DHW AIR9

DHW AIR er en energieffektiv og kompakt løsning til alle former for renoveringsprojekter og nybyggeri, og er det oplagte alternativ til nuværende energikilder som olie- eller gasfyr. Via den yderst energieffektive og lydsvage luft-til-vand varmepumpe AIR9 producerer DHW AIR det varme brugsvand samt rumopvarmning til boligens radiatorer og gulvvarme.

DHW AIR er udstyret med både en 180 l varmtvandsbeholder og en 50 l buffertank, og er dermed en pladsbesparende løsning, hvor der ikke er behov for ekstra plads i bryggerset til at installere en tank.

Der er god plads til både at installere og servicere anlægget. I forbindelse med renovering af bryggers m.v. tilbydes forskellige sokkelløsninger, som kan dække over gammel rørføring, så udskiftning af klinker og gennemrenovering undgås.
 

Rumvarme i absolut særklasse

Med DHW AIR får du et aggregat, som forsyner boligen med både rumopvarmning og varmt brugsvand. Ved at tilslutte anlæggets indedel til husets eksisterende centralvarmeanlæg, leveres der via luft-til-vand varmepumpen både rumopvarmning og varmt brugsvand. DHW AIR er oplagt som energikilde til ældre boliger uden ventilationssystem.  

AIR9 varmepumpen er en energieffektiv pumpe og opnår energimærket A++ ved 55°. Det er ikke helt uvæsentligt, eftersom en god energimærkning udløser et højere energitilskud ved varmepumpepuljen.

Pladsbesparende løsning

Al teknikken i installationens indedel kan findes i aggregatet og der er ingen ekstra monteringer, som ændrer anlæggets visuelle udtryk. Det betyder med andre ord, at det der er vist på billederne, er dét der installeres i husets bryggers. Indedelen kombineres med den energieffektive og støjsvage AIR9 udedel. 

At anlægget er kompakt og pladsbesparende er afgørende for både montering og installation, og derfor også for sammenbygningen med husets eksisterende løsninger. Sammenlignet med andre produkter, kan DHW AIR monteres på blot en dag og med en indbygget sokkelløsning kan anlægget dække over eksisterende rørføring. Det betyder, at man slipper for at lægge nye klinker eller lave gennemgribende renovering af hele bryggerset i forbindelse med installationen.

Silent Mode

Selvom DHW AIR består af en af de mest støjsvage varmepumper på markedet, kan det i områder med tæt bebyggelse være svært at finde den optimale placering af udedelen. Det kan derfor være nødvendigt at begrænse varmepumpens kapacitet i perioder. DHW AIR kommer derfor både med en nat- og sommerbegrænsning.

Natbegrænsning
Der er skrappere krav til støjdæmpning mod skel i nattetimerne. Via anlæggets betjeningspanel er det muligt at aktivere og konfigurere natbegrænsning. Med natbegrænsningen indstilles et start- og sluttidspunkt, samt den maksimale kapacitet for varmepumpen i denne periode.

Sommerbegrænsning 
Om sommeren når udetemperaturen stiger, er der større sandsynlighed for, at naboerne befinder sig i haven, eller sover med åbent vindue. Det skal der naturligvis tages højde for, og derfor kan man ligeledes konfigurere en sommerbegrænsning via betjeningspanelet. Her indstilles en udetemperaturgrænse samt maksimal kapacitet for varmepumpen over og under denne temperaturgrænse.

Ugeprogram

I løbet af en uge kan forbrugsmønsteret på varme være meget varierende. Af den grund kommer DHW AIR med tre konfigurerbare ugeprogrammer. Hvert ugeprogram kan programmeres til seks skift for hver af ugens syv dage. For hvert skift, indstilles skiftetidspunkt, samt ønske temperatur for varmt brugsvand og centralvarme. Da ugeprogrammet indstilles på baggrund af setpunktsforskydninger, kan programmet godt være aktivt på samme tid som vejrkompensering af centralvarmen. Det er desuden også muligt helt at blokere for opvarmningen af brugsvand eller centralvarmen i perioder.  

Kostoptimering 
Med ugeprogrammet er det også muligt at kostoptimere opvarmningen af brugsvand og centralvarme hen over døgnet ud fra el-tarifferne. Det betyder f.eks., at ugeprogrammet kan indstilles så setpunkterne automatisk sænkes i perioden 17:00 til 21:00, hvor el-tariffen typisk er højest. 

 

DHW AIR

Energieffektivitetsklasse varmt brugsvand A+
Forbrugsprofil vandvarmer L (Large)
Dimensioner (B x D x H) 900 x 599 x 1562 mm
Vægt 185 kg
Pladetype kabinet Aluzink stålplade, pulverlakeret hvid RAL9016
Varmtvandsbeholder 180 l
Elsupplering (brugsvand) 1,5 kW
Kapacitet ladetank centralkreds 50 l
Elsupplering (centralkreds) 2 + 3 kW
Omgivelsestemperatur -20 / +40 °C


 

AIR9 (varmepumpedelen)

Energieffektivitetsklasse rumopvarmning A++
Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning 146,6%
Dimensioner (B x D x H) 938 x 673 x 1318 mm
Vægt 165 kg
Kompressor variabel hastighed Ja (30 - 100%)
Forsyningsspænding (indedel) 400/230V 3L+N+PE, 16A, 50 Hz
PMAX (indedel) 6,5 kW
Sikringsstørrelse 16A
Standby elforbrug 10 W
Åbningstryk sikkerhedsventil (centralvarme) 2,5 bar
Ekspansionsbeholder (centralvarme) 10 Liter
Fortryk ekspansionsbeholdere 0,5 bar
 Max. luftmængde 3.400 m3/h
Tæthedsklasse Ventilator IP25
Forsyningsspænding (udedel) 230V 1 N+PE, 50Hz
PMAX (udedel) 3300 W
Sikringsstørrelse (udedel) 16 A
Mærkeeffekt (max/min) A-Pumpe 31/99 W
Mærkestrøm (max/min) A-Pumpe 0,13/0,43 A
Kondensator tryktab (centralvarme) 2,5 kPa/0,29 l/s
Centralvarme tilslutning 3/4”
Kølemiddel R410A
Kølemiddelfyldning 2,85 kg
Pressostat lavtryk (on/off) 2,2/3,4 bar
Pressostat højtryk (on/off) 42/33 bar
Arbejdstemperatur -22 °C → 50 °C
Centralvarme, fremløbstemperatur 25°C → 55°C
VVS-tilslutningsdimension 1”
Varmeydelse PH med variabel kompressor ved 7°C/35°C, iht. EN 14511:2012 (max. omdr 5400 RPM) 8,4 kW
Varmeydelse PH med variabel kompressor ved 2°C/35°C, iht. EN 14511:2012 (max omdr. 5400 RPM) 6,7 kW
Varmeydelse PH med variabel kompressor ved -7°C/35°C, iht. EN 14511:2012 (max. omdr 5400 RPM) 5,7 kW
Varmeydelse PH med variabel kompressor ved -15°C/35°C, iht. EN 14511:2012 (max. omdr 5400 RPM) 4,5 kW
Varmeydelse PH med variabel kompressor ved 7°C/45°C, iht. EN 14511:2012 (max. omdr 5400 RPM) 7,8 kW
Varmeydelse PH med variabel kompressor ved -7°C/45°C, iht. EN 14511:2012 (max. omdr 5400 RPM) 5,4 kW
SCOP testet iht. EN 14825:2012* 3,74
Pdesign (tude -10°C) 4,7 kW

 * SCOP (Sesonal COP) er for ”middeltemperatur anvendelse, gennemsnitligt klima, variabel fralufttemperatur, bestemt flow, reversibel”

DHW AIR (indedel)

AIR9 (udedel)

CTS602 styringen er en avanceret styring med mange indstillingsmuligheder. Styringen leveres fra fabrikken med en grundindstilling der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af anlægget.

HMI Touch panelet giver et godt overblik over anlæggets aktuelle drift, og har en menu-struktur, der er let at finde rundt i for både bruger og installatør. 

Ekstern kommunikation
CTS602 styringen har en åben Modbus RS485 protokol, der kan bruges til at kommunikere med via eksterne CTS-systemer.

Funktionsoversigt   +Standard
-Tilbehør
Varmt brugsvand DHW AIR producerer det varme brugsvand via luft-til-vand varmepumpen. +
Pause varmt brugsvand Det er muligt at sætte varmtvandsproduktionen på pause, hvis man f.eks. i en periode ikke er hjemme. På den måde spares energi. +
Frostsikring varmt vand For at beskytte varmtvandsbeholderen er den udstyret med en frostsikringsfunktion. Frostsikring er kun i relation til udedelens kølekreds. +
El-supplering varmt vand

Er varmtvandsbehovet i perioder så stort at varmepumpen ikke kan følge med, kan en el-supplering slås til for at hjælpe med at opvarme det varme brugsvand.

+
Anti-Legionella Styringen har en Anti-Legionella behandling af det varme brugsvand, der kan aktiveres automatisk. Styres i forhold til de-aktiv/aktiv, temperatur og interval. +
Anode Elektronisk overvåget anode. Giver besked, når det er tid til at udskifte den, så varmtvandsbeholderens levetid forlænges. +
Centralvarme DHW AIR opvarmer centralvarmevand via luft-til-vand varmepumpen.  
Pause centralvarme Det er muligt at sætte centralvarmeproduktionen på pause, hvis man f.eks. i en periode ikke er hjemme. På den måde spares energi. +
El-supplering centralvarme Er centralvarmebehovet i perioder så stort at varmepumpen ikke kan følge med, kan en el-supplering slås til for at hjælpe centralvarmekredsen. +
Vejrkompensering Fremløbstemperaturen kan reguleres efter udetemperaturen. +
Ugeplan I ugeplanen kan ønskede temperaturer for varmt brugsvand og centralvarme forskydes, for at varmepumpen kører mest i de perioder hvor el er billigst. +
Silence Mode DHW AIR kan kapacitetsbegrænses, ud fra den aktuelle udetemperatur og tidspunkt på døgnet.  
Smart Grid DHW AIR understøtter Smart Grid via to digitale indgange. +
Datalog Logger hændelser i styringen samt fejlmeddelelser og advarsler. +
Vis data Alle aktuelle værdier i anlæggets drift kan udlæses. Anvendes oftest til fejlfinding. +

Yderligere informationer om alle funktionerne findes i aggregatets Software- og Montagevejledning.

 

DHW AIR (indedel)

OBS! Ved opstilling af aggregatet bør der altid tages hensyn til fremtidig service og vedligehold. Der anbefales en minimum friplads foran aggregatet på 60 cm.

 

AIR9 (udedel)

OBS! AIR placeres på et stabilt underlag og helst på et støbt fundament.

Udedelen skal altid opstilles på et fast, vandret og vibrationsfrit underlag og evt. fastgøres til fast materiale. Der skal ved placeringen desuden tages højde for den fremherskende vindretning i opvarmningssæsonen, da varmepumpens ydeevne vil begrænses, hvis udedelen udsættes for kraftig modvind.

Smart Grid

DHW AIR er certificeret efter det tyske Smart Grid, der giver elselskabet mulighed for at overstyre driften, så det bliver billigst muligt for brugeren.