Blæser dit anlæg kold luft ind i din bolig om vinteren?


Afrimning og opvarmning af veksleren 

Når den frostkolde udeluft møder den fugtige udsugningsluft i veksleren, kan fugten kondensere og fryse til is. Denne is skal fjernes jævnligt, hvilket klares automatisk af anlæggets integrerede styring.

Under afisningen vil den varme udsugningsluft blive brugt til at afrime veksleren, hvorfor udeluften i stedet bliver ledt forbi veksleren via anlæggets bypass. Når udeluften ikke når veksleren, bliver den heller ikke opvarmet inden den når boligen, hvilket vil resultere i periodevise kuldedrop. 

I sjældne tilfælde er det en risiko, at afrimningen er utilfredsstillende; i så fald vil veksleren lukke helt til over tid. Dette er dog sjældent og vil typisk være en konsekvens af meget hård frost. Fryser veksleren til, kan det være nødvendigt at tage den ud af ventilationsaggregatet og skylle den igennem med varmt vand under bruseren.


Frostsikring med en Nilan forvarmeflade

Alt dette kan dog undgås, for med en frostsikrings-forvarmeflade, kan du nemt sikre komforten i din bolig, når frosten først melder sig. Forvarmefladen monteres for at sikre at udeluften, der tilføres ventilationsanlægget, ikke kommer under nul grader.

Når man monterer en forvarmeflade på anlægget undgår man blandt andet:

  • Kuldedrop i boligen
  • Tab af energi ved tilisning og afisning af veksleren
  • Unødigt energiforbrug, da varmefladen selv regulerer i henhold til udetemperaturen

Energibesparelse ved brug af forvarmeflade

I en bolig med et luftskifte på 216 m3/h har man, ved en udetemperatur på -2 grader, et beregnet energitab på henholdsvis 180 kWh/år ved tilisning og 343 kWh/år ved afisning.

Ved et luftskifte i boligen på 216 m3/h bruger en Nilan forvarmeflade 183 kWh/år. Det giver en årlig energibesparelse på 340 kWh*

En forvarmefalde fra Nilan regulerer desuden selv opvarmningen af udeluften i henhold til temperaturen. Det betyder, at når udetemperaturen atter stiger, så vil forvarmefladen nedregulerer dens supplement, for herefter at slukke helt. Så undgår man unødigt strømforbrug, når temperaturen igen når over frysepunktet.


Nem eftermontering

Hvis din installation ikke allerede er monteret med en forvarmeflade, kan den heldigvis nemt eftermonteres. Det er dog meget vigtigt, at man anskaffer sig en forvarmeflade, der er dimensioneret korrekt både i forhold til anlæggets indregulering og den eksisterende rørinstallation.

For at sikre sig, at man får den korrekte varmeflade monteret, bør man altid rådføre sig med en Nilan Servicepartner. Ud fra konkrete beregninger finder de den varmeflade, som passer perfekt til din installation. Du kan finde din nærmeste Nilan Servicepartner her

Med en Nilan forvarmeflade forhindrer man altså effektivt isdannelse i modstrømsveksleren og opretholder derved en fornuftig temperatur på indblæsningsluften. På den måde sikrer du et sundt indeklima året rundt. Så næste gang vinterkulden rammer, kan du være sikker på, at dit hjem forbliver varmt, behageligt og godt ventileret.

 

* Se produktddatablad for Forvarmeflader for mere info