Vand-eftervarmeflade Ø250

En eftervarmeflade monteres ofte, hvis man ønsker at kunne styre indblæsningstemperaturen. En lav indblæsningstemperatur kan i nogle tilfælde give anledning til følelsen af træk. Ved at sikre at indblæsningstemperaturen ikke kommer under et bestemt niveau, opnås et godt komfortabelt indeklima.

Vand-eftervarmefladen er til kanalmontering og tilsluttes den primære varmeforsyning.

Kanaltilslutninger Ø250 mm, med gummipakning
Automatik 0-10V signal
Luftflow > 1,5 m/s
Max lufttemperatur 50 ºC
Pladetype Aluzink stålplade
Beskyttelsesklasse IP44
Beskyttelsestermometer 2 stk.

Varmefladen er kun beregnet til opvarmning af ren luft.

Beregning af korrekt eftervarmeflade:

Δt * luftens dencitet * luftmængde [m3/h]

Eks. 1: Der er ikke monteret forvarmeflade og temperaturen skal kunne hæves fra -10 ºC til 21 ºC ved en luftmængde på 100 m3/h.

31 * 0,34 * 100 = 1054 W

Eftervarmefladen skal som minimum kunne levere 1054 W

Eks. 2: Der er monteret forvarmeflade og temperaturen skal kunne hæves fra 16 ºC til 21 ºC ved 100 m3/h

5 * 0,34 * 100 = 170 W

Eftervarmefladen skal som minimum kunne levere 170 W

 

Vandside Luftside
Temperatur
frem/retur
[ºC]
Flow
[m3/h]
Trykfald
[kPa]
Ydelse
[W]
Luftmængde
[m3/h]
Temperatur
før VF*
[ºC]
Temperatur
efter VF*
[ºC]
Trykfald
over VF*
[Pa]
40/30 0,04 0,85 520 100 16 31,1 2
40/30 0,06 1,25 640 135 16 29,8 3
40/30 0,08 2,18 870 210 16 28,1 6
60/40 0,04 0,69 940 100 16 43,5 2
60/40 0,05 1,00 1160 135 16 41,1 3
60/40 0,07 1,75 1580 210 16 38,0 6
70/40 0,03 0,40 1060 100 16 47,0 2
70/40 0,04 0,58 1300 135 16 44,2 3
70/40 0,05 1,00 1760 210 16 40,5 6

*Vandvarmeflade

 

Det er vigtigt at temperaturføleren T7 placeres mindst 50 cm efter eftervarmefladen, for at opnå en ordentlig regulering.

OBS! Varmefladen skal isoleres for at undgå frostskade.

El-tilslutning:

Vandtilslutning:

Tilbehør