Høj indblæsningsboks - til gitter

Ønskes en anden løsning til indblæsningsluften som alternativ til de traditionelle runde ventiler, tilbyder NilAIR en elegant gitterløsning i sølvelokseret aluminium.

Gitrene monteres i høje indblæsningsbokse der typisk anvendes til nedstøbning i betongulv eller beton etageadskillelse. Kan også installeres som lav indblæsningsboks i loft, væg eller under trægulv.

Boksene kan bestilles med 1, 2 eller 3 stutse afhængig af den ønskede luftmængde. Stutsene passer til begge NilAIR slanger Ø75mm og Ø90 mm. 

Materiale - kassen 0,9 mm aluzink stålplade
Materiale - stutse Ren PE-HD
Gitter størrelse 1 stuts 300 x 50 mm
Gitter størrelse 2 og 3 stutse 500 x 50 mm

Tryktab for indblæsningsbokse høj for gitter.

Blå kurve: 1 stuts

Rød kurve: 2 stutse

Grøn kurve: 3 stutse

Vi anbefaler maks. 30 m3/h pr. stuts.

Til indregulering af indblæsningsluften i den enkelte boks, kan der bestilles en reguleringsdel. Reguleringsdelen har syv trin, og kan indstilles ved at dreje og fastklikke den inderste del.

Tilbehør