Frostsikrings forvarmeflade Ø160 - 2000W

Har det valgte aggregat en højeffektiv modstrømsveksler (varmeveksler), vil der i kolde perioder kunne danne sig is i veksleren. Det vil medføre en dårligere varmegenvinding, hvilket kan føre til træk i huset om natten.

For at undgå tilisningen af modstrømsveksleren i de kolde perioder, anbefales det at montere en frostsikrings forvarmeflade før aggregatet. Forvarmefladen sikrer at udetemperaturen ikke kommer under -3 ºC og regulerer trinvist så unødigt energiforbrug undgås.

Kanaltilslutninger Ø160 mm, med gummipakning
Effekt 2000W
Maks. fasestrøm 9,1A
Spænding 230V - 50 Hz
Luftflow >1,5 m/s
Min. luftmængde 100 m3/h
Pladetype Aluzink stålplade
Beskyttelsesklasse IP44
Varmeelement Rustfrit stål ASI304
Max termostat Slukker hvis temperaturen > 50 ºC (ved lodret montage > 70 ºC)
Sikkerhedstermostat Slukker hvis temperaturen > 100 ºC, herefter manuelt reset

 

Beregning af den korrekte frostsikrings forvarmeflade:

Δt * luftens dencitet * luftmængde [m3/h]

eks: Forvarmefladen skal frostsikre ned til -15 ºC ved en luftmængde på 100 m3/h.

15 * 0,34 * 100 = 510W

I nedenstående tabel har vi lavet en beregning over, hvad det koster i energi at bruge et frostsikrings forvarmelegeme. Beregningerne viser med tydelighed, at den energi der bruges til frostsikring, ikke er spildt, tværtimod opnås en samlet besparelse på energiforbruget.

Luftmængde 126 m3/h* 216 m3/h**
Frostsikring ved udetemperatur -2 ºC -2 ºC
Timer om året *** 676 676
Energi til frostsikring via forvarmelegeme 107 kWh/år 183 kWh/år
Tab af energi ved tilisning 105 kWh/år 180 kWh/år
Tab af energi ved afisning 200 kWh/år 343 kWh/år
Energibesparelse ved frostsikring 198 kWh/år 340 kWh/år

*Typisk for en lejlighed
**Typisk for et parcelhus
***Gennemsnitsberegning efter danske dry vejrdata

Det er vigtigt, at temperaturføleren placeres mindst 32 cm fra forvarmefladen, for at opnå en ordentlig regulering.

OBS! Varmefladen skal isoleres med et brandhæmmende isoleringsmateriale, dog må tilslutningsboksens låg ikke isoleres

Placeringsmuligheder:

Tilbehør