Combox - 6 stutse

Combox fordelerboksene anvendes oftest i lejlighedsinstallationer, hvor den bruges til at fordele tilluftten (indblæsningen) til de forskellige opholdsrum. Fraluften (udsugningsluften) fra badeværelset og køkkenet forbindes derimod via et spirorør, da det ofte kun er to udsugningspunkter.

Forbindelsen mellem ventilationsaggregat og fordelerboksen etableres med lyddæmper f.eks. Lydflex-slange, for at undgå at støjen fra ventilatorerne i ventilationsaggregatet forplanter sig til boligen via luften. 

Forbindelsen mellem fordelerboksen til indblæsningsventilerne etableres med de fleksible NilAIR slanger. Der trækkes henholdsvis en, to eller tre slanger til hver ventil afhængig af den luftmængde, der skal ventileres med.

Boksene er monteret med 25 mm lydisolerende materiale, der sikrer en lydsvag overgang til slangerne.

Materiale - kassen 0,9 mm aluzink stålplade
Isolering 25 mm lyd og kondensisolering
Materiale - stutse Ren PE-HD
Antal stutse 6 stk
Tilslutningstuts til aggregat Ø125 mm

Viser tryktabet i fordelerboksen.

Rød kurve: Tryktab ved udsugning

Blå kurve: Tryktab ved indblæsning

Fordelerboksen kan f.eks. installeres over nedhængt loft.

Er der ikke brug for alle stutse, kan de der ikke skal bruges afskærmes via et rødt dæksel.

Tilbehør