Frostsikrings forvarmeflade 800x500 - 21000W

Har det valgte aggregat en højeffektiv modstrømsveksler (varmeveksler), vil der i kolde perioder kunne danne sig is i veksleren. Det vil medføre en dårligere varmegenvinding, hvilket kan føre til træk i huset om natten.

For at undgå tilisningen af modstrømsveksleren i de kolde perioder, anbefales det at montere en frostsikrings forvarmeflade før aggregatet. Forvarmefladen sikrer at udetemperaturen ikke kommer under -3 ºC og regulerer trinvist så unødigt energiforbrug undgås.

Kanaltilslutninger 800x500 mm, med gummipakning
Effekt 21000W
Maks. fasestrøm 30,4A
Spænding 3x400V - 50 Hz
Luftflow >1,5 m/s
Min. luftmængde 415 m3/h
Pladetype Aluzink stålplade
Beskyttelsesklasse IP44
Varmeelement Rustfrit stål ASI304
Max termostat Slukker hvis temperaturen > 50 ºC (ved lodret montage > 70 ºC)
Sikkerhedstermostat Slukker hvis temperaturen > 100 ºC, herefter manuelt reset

Beregning af den korrekte frostsikrings forvarmeflade:

Δt * luftens dencitet * luftmængde [m3/h]

eks: Forvarmefladen skal frostsikre ned til -15 ºC ved en luftmængde på 100 m3/h.

15 * 0,34 * 100 = 510W

I nedenstående tabel har vi lavet en beregning over, hvad det koster i energi at bruge et frostsikrings forvarmelegeme. Beregningerne viser med tydelighed, at den energi der bruges til frostsikring, ikke er spildt, tværtimod opnås en samlet besparelse på energiforbruget.

Luftmængde 126 m3/h* 216 m3/h**
Frostsikring ved udetemperatur -2 ºC -2 ºC
Timer om året *** 676 676
Energi til frostsikring via forvarmelegeme 107 kWh/år 183 kWh/år
Tab af energi ved tilisning 105 kWh/år 180 kWh/år
Tab af energi ved afisning 200 kWh/år 343 kWh/år
Energibesparelse ved frostsikring 198 kWh/år 340 kWh/år

*Typisk for en lejlighed
**Typisk for et parcelhus
***Gennemsnitsberegning efter danske dry vejrdata

Tilbehør