El-eftervarmeflade Ø315 - 6000W

En eftervarmeflade monteres ofte, hvis man ønsker at kunne styre indblæsningstemperaturen. En lav indblæsningstemperatur kan i nogle tilfælde give anledning til følelsen af træk. Ved at sikre at indblæsningstemperaturen ikke kommer under et bestemt niveau, opnås et godt komfortabelt indeklima.

Energineutrale huse som f.eks. huse bygget efter det tyske PassivHaus koncept, har et meget lavt varmebehov. Derfor installeres der ikke nogen traditionel varmeforsyning af huset f.eks. via gulvvarme. Ventilationsanlægget står for opvarmning af huset og i kolde perioder kan der være behov for en lille smule tilskudsvarme. I de perioder opvarmer eftervarmefladen indblæsningsluften, så komforten bliver opretholdt i boligen.

Kanaltilslutninger Ø315 mm, med gummipakning
Effekt 6000W
Maks. fasestrøm 8,7A
Spænding 3 x 400V - 50 Hz
Luftflow > 1,5 m/s
Min. luftmængde 415 m3/h
Pladetype Aluzink stålplade
Beskyttelsesklasse IP44
Varmeelement Rustfrit stål ASI304
Max termostat Slukker hvis temperaturen > 50 ºC (ved lodret montage > 70 ºC)
Sikkerhedstermostat Slukker hvis temperaturen > 100 ºC, herefter manuelt reset

 

Beregning af korrekt eftervarmeflade:

Δt * luftens dencitet * luftmængde [m3/h]

Eks. 1: Der er ikke monteret forvarmeflade og temperaturen skal kunne hæves fra -10 ºC til 21 ºC ved en luftmængde på 100 m3/h.

31 * 0,34 * 100 = 1054 W

Eftervarmefladen skal som minimum kunne levere 1054 W

Eks. 2: Der er monteret forvarmeflade og temperaturen skal kunne hæves fra 16 ºC til 21 ºC ved 100 m3/h

5 * 0,34 * 100 = 170 W

Eftervarmefladen skal som minimum kunne levere 170 W

Tilbehør