FAQ om ventilation med integreret varmepumpe

Vi har herunder samlet nogle af de mest almindelige spørgsmål og svar vedrørende
ventilationsanlæg med integreret varmepumpe.
Hvis du har brug for yderligere informationer, kan en af vores forhandlere eller servicepartnere hjælpe dig.

Der kan vælges mellem følgende emner:

  • Generelt om en varmepumpe
  • Økonomi
  • Service og vedligehold
  • Mit hus bliver for varmt om sommeren
  • Hvis dit anlæg ikke virker som forventet
  • Hvornår skal jeg kontakte hvem?


 

Generelt om en varmepumpe

En varmepumpe består groft sagt af 3 komponenter. En kompressor der komprimerer gassen og presser den rundt i systemet. En fordamperflade der trækker energi (varme) ud af udsugningsluften og en kondensatorflade der afgiver energi (varme) til indblæsningsluften, når den er i varmedrift.

I køledrift vendes kølekredsen og i stedet for at opvarme indblæsningsluften, køles indblæsningsluften og udsugningsluften opvarmes.

Varmegenvindingen angives ikke i % som ved passiv varmegenvinding, men som en COP. COP´en angiver, hvor meget energi i kW man får ud i forhold til den energi i kW man anvender i driften. Dvs. at hvis man har en COP på 4, så betyder det at for hver 1 kW strøm varmepumpen anvender, får man 4 kW energi ud som varme. Varmegenvindingen i en varmepumpe kommer derfor ofte over 100%.

Varmepumpen har en reversibel kølekreds, hvilket betyder at den kan opvarme udeluften om vinteren, og køle udeluften om sommeren.

Nogle af Nilans ventilationsaggregater er udstyret med både en modstrømsveksler og en varmepumpe. Modstrømsveksleren udfører den primære varmegenvinding, men opstår der behov for opvarmning af boligen via indblæsningsluften, starter varmepumpen og tilfører mere varme til indblæsningsluften. Omvendt er der behov for køling, vil varmepumpen vende kølekredsen og køle indblæsningsluften.

Generelt er støjen fra ventilationsaggregater med indbygget varmepumpe typisk ikke mere end et almindeligt køle/fryseskab.

Nilan tilbyder forskellige størrelser ventilationsaggregater med stutsplaceringer til kanaler i toppen eller siden. Topaggregaterne installeres typisk i et højskab, hvor aggregater med stutsplaceringer i siden typisk installeres i et uudnyttet luftrum.

Et ventilationsanlæg med varmegenvinding kan opsættes uden kommunens tilladelse. Da ventilationsaggregatet er udstyret med en hermetisk lukket kølekreds, skal der ikke tilkaldes en kølemontør for installation. Det er dog vigtigt, at det overholder kravene i Bygningsreglementet til strømforbrug og varmegenvinding.

Har man ikke erfaring med dimensionering og installering af ventilationsanlæg, anbefaler vi, at man tager fat i en fagmand til installationen.


Økonomi

Strømforbruget afhænger meget af, hvilket ventilationsaggregat du vælger, samt hvordan det bliver brugt. Strømforbruget til varmepumpen afhænger af dit varme- og/eller kølebehov.

Kontakt en forhandler for at få et overslag over det forventede energiforbrug i dit hus.

Nilan ventilationsanlæg med varmepumpe har typisk en levetid på mere end 20 år.


Service og vedligehold

Lovmæssigt er der ikke noget til hinder for at du selv monterer dit ventilationsanlæg. Du kan downloade montage- og softwarevejledninger på vores hjemmeside under Downloads.

Vi anbefaler dog, at du får en autoriseret forhandler til at foretage installation og indregulering, da det kræver en del kendskab til ventilation, for at opnå den bedst mulige installation, med den bedste drift, der giver det lavest mulige energiforbrug og lavt støjniveau.

Det er vigtigt, at dit ventilationsanlæg vedligeholdes således, at det kører optimalt i mange år. Man kan sammenligne det med, at hvis du ikke vedligeholder din bil, så vil den gå i stykker på et tidspunkt.

Det vigtigste er at skifte filtrene, når de bliver beskidte, hvilket typisk er 4 gange om året. Derudover skal anlægget gennemgås ca. 1 gang om året. En nærmere beskrivelse af vedligeholdelse af aggregatet fremgår af brugervejledningen for det enkelte aggregat, der kan downloades under Downloads.

Varmepumpen skal serviceres af en kølemontør.

Du kan købe filtre over internettet eller pr. telefon hos vores forhandlere og servicepartnere. Oplys venligst aggregat, model og cirka alder, så kan de lettere finde det rigtigt filter til dig.

Filtrets primære funktion er at beskytte ventilationsaggregatet. Til det vil det være udmærket at købe de samme filtre som aggregatet bliver leveret med, som er ISO Coarse > 75% (tidligere kaldet G4 filter)

Er der allergikere i boligen, kan vi anbefale at købe et Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (tidligere kaldet et F7 filter). Det filtrerer udeluften for de fleste pollen. Pollenfiltret har et meget større filterareal, og skal derfor ikke skiftes så ofte som et almindeligt standardfilter.

Du kan finde vores video-guide til valg af filtertype lige her: Valg af filtertype


Mit hus bliver for varmt om sommeren

Vi får ofte spørgsmålet om ventilationen kan køle boligen om sommeren, men det kan det reelt ikke. Luftskiftet i en almindelig bolig er på ½ gang i timen og vil man opnå en effektiv køling, skal luftskiftet helt op på 7-10 gange i timen, hvilket ikke er muligt for et boligventilationsaggregat.

Men har man ikke et stort vinduesparti mod syd og sikrer at der kommer så lidt sol som muligt på vinduerne, vil et ventilationsaggregat godt kunne bidrage til at køle boligen ned om sommeren.

Ventilationsaggregater med indbygget ventilationsvarmepumpe, hvis primære formål er at opvarme boligen om vinteren, har en reversible varmepumpe der kan køle indblæsningsluften om sommeren med op til 10 °C, men med begrænset køleeffekt på grund af det lave luftskifte.

Ved køling af udeluften trækkes fugt ud af indblæsningsluften, så i stedet for en indetemperatur på f.eks. 28 °C og en luftfugtighed på 80%, opnår man måske en indetemperatur på 25 °C med en luftfugtighed på 60%. Den lavere luftfugtighed gør det lettere at udholde varmen, derfor kalder vi det for komfort køl.


Hvis dit anlæg ikke virker som forventet

Kontakt den forhandler, du har købt anlægget af. Dette gælder også for anlæg købt over internettet.


Hvornår skal jeg kontakte hvem?

Hvis du ønsker at købe et Nilan ventilationsanlæg, skal du kontakte en at vores autoriserede forhandlere. De vil rådgive dig og sørge for, at du får et anlæg, der passer til netop dine behov.

Kontakt den forhandler, hvor du har købt anlægget af. Dette gælder også for anlæg købt over internettet.

Går anlægget i stykker inden for garantiperioden, skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt anlægget. Det gælder også, hvis det er købt over internettet.

Sker det uden for garantiperioden, kan du henvende dig til en af vores servicepartnere.

Nilan samarbejder med nogle indreguleringsvirksomheder, som du kan kontakte for at få indreguleret dit anlæg. Du kan finde en liste over vores samarbejdspartnere her: Indreguleringspartnere

Den forhandler, hvor du har købt anlægget, kan give dig en gennemgang af, hvordan anlægget fungerer samt betjeningen af det.

Alternativt kan du finde information i vores video-guides, hvor vi gennemgår styringerne på forskellige anlægstyper: Video-guides


 

Husk det lovpligtige eftersyn af din varmepumpe

Det er lovpligtigt at få foretaget årligt eftersyn på varmepumper, der indeholder mere end 1 kg kølemiddel.
Hvis der opstår en lækage eller andre uhensigtsmæssigheder, er det vigtigt, at fejlen udbedres.
Med et årligt lovpligtigt eftersyn opnår du tryghed for effektiv og optimal drift af varmepumpen.
Indgå en aftale om service med en af Nilans servicepartnere.