Frostsikrings forvarmeflade til indbygning - 600W

Hvis det valgte anlæg er udstyret med en Nilan modstrømsveksler, hvilken er kendt for sin højeffektivitet, kan der i kolde perioder dannes is i veksleren. Dette kan føre til en reduceret varmegenvinding, hvilket igen kan forårsage træk i huset.

For at forhindre isdannelse i modstrømsveksleren i disse kolde perioder, anbefales det at montere en frostsikringsforvarmeflade foran aggregatet. Forvarmefladen sikrer, at den udetemperatur, der tilføres anlægget, ikke kommer under -3 ºC. Derved undgås behovet for afrimning af modstrømsveksleren, hvilket forhindrer kuldedrop.

Desuden regulerer forvarmefladen gradvist for at undgå unødvendigt energiforbrug, samtidig med at den sikrer kontinuerlig høj varmegenvinding.

Tilbehør