FAQ om ventilationsanlæg

Vi har herunder samlet nogle af de mest almindelige spørgsmål og svar vedrørende ventilationsanlæg.
Hvis du har brug for yderligere informationer, kan en af vores forhandlere eller servicepartnere hjælpe dig.

Der kan vælges mellem følgende emner:

  • Generelt om ventilation
  • Indeklima
  • Økonomi
  • Service og vedligehold
  • Mit hus bliver for varmt om sommeren
  • Hvis dit anlæg ikke virker som forventet
  • Hvornår skal jeg kontakte hvem?


 

Generelt om ventilation

Et ventilationsaggregat med varmegenvinding suger den varme, fugtige og forurenede luft ud af boligen fra køkken, badeværelse og bryggers. Den friske udeluft blæses ind i opholdsrum som stue, værelse og kontor. Den kølige udeluft opvarmes i varmeveksleren af den varme udsugningsluft, og genanvender dermed energien i udsugningsluften.

Passiv varmegenvinding foregår via en højeffektiv modstrømsveksler (varmeveksler), hvor den varme udsugningsluft blæses ind i den ene side af veksleren og den kolde udeluft blæses ind i den anden side af veksleren. Når de to luftstrømme mødes inden i veksleren, overføres varmen fra udsugningsluften til den friske udeluft, der blæses ind i boligen.

Aktiv varmegenvinding foregår via en varmepumpe, der trækker energien ud af den varme udsugningsluft via en fordamperflade, og overfører energien til den kolde udeluft via en kondensatorflade. Varmegenvindingen angives ikke i % som ved passiv varmegenvinding, men som en COP. COP´en angiver, hvor meget energi i kW man får ud i forhold til den energi i kW man anvender i driften. Dvs. at hvis man har en COP på 4 så betyder det, at for hver 1 kW strøm varmepumpen anvender, får man 4 kW energi ud som varme. Varmegenvindingen i en varmepumpe kommer derfor ofte over 100%.

Varmepumpen har en reversibel kølekreds, hvilket betyder at den kan opvarme udeluften om vinteren og køle udeluften om sommeren.

Nogle af Nilans ventilationsaggregater er udstyret med både en modstrømsveksler og en varmepumpe. Modstrømsveksleren udfører den primære varmegenvinding, men opstår der behov for opvarmning af boligen via indblæsningsluften, starter varmepumpen og tilfører mere varme til indblæsningsluften. Omvendt hvis der er behov for køling vil varmepumpen vende kølekredsen og køle indblæsningsluften.

I alle nye huse, hvor det kan planlægges ind, vil man kunne installere et ventilationsaggregat.

I eksisterende boliger, kan det give udfordringer, at føre ventilationskanalerne rundt i huset. Derfor bør man rådføre sig med en fagmand om muligheden for at føre kanalerne samt om hvilket ventilationsaggregat, der vil egne sig til boligen.

Der er forskel på støjen fra et ventilationsaggregat om det er med passiv eller aktiv varmegenvinding. Generelt er støjen fra ventilationsaggregaterne med passiv varmegenvinding meget lav, ofte lydløs. Ventilationsaggregater med indbygget varmepumpe støjer mere, men typisk ikke mere end et almindeligt køle/fryseskab.

Nilan tilbyder forskellige størrelser ventilationsaggregater med stutsplaceringer til kanaler i toppen eller siden. Topaggregaterne installeres typisk i et højskab, hvor aggregater med stutsplaceringer i siden typisk installeres i et uudnyttet luftrum.

Et luftbaseret ventilationsanlæg med varmegenvinding kan opsættes uden kommunens tilladelse. Det er dog vigtigt, at det overholder kravene i Bygningsreglementet til strømforbrug og varmegenvinding.

Har man ikke erfaring med dimensionering og installering af ventilationsanlæg, anbefaler vi, at man tager fat i en fagmand til installationen.


Indeklima

Det skal du for at opnå et godt og sundt indeklima, der beskytter personer mod sygdomme samt bygningen mod råd og skimmel.

Der sker en konstant forurening af luften i boligen af forskellige kilder som f.eks. afdunstning fra møbler, tæpper, maling på væggene og elektriske apparater. Derudover er det vigtigt at ventilere i forhold til kemisk afdunstning fra rengøring samt partikler fra stearinlys og madlavning (stegning og bagning), en af de store årsager til hjertekarsygdomme.

En anden forureningskilde er fugt. For høj luftfugtighed om vinteren skal skade både personer og bygningen. Kommer luftfugtigheden over 60% giver indeklimaet gode levebetingelser for husstøvmider og kommer luftfugtigheden over 75% er der risiko for dannelse af skimmelsvamp og råd i bygningsdele.

Det er derfor vigtigt, at boligen ventileres ordentligt.

Når der om vinteren er frosttemperaturer i længere perioder og specielt når det også er frost om dagen, vil ventilationen af boligen kunne medføre at luftfugtigheden kommer helt ned på 20%. Det kan give problemer med sprækker i f.eks. træmøbler, trægulve og vægge samt medføre at støv hvirvles lettere op til gene for de personer, der opholder sig i boligen.

Det er sådan set ikke ventilationsanlæggets skyld, det overholder bare kravet fra bygningsreglementet om minimal udskiftning af luften i boligen.
Det vil også ske ved naturlig ventilation, hvis kravet i Bygningsreglementet overholdes.

Alle Nilan ventilationsaggregater har en intelligent fugtstyring, der kan indstilles til at reducere ventilationen i de korte perioder på året, hvor lav luftfugtighed i boligen kan ske, så det undgås og der ikke sker skader i boligen.

Videnskaben anbefaler at luftfugtigheden i boligen skal ligge mellem 30% og 60%, da det giver de dårligste betingelser for f.eks. bakterier og for virussmitte.

De fleste mennesker med allergi oplever betydelige forbedringer efter at have installeret et ventilationsanlæg fra Nilan, fordi indeklimaet forbedres. På alle ventilationsanlæg er det muligt at tilkøbe et pollenfilter, der fjerner pollen fra udeluften, så man påvirkes mindst muligt, når man opholder sig i boligen.

Du kan lære mere om filtertype, ved at se vores video-guide, som du kan finde her: Video-guides


Økonomi

Alle Nilans ventilationsaggregater er CE-mærket og dermed officielt godkendt til salg i hele Europa.

Bygningsreglementet stiller krav til strømforbrug, varmegenvinding og støj, som skal overholdes. Disse krav har Nilans ventilationsaggregater ingen problemer med at opfylde, da de er meget energivenlige og støjsvage.

EU stiller krav om at ventilationsaggregaterne med passiv varmegenvinding skal eco-design mærkes. Det vil sige, at vi skal opgive data på helt bestemte måder, så forbrugerne kan sammenligne forskellige produkter. Derudover fører EU markedskontrol med produkterne, om de lever op til de data, vi som producent angiver.

Det er meget individuelt. Det kommer an på størrelse af dit hus, om du samtidig ønsker opvarmning af boligen, varmt brugsvand, køling eller en kombination af flere.

Kontakt en Nilan forhandler for at få et tilbud på en løsning til netop dit hus.

Strømforbruget afhænger meget af, hvilket ventilationsaggregat du vælger, samt hvordan det bliver brugt. Strømforbruget varierer fra 300 til 2.000 kWh om året. Man kan se et vejledende strømforbrug i databladet over de enkelte ventilationsaggregater under ecodesign data.

Se eksempler på beregninger på Energistyrelsens hjemmeside.

Nilan ventilationsanlæg har typisk en levetid på mere end 20 år.


Service og vedligehold

Lovmæssigt er der ikke noget til hinder for, at du selv monterer dit ventilationsanlæg. Du kan downloade montage- og softwarevejledninger på vores hjemmeside under Downloads.

Vi anbefaler dog at du får en autoriseret forhandler til at foretage installation og indregulering, da det kræver en del kendskab til ventilation, for at opnå den bedst mulige installation, med den bedste drift, der giver det lavest mulige energiforbrug og lavt støjniveau.

Det er vigtigt, at dit ventilationsanlæg vedligeholdes således, at det kører optimalt i mange år. Man kan sammenligne det med, at hvis du ikke vedligeholder din bil, så vil den gå i stykker på et tidspunkt.

Det vigtigste er at skifte filtrene, når de bliver beskidte, hvilket typisk er 4 gange om året. Derudover skal anlægget gennemgås ca. 1 gang om året. En nærmere beskrivelse af vedligeholdelse af aggregatet fremgår af brugervejledningen for det enkelte aggregat, der kan downloades under Downloads.

Du kan købe filtre over internettet eller pr. telefon hos vores forhandlere og servicepartnere. Oplys venligst aggregat, model og cirka alder, så kan de lettere finde det rigtigt filter til dig.

Filtrets primære funktion er at beskytte ventilationsaggregatet. Til det vil det være udmærket at købe de samme filtre som aggregatet bliver leveret med, som er ISO Coarse > 75% (tidligere kaldet G4 filter).

Er der allergikere i boligen, kan vi anbefale at købe et Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (tidligere kaldet et F7 filter). Det filtrerer udeluften for de fleste pollen. Pollenfiltret har et meget større filterareal og skal derfor ikke skiftes så ofte som et almindeligt standardfilter.

Du kan finde vores video-guide til valg af filtertype lige her: Valg af filtertype

På et ventilationsaggregat med passiv varmegenvinding, kan man godt selv lave serviceeftersyn og skifte filtre. Dog kræves det en fagmand, hvis man vil kontrollere indreguleringen af hele systemet.

Hvis ventilationsaggregatet er udstyret med en varmepumpe, kræves det, at serviceeftersynet af varmepumpen udføres af en autoriseret kølemontør, eller Nilan servicepartner.

Når anlægget er færdigmonteret med kanaler og ventiler, skal det indreguleres, så det kører med de rigtige luftmængder for de enkelte rum.

Hvis man kommer til at stille på ventilerne, bør man få hele systemet indreguleret igen, da det ellers ikke kører efter hensigten. Forkert indstillede ventiler og ventilationsaggregat kan give øget energiforbrug og dårligere indeklima.

Det skidt der kan sætte sig omkring ventilerne komme ikke fra ventilationsaggregatet. Der sker en turbulens omkring ventilerne når luften blæses ind eller ud. Den turbulens hvirvler støv, som er i rummet, rundt så det sætter sig på loftet omkring ventilerne.

Når man rengør området omkring ventilerne og selve ventilerne, er det vigtigt, at man ikke stille på dem, da det vil kunne ødelægge indreguleringen af hele systemet.


Mit hus bliver for varmt om sommeren

I boliger med et stort vinduesparti oplever man ofte høje temperaturstigninger, når solen skinner, allerede fra det tidlige forår til langt hen på efteråret. Om sommeren kan det være ganske uudholdeligt og dermed et stort problem for boligejeren.

Ventilationsanlægget får ofte skyld for at være årsagen til, at boligen bliver varm om sommeren. Men realiteten er, at et almindeligt ventilationsanlæg ikke bidrager væsentligt til opvarmning af boligen om sommeren. Selvom det ikke har 100% bypass og blæser luft ind med samme varme temperatur som udenfor, har det ikke den store effekt på opvarmning af boligen. Grunden herfor er det lave luftskifte på ½ gang i timen.

Vi får ofte spørgsmålet om ventilationen kan køle boligen om sommeren, men det kan det reelt ikke. Luftskiftet i en almindelig bolig er på ½ gang i timen og vil man opnå en effektiv køling, skal luftskiftet helt op på 7-10 gange i timen, hvilket ikke er muligt for et boligventilationsaggregat.

Nilan sælger ventilationsanlæg med indbygget ventilationsvarmepumpe, hvis primære formål at opvarme boligen om vinteren. Den reversible varmepumpe kan køle indblæsningsluften om sommeren med op til 14°C, men med begrænset køleeffekt på grund af det lave luftskifte.

Ved køling af udeluften trækkes fugt ud af indblæsningsluften, så i stedet for en indetemperatur på fx 28°C og en luftfugtighed på 80%, opnår man måske en indetemperatur på 25°C med en luftfugtighed på 60%. Den lavere luftfugtighed gør det lettere at udholde varmen, derfor kalder vi det for komfort køl.

Lær mere om hvordan du kan køle din bolig i sommervarmen her.

Den mest optimale løsning til at holde varme ude af boligen er udvendig afskærmning i form af gardiner eller lameller.

Et vindue med energiglas afgiver ca. 600W varme pr. m2 uden solafskærmning. Så kan man selv beregne, hvor stor varmebelastning man har i sit hus. Med solafskærmning får man ca. 90 W varme pr. m2 ind i boligen, hvilket er en stor reduktion med et meget lille energiforbrug.

Når man vælger udvendig afskærmning, anbefaler vi at styringen af afskærmningen tager højde for udetemperatur og indetemperatur, så den kun afskærmer for solen, når det bliver for varmt inde i boligen, og ikke afskærmer i de perioder, hvor man gerne vil have varmebidraget fra solen til opvarmning af boligen.


Hvis dit anlæg ikke virker som forventet

Går anlægget i stykker inden for garantiperioden, skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt anlægget. Det gælder også, hvis det er købt over internettet.

Sker det uden for garantiperioden, kan du henvende dig til en af vores servicepartnere.

Meget lave udetemperaturer giver risiko for dannelse af is i modstrømsveksleren (varmeveksleren). Dette er naturligt i et ventilationsanlæg med høj varmegenvinding.

Isdannelsen opstår, når den kolde friskluft og den fugtige udsugningsluft mødes i modstrømsveksleren. Her vil fugten sætte sig som is i veksleren, og med tiden vil der dannes mere og mere is. Isdannelsen skal jævnligt fjernes, hvilket styres af ventilationsaggregatets integrerede styring. Under afrimningen kan der forekomme en noget lavere indblæsningstemperatur end under normal brug af aggregatet. Kort fortalt leder man den friske luft uden om modstrømsveksleren ved at åbne for bypass spjældet. Herved udnyttes den varme udsugningsluft til at afrime modstrømsveksleren.

I ekstreme tilfælde kan der være risiko for at modstrømsveksleren ikke opnår en tilfredsstillende afrimning, og der stille og roligt dannes så meget is, at modstrømsveksleren lukker helt til. Dette sker dog meget sjældent. Hvis det sker at modstrømsveksleren fryser helt til, kan den tages ud af ventilationsaggregatet og skyldes igennem med varmt vand under bruseren.

Ønsker man helt at undgå tilisning af modstrømsveksleren, anbefales det at montere et frostsikrings-forvarmeflade. Det er en varmeflade, der sikrer at den udeluft, der tilføres ventilationsaggregatet, ikke kommer under 0 °C, og der dermed ikke dannes is. Dette er samtidig en økonomisk god løsning, se nærmere forklaring i ventilationsaggregatets datablad, der kan hentes under menupunktet Downloads.


Hvornår skal jeg kontakte hvem?

Hvis du ønsker at købe et Nilan ventilationsanlæg, skal du kontakte en af vores autoriserede forhandlere. De vil rådgive dig og sørge for at du får et anlæg, der passer til netop dine behov.

Hvis dit anlæg er inden for garantiperioden på to år, så skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt anlægget. Dette gælder også for anlæg købt over internettet.

Alternativt kan du kontakte en af vores autoriserede servicepartnere. Du kan finde den nærmest dig lige her

Går det i stykker inden for garantiperioden, skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt anlægget. Det gælder også, hvis det er købt over internettet.

Sker det uden for garantiperioden, kan du henvende dig til en af vores servicepartnere.

Nilan samarbejder med nogle indreguleringsvirksomheder, som du kan kontakte, for at få indreguleret dit anlæg. Du kan finde listen lige her: Indreguleringspartnere

Den forhandler, hvor du har købt anlægget, kan give dig en gennemgang af, hvordan anlægget fungerer og betjeningen af det.Kontakt vores samarbejdspartnere

Hvad enten du skal købe nyt filter eller har brug for assistance til fejlsøgning eller indregulering af dit Nilan anlæg, så kan vores samarbejdspartnere hjælpe dig. 
Du finder links til både ind- og udland her.