Sikkerhedsgruppe - varmtvandsbeholder

Sikkerhedsgruppen der lovmæssigt skal installeres, har to funktioner i forbindelse med at vandet udvider sig under opvarmning:

1. Via en sikkerhedsventil sikrer den at beholderen ikke sprænger, når trykket stiger under opvarmning af det varme brugsvand. Sikkerhedsventilen drypper under opvarmning.

2. En kontraventil sikrer at det varme vand ikke trænger bagud i systemet og blandes med det kolde vand i boligen.

Yderligere er sikkerhedsgruppen udstyret med en stophane for det kolde vand, hvilket er en fordel, hvis man f.eks. skal udskifte anoden i varmtvandsbeholderen.

Tilbehør