Frostsikrings forvarmeflade til indbygning - 600W

Har det valgte aggregat en højeffektiv modstrømsveksler (varmeveksler), vil der i kolde perioder kunne danne sig is i veksleren. Det vil medføre en dårligere varmegenvinding, hvilket kan føre til træk i huset om natten.

For at undgå tilisningen af modstrømsveksleren i de kolde perioder, anbefales det at montere en frostsikrings forvarmeflade før aggregatet. Forvarmefladen sikrer at udetemperaturen ikke kommer under -3 ºC og regulerer trinvist så unødigt energiforbrug undgås.

Tilbehør