Vand-eftervarmeflade Comfort - Integreret

En eftervarmeflade monteres ofte, hvis man ønsker at kunne styre indblæsningstemperaturen. En lav indblæsningstemperatur kan i nogle tilfælde give anledning til følelsen af træk. Ved at sikre at indblæsningstemperaturen ikke kommer under et bestemt niveau, opnås et godt komfortabelt indeklima.

Vand-eftervarmefladen er til montering inde i aggregatet og tilsluttes den primære varmeforsyning. Kan bestilles til følgende aggregater:
Comfort 300LR, Comfort 450 og Comfort 600

Indbygning Varmefladen indbygges i ventilationsaggregatet
Automatik 0-10V signal
Luftflow > 1,5 m/s
Max lufttemperatur 50 ºC
Pladetype Aluzink stålplade
Beskyttelsesklasse IP44
Beskyttelsestermometer 2 stk.

Varmefladen er kun beregnet til opvarmning af ren luft.

Integreret vand-varmeflade kan bestilles til følgende Comfort aggregater:

- Comfort 300LR
- Comfort 450
- Comfort 600

Beregning af korrekt eftervarmeflade:

Δt * luftens dencitet * luftmængde [m3/h]

Eks. 1: Der er ikke monteret forvarmeflade og temperaturen skal kunne hæves fra -10 ºC til 21 ºC ved en luftmængde på 200 m3/h.

31 * 0,34 * 200 = 2108 W

Eftervarmefladen skal som minimum kunne levere 2108 W

Eks. 2: Der er monteret forvarmeflade og temperaturen skal kunne hæves fra 16 ºC til 21 ºC ved 200 m3/h

5 * 0,34 * 200 = 340 W

Eftervarmefladen skal som minimum kunne levere 340 W

 

Vandside Luftside
Temperatur
frem/retur
[ºC]
Flow
[m3/h]
Trykfald
[kPa]
Ydelse
[W]
Luftmængde
[m3/h]
Temperatur
før VF*
[ºC]
Temperatur
efter VF*
[ºC]
Trykfald
over VF*
[Pa]
40/30 0,04 0,85 520 100 16 31,1 2
- 0,06 1,25 640 135 16 29,8 3
- 0,08 2,18 870 210 16 28,1 6
- 0,11 4,65 1320 400 16 25,7 17
- 0,17 9,62 1980 800 16 23,2 53
- 0,19 11,9 2230 1000 15 22,5 77
60/40 0,04 0,69 940 100 16 43,5 2
- 0,05 1,00 1160 135 16 41,1 3
- 0,07 1,75 1580 210 16 38,0 6
- 0,10 3,70 2400 400 16 33,5 17
- 0,16 7,66 3580 800 16 29,1 53
- 0,18 9,48 4030 1000 16 27,8 77
70/40 0,03 0,40 1060 100 16 47,0 2
- 0,04 0,58 1300 135 16 44,2 3
- 0,05 1,00 1760 210 16 40,5 6
- 0,08 2,09 2640 400 16 35,3 17
- 0,11 4,25 3900 800 16 30,3 53
- 0,13 5,24 4380 1000 16 28,8 77

*Vandvarmeflade

For nærmere information omkring installationen, henvises til produktets montagevejledning.

Tilbehør