Unibox - 12 stutse

To fordelerbokse tilsluttes ventilationsaggregatet henholdsvis en til tilluft (indblæsning) og en til fraluft (udsugning). Forbindelsen mellem ventilationsaggregat og fordelerboksene etableres med lyddæmper f.eks. Lydflex-slanger, for at undgå at støjen fra ventilatorerne i ventilationsaggregatet forplanter sig til boligen via luften. 

Forbindelsen mellem fordelerboksene til udsugnings- og indblæsningsventilerne etableres med de fleksible NilAIR slanger. Der trækkes henholdsvis en, to eller tre slanger til hver ventil afhængig af den luftmængde, der skal ventileres med.

Boksene er monteret med 25 mm lydisolerende materiale, der sikrer en lydsvag overgang til slangerne.

Materiale - kassen 0,9 mm aluzink stålplade
Isolering 25 mm lyd og kondensisolering
Materiale - stutse Ren PE-HD
Antal stutse 12 stk
Tilslutningstuts til aggregat Ø160 mm

 

Viser tryktabet i fordelerboksen.

Rød kurve: Tryktab ved udsugning

Blå kurve: Tryktab ved indblæsning

Unibox 12 kan tilpasses som højre eller venstre model. Det gøres ved at bytte rundt på henholdsvis tilslutningsstutsen Ø160 mm og inspektionsklappen på den modsatte side.

Fordelerboksene kan f.eks. installeres på uudnyttet loft, over nedhængt loft eller i gulv under betondæk.

Er der ikke brug for alle stutse kan, de der ikke skal bruges afskærmes vi et rødt dæksel.

Tilbehør