Frostsikrings forvarmeflade Ø125 - 600W

Hvis det valgte anlæg er udstyret med en Nilan modstrømsveksler, hvilken er kendt for sin højeffektivitet, kan der i kolde perioder dannes is i veksleren. Dette kan føre til en reduceret varmegenvinding, hvilket igen kan forårsage træk i huset.

For at forhindre isdannelse i modstrømsveksleren i disse kolde perioder, anbefales det at montere en frostsikringsforvarmeflade foran aggregatet. Forvarmefladen sikrer, at den udetemperatur, der tilføres anlægget, ikke kommer under -3 ºC. Derved undgås behovet for afrimning af modstrømsveksleren, hvilket forhindrer kuldedrop.

Desuden regulerer forvarmefladen gradvist for at undgå unødvendigt energiforbrug, samtidig med at den sikrer kontinuerlig høj varmegenvinding.

Kanaltilslutninger Ø125 mm, med gummipakning
Effekt 600W
Maks. fasestrøm 2,8A
Spænding 230V - 50 Hz
Luftflow >1,5 m/s
Min. luftmængde 70 m3/h
Pladetype Aluzink stålplade
Beskyttelsesklasse IP44
Varmeelement Rustfrit stål ASI304
Max termostat Slukker hvis temperaturen > 50 ºC (ved lodret montage > 70 ºC)
Sikkerhedstermostat Slukker hvis temperaturen > 100 ºC, herefter manuelt reset

 

Beregning af den korrekte frostsikrings forvarmeflade:

Δt * luftens dencitet * luftmængde [m3/h]

eks: Forvarmefladen skal frostsikre ned til -15 ºC ved en luftmængde på 100 m3/h.

15 * 0,34 * 100 = 510W

I nedenstående tabel har vi lavet en beregning over, hvad det koster i energi at bruge et frostsikrings forvarmelegeme. Beregningerne viser med tydelighed, at den energi der bruges til frostsikring, ikke er spildt, tværtimod opnås en samlet besparelse på energiforbruget.

Luftmængde 126 m3/h* 216 m3/h**
Frostsikring ved udetemperatur -2 ºC -2 ºC
Timer om året *** 676 676
Energi til frostsikring via forvarmelegeme 107 kWh/år 183 kWh/år
Tab af energi ved tilisning 105 kWh/år 180 kWh/år
Tab af energi ved afisning 200 kWh/år 343 kWh/år
Energibesparelse ved frostsikring 198 kWh/år 340 kWh/år

*Typisk for en lejlighed
**Typisk for et parcelhus
***Gennemsnitsberegning efter danske dry vejrdata

Det er vigtigt, at temperaturføleren placeres mindst 25 cm fra forvarmefladen, for at opnå en ordentlig regulering.

OBS! Varmefladen skal isoleres med et brandhæmmende isoleringsmateriale, dog må tilslutningsboksens låg ikke isoleres

Placeringsmuligheder:

 

Tilbehør