Udsugningsbokse - til ventil

Udsugningsbokse for montering af runde udsugningsventiler. Det er vigtigt at placere ventilerne således at de suger mest mulig fugt ud, fra de fugtbelastede rum.

Udsugningsboksene er forberedt til installering i loft eller i væg, og kan bestilles med henholdsvis 1, 2 eller 3 stutse afhængig af den ønskede luftmængde.

Materiale - kassen 0,9 mm aluzink stålplade
Materiale - stutse Ren PE-HD
Ventil størrelse 1 eller 2 stutse Ø100 mm
Ventil størrelse 3 stutse Ø125 mm

Tryktab for udsugningsbokse for ventiler

Blå kurve: 1 stuts

Rød kurve: 2 stutse

Grøn kurve: 3 stutse

Vi anbefaler maks. 30 m3/h pr. stuts.

Tilbehør