Vandlås

Undgå fugtskader fra kondensvandsafløbet i dit ventilationsaggregat, ved at montere en Nilan vandlås.

Kondensvand dannes ved varmegenvindingen i ventilationsaggregatet. Det bliver opsamlet i en kondensvandsbakke og løber ud af aggregatet via et afløb. Da der er undertryk i ventilationskammeret, er det vigtigt med en vandlås, der sikrer, at der ikke suges luft ind i aggregatet via kondensvandsafløbet. Det gøres ved at afløbet har en vandlås.

I de varme perioder sker der ikke nogen kondensering og vandlåsen i afløbet kan udtørre. Derfor er det vigtigt at fylde vand i vandlåsen om efteråret, så den virker, når de kolde perioder kommer og kondenseringen starter. Hvis man glemmer det, vil kondensvandet ikke kunne løbe ud af aggregatet via afløbet, hvilket kan betyde at det løber ud af aggregatet via lågen og kan lave en alvorlig vandskade.

Hvis man installerer en Nilan vandlås behøver man ikke at efterfylde vandlåsen med vand om efteråret. Nilan vandlås har en bold der lukker af for at "falsk" luft kan blive suget ind i ventilationsaggregatet, således at kondensvandet stille og roligt kan løbe ud.