Sikkerhedsgruppe med skoldningssikring - varmtvandsbeholder

Sikkerhedsgruppen med skoldningssikring har samme funktioner som den almindelige sikkerhedsgruppe, men har yderligere en skoldningssikring.

Skoldningssikringen anvendes, hvis man ønsker at opvarme det varme brugsvand til en temperatur over 60 ºC. Det kan være i forbindelse med ekstern solfanger, eller man ønsker at køre med køl en stor del af sommeren, hvor varmen bliver afsat i varmtvandsbeholderen og kan opnå en temperatur på op til 90 ºC. Skoldningssikringen indstilles til at der tilføres f.eks. maks. 60 ºC varmt vand i vandhanen og badet.

Sikkerhedsfunktionen der lovmæssigt skal installeres, har to funktioner i forbindelse med at vandet udvider sig under opvarmning:

1. Via en sikkerhedsventil sikrer den at beholderen ikke sprænger, når trykket stiger under opvarmning af det varme brugsvand. Sikkerhedsventilen drypper under opvarmning.

2. En kontraventil sikrer at det varme vand ikke trænger bagud i systemet og blandes med det kolde vand i boligen.

Yderligere er sikkerhedsgruppen udstyret med en stophane for det kolde vand, hvilket er en fordel, hvis man f.eks. skal udskifte anoden i varmtvandsbeholderen.

Tilbehør