Højt fagligt niveau 

Vi tror på, at forudsætningen for at kunne tænke og agere innovativt samt yde den bedste service over for vore kunder og partnere er at have et højt fagligt niveau. Derfor er det vigtigt for os konstant at sikre, at vi har en medarbejderstab, hvis kompetenceniveau – og dermed også Nilans – er på sit højeste. Ligeledes tilskynder vi vores ansatte til at tage hånd om deres egen kompetenceudvikling.

Vi søger hele tiden at være opdateret med den nyeste udvikling. Ikke kun inden for vores egne produkter, men også i byggeteknisk forstand, så vi kan agere på fremtidens krav og yde den bedste rådgivning. Derfor er vidensdeling et vigtigt element i Nilans hverdag, både i forhold til kolleger, kunder og partnere. Kun derigennem sikrer vi os, at alle vores ansatte hele tiden er på forkant med udviklingen og besidder det nødvendige høje faglige niveau til at kunne yde den bedste rådgivning.
 

Kvalitet

Kvalitet er et grundlæggende parameter i Nilans gøren og laden og ikke mindst i forhold til vores ventilationsanlæg og varmepumper. Vores anlæg skal være mindst lige så pæne indeni som udenpå, og vi vil kun tilbyde vores kunder det bedste af det bedste. Derfor benytter vi kun de bedste komponenter på markedet og tester alle anlæg, inden de forlader Nilan.

Vi er bevidste om, at kvalitet er individuelt. Derfor lytter vi altid til vores kunders behov samt udvikler og sælger kun den løsning, vi mener, skaber størst mulig værdi. Vi er først tilfredse, når du er tilfreds!

Læs mere om kvalitet i Nilan
 

Innovation

Vi opfordrer til og forventer nytænkning blandt vores ansatte. Vi tilbyder dem derfor et miljø, hvor der ikke er langt fra tanke til handling, ligesom alle idéer bliver lyttet til og taget op til overvejelse. Som virksomhed er vi løbende med i innovationsprojekter og samarbejder med en lang række partnere i arbejdet med at skabe sundere mennesker og et sundere miljø. Vi stræber efter at udforske og udvikle de muligheder, moderne teknologi indeholder. For os er fremtidens muligheder fremtidens løsninger.

Man skal ikke altid snakke om sig selv, men også lytte. Nilans anlæg lever op til kundens behov og udnytter de muligheder, teknologien giver. Det gør de, fordi vi altid lytter til idéer fra de mennesker, der bruger vores anlæg. Vi opfordrer derfor vores medarbejdere til at tage imod og udforske de innovationsforslag, vores kunder og partnere kommer med.
 

Engagement

At gøre mennesker og miljø sundere ligger os dybt på sinde og var grundstenen i Nilans grundlæggelse. Som en god samfundsborger påtager vi os det ansvar, vi har for at sikre vores miljø og kommende generationers fremtid. At gøre en forskel skaber højt engagement, og vi er ikke kun til for at skabe profit, men også for at skabe en holdbar fremtid. Ikke alene påtager vi os vores miljømæssige ansvar, det ligger os også dybt på sinde at påvirke og fremme den teknologiske og politiske udvikling på markedet.

Engagement betyder for os også individuel kundebetjening. Vi tror på, at vores opgave ikke kun er at levere et anlæg. Vi har en helhedsorienteret tilgang til alle projekter og ser det som vores fornemmeste opgave at forstå og hjælpe vores kunder og partnere gennem sparring og rådgivning fra start til slut.