

Tilluftstemperatur (varme)

Tilluftstemperatur [ºC] som funktion af udeluftstemperatur [ºC] og volumenflow qv [m3/h] balanceret flow.

Fraluftstemperatur = 21 [ºC], 45 RH [%]

X-akse: Udelufttemperatur
Y-akse: Tillufttemperatur

Stiplet kurve: Uden FU15 heatpipe
Fast kurve: Med FU15 heatpipe

Tilluftstemperatur (køl)

Tilluftstemperatur [ºC] som funktion af udeluftstemperatur [ºC] og volumen flow qv [m3/h] balanceret flow.

Fraluftstemperatur = 24 ºC.

Lyddata

Lyddata er for qv = 210 m3/h og Pt ext = 100 Pa.

Testet i henhold til EN 9614-2 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med fladende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i en given afstand vil afhænge af de akustiske forhold på installationsstedet.

Målskitse for VPL 15:

1: Udeluft
2: Tilluft (indblæsning)
3: Fraluft (udsugning)
4: Afkastluft
5: Kondensafløb

CTS602 styringen er en avanceret styring med mange indstillingsmuligheder. Styringen leveres fra fabrikken med en grundindstilling, der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

HMI Touch panelet giver et godt overblik over aggregatets aktuelle drift og har en menu struktur, der er let at finde rundt i for både bruger og installatør. Det er muligt at vælge mellem 2 forskellige forsidebilleder til hovedskærmen.

Ekstern kommunikation

CTS602 styringen har en åben Modbus RS485 protokol, der kan bruges til at kommunikere med via eksterne CTS systemer. Modbus forbindelsen bruges f.eks. til Schneiders IHC eller KNX system.

Funktionsoversigt   +Standard
-Tilbehør
Alarmer Beskrivelse af fejl ved alarmer. Alarmlog med de 16 seneste alarmer +
Fælles alarm CTS602 styringen har et udgangssignal, der aktiveres i tilfælde af en alarm og kan f.eks. tilsluttes ekstern automatik  
Filtervagt Tidstyret filteralarm indstillelig til 30/90/180/360 dage +
Datavisning En oversigt over den aktuelle drift med f.eks. temperaturer, ventilator hastighed osv. +
Ugeprogram CTS602 styringen er udstyret med 3 ugeprogrammer, der kan indstilles individuelt (fabriksindstilling off) +
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilation ved høj/lav luftfugtighed +
Luftkvalitet Giver mulighed for at justere ventilationen efter luftens CO2-niveau -
Vinter lav Forebyg lav fugtighed i boligen ved at aktivere lav ventilation ved lave udetemperatur +
Temperaturregulering Mulighed for at styre aggregatets drift afhængig af rumtemperaturen +
Sommer-/vinterdrift Aggregatet kan indstilles efter sommer- og vinterdrift  
Sprog Der kan vælges mellem mere end 10 sprog i betjeningspanelet +
Brugerniveauer Menuen i betjeningspanelet er inddelt i 3 brugerniveauer: Bruger/Installatør/Fabrik +
Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden via et eksternt potentialfrit signal +
Brugervalg 2 Yderligere mulighed for at overstyre driftstilstanden og brugervalg 1 via et eksternt potentialfrit signal -
Luftskifte Trinløs indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft kan indstilles individuelt +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af modstrømsveksler, hvis der har dannet sig is i den +
Rum lav Sikkerhedsfunktion hvis boligens varmesystem svigter, stopper ventilationsaggregatet, så det ikke er med til at køle boligen yderligere ned  +
Ekstern varme Ventilationsaggregatet kan styre ekstern varmeforsyning efter aktuel rumtemperatur +
Ekstern brandautomatik Ventilationsaggregatet kan tilsluttes ekstern brandautomatik eller brandtermostat, der giver signal til om aggregatet skal stoppe eller må køre videre +
Konstanttrykregulering Det er muligt at installere konstanttrykregulering på både fralufts- og tilluftssiden -
Forsinket opstart Det er muligt at aktivere forsinket opstart af ventilatorerne, hvis der f.eks. er tilsluttet lukkespjæld +
Gendan indstillinger Det er muligt at gemme aktuelle indstillinger og efterfølgende genindlæse dem, hvis f.eks. brugeren har stillet på aggregatet. Det er også muligt at geninstallere fabriksindstillingerne +
Manuel drift Det er muligt at teste forskellige funktioner manuelt +
Energispare funktion Det er muligt at aktivere en strømbesparende funktion af driften +
Modbus  Det er muligt at indstille aggregatets Modbus adresse. Fabriksindstilling er 30 +
Datalog Det er muligt at logge aggregatets driftsdata hver 1 - 120 min. Alarmer vil blive logget når de opstår +
Betjeningspanel Der er mulighed for at vælge mellem 2 forsidebilleder til hovedskærmen +

Yderligere informationer om alle funktionerne findes i aggregatets Software- og Montagevejledning.

 

OBS! Ved opstilling af aggregatet bør der altid tages hensyn til fremtidig service og vedligehold. Der anbefales en minimum friplads foran aggregatet på 60 cm.

Det skal være let at udskifte filtre og f.eks. skal det være muligt at kunne tage veksleren ud, udskifte ventilator eller andre komponenter. Derfor anbefales det også at forbinde aggregatet med kanalsystemet via fleksible forbindelser.

OBS! Der er vigtigt, at aggregatet opstilles i vater for at opnå et ordentligt afløb fra kondensvandsbakken.

Aggregatet er støj- og vibrationssvag, men der bør alligevel tages højde for eventuelle vibrationer, der kan forplante sig fra aggregatet ud i de enkelte bygningsdele. For at skabe adskillelse mellem aggregat og underlag, anbefales det derfor at montere vibrationsdæmpere under aggregatet. Til øvrige bygningsdele og fast inventar bør der være ca. 10 mm afstand.

Kondensvandsafløb

OBS! Der skal etableres vandlås i forbindelse med kondensafløbet for at sikre, at kondensvandet kan bortledes. Opstilles aggregatet uden for klimaskærmen, er det vigtigt at sikre kondensvandsafløbet mod tilisning med et varmekabel. Det er installatørens ansvar at frostsikre afløbet.

Tilbehør