Comfort 5000

Comfort 5000 er et passivt varmegenvindingsaggregat udviklet til erhvervsbyggeri eller central boligventilation med et luftskiftebehov på op til 5.300 m³ i timen.

Aggregatet fjerner den varme fugtige luft fra bygningen og tilfører igen tempereret luft. Energien i udsugningsluften genvindes og overføres til indblæsningsluften via en modstrømsveksler. Comfort 5000 består af to energibesparende EC-ventilatorer, fire modstrømsvekslere samt to posefiltre til sikring mod støvpartikler. Aggregatet kan leveres med en eftervarmeflade, så der også på de koldeste vinterdage kan opnås en behagelig indblæsningstemperatur.

Aggregatet er konstrueret så kompakt som muligt, hvilket gør det nemt at vedligeholde og muligt at placere det, hvor pladsen er trang. Betjening af aggregatet sker via vores CTS 602i styring.

Comfort 5000 er et ventilationsaggregat beregnet til central boligventilation, ventilation af skoler, kontorer og erhvervslokaler med et ventilationsbehov på op til 5300 m3/h.

Hver eneste komponent er omhyggeligt udvalgt med henblik på en uovertruffen kvalitet, og alle komponenter bliver testet igennem hele produktionsprocessen, ligesom de færdige aggregater testes, inden de forlader fabrikken. Kvalitetskontrollen afspejler vores høje standarder, som ikke kun indfrier markedets krav, men går flere skridt videre.

Dimensioner (BxDxH) 2650 x 1250 x 1500 mm
Vægt 617 kg
Pladetype kabinet Aluzink stålplade
Varmevekslertype Modstrømsveksler i søvandsbestandig aluminium
Filterklasse Standard posefiltre ISO ePM10 >60% (M5) fraluft og ISO ePM1 50% (F7) udeluft
Kanaltilslutninger 800 x 500 mm
Kondensafløb PVC, Ø 20×1,5 mm
Ekstern lækage undertryk: < 0,9% (*1) / overtryk: < 0,9% (*2)
Intern lækage < 0,5 % (*3)
Forsyningsspænding 3 x 400V, 50 Hz
Max optagen effekt 3,9 kW / 3 x 13 A
Standby effektforbrug 3 W
Min luftmængde 500 m3/h
Max luftmængde 5300 m3/h

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
max totalvirkningsgrad 67,9 %
ECO måleopstilling A
effecktivitetsgrad 62N (2015)
effecktivitetsgrad Optimal 75,3
Motordata (optimalt driftspunkt)
Ec motor Med motorcontroller
Optaget effekt 1,954 kW
Luftmande 4863 m3/h
Totaltryk 897 Pa
RPM i optimalt driftpunkt 75,3
Motortype EC-motor
Motorklasse IE3 (Premium efficiency)
Spændingsindgang 1 x 230 V
Overstrømsbeskyttelse Indbygget
Styresignal 0 - 10 V DC
Medietemperatur 0 - 10 V DC
Omgivelsestemperatur -20 / +40 °C
Max. totalvirkningsgrad (A-D) 67,9 %
ECO måleopstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivetetsgrad i optimalt driftpunkt 75,3
EC-motor Med motorcontroller
Optaget effekt 1,954 kW
Luftmængde 4863 m3/h
Totaltryk 897 Pa
RPM i optimalt driftpunkt 2311

* 1 Ved ± 250 Pa og 4000 m3/h iht. EN 13141-7.
* 2 Ved ± 250 Pa og 4000 m3/h iht. EN 13141-7.
* 3 Ved ± 100 Pa og 4000 m3/h iht. EN 13141-7.

Afspærringsspjæld

Afspærringsspjæld til ekstern montage bliver leveret i sæt af 2 stk. med tilhørende spjældmotor.

  • Til CTS 602 leveres en 230V spjældmotor.
  • Til CTS 6000 leveres en 24V spjældmotor

Vand-eftervarmeflade inkl. regulering

Med en vand-eftervarmeflade kan tilluftstemperaturen hæves til det ønskede niveau. Vand-eftervarmefladen er til kanalmontage og skal tilsluttes den primære varmeforsyning. Leveres sammen med en to-vejs-reguleringsventil, temperaturføler og frosttermostat (optionsprint nødvendigt).

El-eftervarmeflade inkl. regulering

Med en el-eftervarmeflade kan tilluftstemperaturen hæves til det ønskede niveau.
El-eftervarmefladen bliver leveret til montage i tilluftskanalen, og er monteret med nødvendige følere.

 

Optionsprint

Med et optionsprint udvides funktionerne i CTS 602-styringen. 

Varmekabel

Til frostsikring af kondensvandsafløbet kan der bestilles et 3 m langt selvregulerende varmekabel.

 

Vandlås

For at undgå at der suges ”falsk” luft ind i aggregatet via kondensvandsafløbet, skal der etableres en vandlås. Når der er vand i kondensvandsafløbet fungerer vandlåsen udmærket, men i sommerhalvåret, hvor der ikke sker en kondensering af fraluften, vil vandlåsen tørre ud og ikke længere forhindre ”falsk” luft. En Nilan vandlås med bold, sikrer mod ”falsk” luft hele året.

 

Toplåg

Skal aggregatet installeres udenfor, er det muligt at bestille et toplåg til beskyttelse mod regn og sne.

 

Tryktransmitter

Til trykstyring af aggregatet kan der monteres tryktransmittere i udsugnings- og/eller indblæsningskanalen.

 

El-forvarmeflade til frostsikring

Undgå afrimning af aggregatet med en elforvarmeflade, hvilket giver et effektab. Der medfølger temperaturføler til kanalmontage.

Fugt- og CO2-sensor

For behovsstyret ventilation, kan der bestilles integreret fugt- og CO2-sensor.

Vibrationsdæmpere (sylomerer)

Vibrationsdæmpere (sylomerer) til placering under aggregatet sikrer en effektiv dæmpning af aggregatets svingninger mod underlaget.

Aggregatdata for ecodesign
 

Varemærke Nilan
Model Comfort 5000
Type Tovejs ventilationsaggregat til andet end bolig
Type drev Trinløs regulering VSD
Type varmegenvindingssystem Modstrømsveksler
Temperaturvirkningsgrad af varmegenvinding 80,5%
Referencevolumenstrøm (tilluft) 0,951 m3/s
Referencevolumenstrøm (fraluft) 1,064 m3/s
Det faktiske elektriske effektoptag (kW) (tilluft) 1,279 kW
Det faktiske elektriske effektoptag (kW) (fraluft) 1,097 kW
SFPint 872 W/(m3/s)
Lufthastighed ved dimensionerede volumenstrøm 0,36 m/s
Nominelt eksternt tryk 275 Pa
Internt tryktab over ventilationskomponenter (tilluft) 155 Pa
Internt tryktab over ventilationskomponenter (fraluft) 228 Pa
Statisk virkningsgrad for ventilatorer (tilluft) 67,9 %
Statisk virkningsgrad for ventilatorer (fraluft) 67,9 %
Maksimal ekstern lækage 1,2 % v/400 Pa
Maksimal intern lækage 0,9 % v/250 Pa
Energiklassificering for filtre M5 posefilter (fraluft) E
Energiklassificering for filtre F7 posefilter (udeluft) C
Visuel filteralarmsignal Ved behov for udskiftning af filter vises en alarm på betjeningspanelet.
NB! Det er vigtigt med regelmæssig filterskift af hensyn til aggregatets præstationer og energieffektivitet.
Lydeffektniveauet (LWA) 54 dB(A)

 

Motor og motorstyring
 

Motortype EC-motor
Motorklasse iht. IEC 60034-30 IE3 (Premium efficiency)
Spænding indgang 1 x 230 V
Overstrømsbeskyttelse Indbygget
Styresignal 0 - 10 V DC
Medietemperatur (luft) -20 / +40 °C
Omgivelsestemperatur (drift) -20 / +40 °C

 

Ventilatordata for ecodesign
 

Ventilatordata  
Max. totalvirkningsgrad (A-D) 67,9 %
ECO måleopstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 75,3

 

Motordata (optimalt driftspunkt)  
EC-motor Med motorcontroller
Optaget effekt 1,954 kW
Luftmængde 4863 m3/h
Totaltryk 897 Pa
RPM i optimalt driftspunkt 2311

Forudsætninger ift. EC327/2011

 

Kapacitet

Kapacitet af standardaggregat som funktion af qv og Pt, ext.

SFP-værdier iht. EN 13141-7 er for standardaggregat med ISO ePM10 >60% (M5) filter i afkast og ISO ePM1 50% (F7) filter i udeluft og uden eftervarmeflade.

SFP-værdier indeholder aggregatets samlede elforbrug ekskl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h.

OBS! SFP-værdierne er målt og angivet som en samlet værdi for begge ventilatorer.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for aggregater med modstrømsvarmeveksler i henhold til EN308 (tør).

Temperaturvirkningsgrad EN308: ɳ t = (ttilluft-tudeluft)/(tfraluft-tudeluft)

Lyddata

Lyddata er for qV = 4000 m3/h og Pt, ext = 100 Pa iht. EN 9614-1 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i en given afstand vil afhænge af de akustiske forhold på installationsstedet.

Comfort 5000 leveres som standard med CTS 602i HMI touch panel, der tilbyder en lang række funktioner, f.eks. menustyret betjening, ugeprogram, tidsstyret filtervagt, justering af ventilatorhastighed, bypass om sommeren, styring af eftervarmeflade, fejlmeddelelser m.m.

CTS 602i leveres fabriksindstillet med en grundindstilling, der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

Tilslutninger
1: Udeluft
2: Tilluft
3: Fraluft
4: Afkastluft
5: Kondensafløb
6: El- og vand-eftervarmeflade

Automatik
T2/T7: Tilluftsføler
T9/TC: Eftervarmeflade frostsikring
T3: Fraluftsføler
T4: Afkast- og afrimningsføler
T8: Udeluftsføler
T10: Rumføler

Funktionsoversigt CTS 602i styring

Funktionsoversigt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 niveauer Styringen er opdelt i 3 niveauer: Bruger/Service/Fabrik med forskellige muligheder på de enkelte niveauer.  +
Ugeplan Der er mulighed for at programmere sit eget ugeprogram.  +
Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Brugervalg 2 Med installeret optionsprint:
• Overstyrer Brugervalg 1
• Op til 500 W direkte styring af overdragelsesrelæ
• Udgangsrelæ
• Tænde/slukke for centralt varmesystem
 
Alarmer Alarmlog med seneste 16 alarmer.  +
Datalog Mulighed for datalogning med kapacitet på 46.000 logninger:
• Kan indstilles mellem 1 og 120 minutter
• Hvis "OFF" vælges, logges kun events og alarmer
 
Trykstyret filtervagt Installeret med trykstyret filteralarm.  +

Modulerende 100 % bypass     

Luften ledes forbi varmeveksleren, hvis der ikke er behov for varmegenvinding.  +
Luftkvalitet Giver mulighed for at vælge fugtføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed.  +
CO2 styring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved højt CO2-niveau.  -
Sommer/vinter drift Mulighed for indstilling af sommer og vinter drift.  
Vinter lav Giver mulighed for at vælge lavt ventilationstrin ved lav udetemperatur.  +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af veksler.  +
Frostsikring I tilfælde af svigtende varmesystem slukkes aggregatet for at undgå yderligere nedkøling med risiko for frostsprængning af varmefladen.  +
Temperaturstyring Giver mulighed for at vælge den styrende temperaturføler for aggregatet.
• T15 RUM (panelføler)
• T10 EXT (monteres i repræsentativt udsugningsarmatur)
• T3 UDSUG (fraluft)
 +
Rum lav Stopper aggregatet ved lav rumtemperatur. Hermed undgås nedkøling af boligen, hvis centralvarme-systemet svigter. Standard sat til OFF. Indstillelig mellem1 - 20 °C og kan styres af:
• T15 RUM (panelføler)
• T10 EXT (monteres i repræsentativt udsugningsarmatur)
• T3 UDSUG (fraluft)
 
Luftmængde Mulighed for indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft indstilles individuelt.
Trin 1 < 25% - Trin 2 < 45% - Trin 3 < 70% - Trin 4 < 100%
 +
Ekstern brandautomatik Mulighed for tilslutning af ekstern brandautomatik.  +
Fælles alarm Udgang for fælles alarm.  +
Konstanttrykregulering Mulig på både fralufts- og tilluftssiden.  -
Køling Via bypass (kan kun køle med udetemperatur) eller kølegenvinding (kan kun køle med indetemperatur).

Mulighed for at vælge om aggregatet skal køre et højere eller højeste ventilationstrin under køling.

Via ugeplan mulighed for opsætning af natkøling.

 +
Indblæsningsstyring Mulighed for at indstille regulatoren for styringen af indblæsningstemperaturen/tilluft (kun tilgængelig, hvis styringen er sat op til eftervarmeflade).  +
Ekstern varmeflade • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Integreret frostsikring af ekstern vandvarmeflade
• Styring af motorventil og cirkulationspumpe
 +
Ekstern elvarmeflade • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Overophedningssikring
 -
Forsinket opstart Mulighed for forsinket opstart af ventilatorer, når der er lukkespjæld monteret.  +
Nulstil Giver mulighed for at vende tilbage til fabriksindstillingerne.  +
Manuel test Giver mulighed for manuel test af aggregatets funktioner.  +
Sprog Indstilling af sprog (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk).  +

 

Om Nilan

Boligløsninger

Erhvervsløsninger

 

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Messer


Helsinki, Finland
13. - 15. april 2021

Odense Congress Center
21. - 23. april 2021
Nilan A/S · Nilanvej 2 · 8722 Hedensted · Telefon 76752500 · nilan@nilan.dk
Disclaimer
Privatlivs- og cookiepolitik