Indblæsningsbokse - til ventil

Indblæsningsbokse for montering af runde indblæsningsventiler. Det er vigtigt at placere ventilerne således, at de ikke giver anledning til træk, men stadig sikrer en god ventilation af de rum, hvori de er installeret.

Indblæsningsboksene er forberedt til installering i luft eller i væg, og kan bestilles med henholdsvis 1, 2 eller 3 stutse afhængig af den ønskede luftmængde.

Materiale - kassen 0,9 mm aluzink stålplade
Materiale - stutse Ren PE-HD
Ventil størrelse 1 eller 2 stutse Ø100 mm
Ventil størrelse 3 stutse Ø125 mm

Tryktab for indblæsningsbokse for ventiler

Blå kurve: 1 stuts

Rød kurve: 2 stutse

Grøn kurve: 3 stutse

Vi anbefaler maks. 30 m3/h pr. stuts.

Tilbehør