Hvad koster det at opvarme min bolig?


Du kan selv gøre noget for at sikre et så lavt strømforbrug som muligt.

De faktorer, der er afgørende for strømforbruget til dit ventilationsanlæg og dermed opvarmningen af din bolig, er:

 • Kvaliteten af filteret:
  Hvis du eller andre beboere i boligen har behov for en højere filterklasse (fx grundet allergener eller hvis I bor tæt på en meget trafikeret vej), så skal der mere tryk i kanalerne for at yde samme luftskifte. Og kraftigere lufttryk koster mere energi.
   
 • Renhed af filteret:
  Regelmæssigt filterskift påvirker tryktabet i kanalerne. Et beskidt filter kan give et højere tryktab og det kan derfor i mange tilfælde betyde højere energiforbrug, da anlægget skal arbejde hårdere for at skifte luften som ønsket.
   
 • Udluftning:
  Hvis der bliver luftet for meget ud i boligen og anlægget derfor skal varme mere end oprindeligt tiltænkt, benytter det mere energi til opgaven.
   
 • Opvarmningsløsning:
  Den valgte løsning for opvarmning er medvirkende til hvor meget strøm, der skal bruges på opgaven. Alt efter hvilket anlæg, du har installeret i din bolig, er opgaven forskellig.

  Strømforbruget vil alt andet lige stige, hvis opgaven både er ventilation, opvarmning af boligen og det varme brugsvand - uden hjælp fra fx en luft-til-vand varmepumpe eller jordvarmeanlæg.
   
 • Forbruget:
  Der er naturligvis også ting som man helt enkelt kan påvirke selv, når vi taler om energiforbrug.
  Længden og temperaturen på det varme bad og rumtemperaturen i boligen er afgørende for, hvor meget energi man forbruger.

 

Alle disse faktorer er svære at prissætte og dertil kommer de for tiden meget svingende priser på el.

En god måde at få målt sit strømforbrug på, er ved at koble en energimåler på sit anlæg. Ved nogle anlæg kan du selv sætte det i stikkontakten og bagefter sætte dit anlæg til igen i samme stikkontakt. Det gælder fx for Nilans Compact- og Comfort-anlæg.

Ved andre anlæg kræver denne øvelse besøg af en elinstallatør. Det gør sig gældende, hvis du har en centralvarmepumpe.

Hvis du har behov for en elinstallatør til opgaven, kan du kontakte din lokale Servicepartner her.