VPL 15 Top M2

VPL 15 Top M2 er en optimeret udgave af VPL 15 Top, som har fået en bedre varmepumpe, og VPL 15 Top M2, har derfor en bedre kapacitetsevne, og kan yde en luftmængde på 400 m3/h. VPL 15 Top M2 er med indbyggede filtre. 

VPL 15 Top M2 er til dig, der ønsker ventilation med højeffektiv varmegenvinding og komfort varme og komfort køl.

Anlægget suger den varme, fugtige luft ud fra blandt andet køkken, badeværelse og bryggers og fjerner dermed støvpartikler, fugt og lugte fra boligen. Derudover anvendes energien fra udsugningsluften til opvarmning eller køling af indblæsningsluften. Anlægget kan monteres med eftervarmeflader, der tilsluttes enten el- eller centralvarmeanlægget. Det giver dig en behagelig indblæsnings-temperatur i selv i de koldeste vintermåneder.

Med et VPL 15 Top M2-anlæg opnår du dermed et sundt og behageligt indeklima, samtidig med at du sparer på varmeregningen.

Anlægget er en topmodel til installation i fx bryggers, hvor det kan placeres i skab eller på væg

VPL 15 Top M2 er et energieffektivt ventilationsaggregat med varmegenvinding og køling af boliger og mindre erhvervsbygninger med et ventilationsbehov på op til 400 m3/h.

Varmegenvindingen foregår via en varmepumpe, der kan udnytte den udsugede energi bedre end det er muligt med en modstrømsveksler.

Varmepumpen har en reversibel kølekreds, hvilket betyder, at kølekredsen kan vendes så det er muligt at køle tilluften i stedet for at opvarme den.

VPL 15 Top M2 er et aggregat med kompakte indbygningsmål, der betyder, at det kan indbygges i et 60 cm bredt skab.

VPL15 Top M2 leveres afprøvet og klar til drift. Installation og igangsætning skal foretages af en autoriseret el- eller VVS-installatør.

Dimensioner (BxDxH) 600 x 600 x 710 mm
Vægt 64 kg
Pladetype kabinet Aluzink stålplade hvid pulverlak, RAL 9016
Varmetab kabinet 32 W /-32 W (*1)
Ventilatortype EC, volumenskonstante
Filterklasse ISO Coarse >90% (G4)
Kanaltilslutninger Ø160 mm
Kondensafløb PVC, Ø 20×1,5 mm
Forsyningsspænding 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Max optagen effekt 720W / 4,3A
Tæthedsklasse IP31
Standby effektforbrug 3W
Omgivelsestemperatur -20 / +40 °C
Kompressor type Stempelkompresser
Kølemiddel R134a
* 1  32 W:  Udetemperatur -12 °C. Opstillingssted -12 °C.
                 Fralufttemperatur 20 °C (rum).
     -32 W: Udetemperatur -12 °C. Opstillingssted 20 °C.
                 Fralufttemperatur 20 °C (rum).

EM-box

Med en EM-box er det muligt at varmegenvinde på udsugningsluften fra emhætten, og dermed øge temperaturvirkningsgraden i de perioder, hvor der laves mad. EM-boxen er forsynet med et stålfilter, der effektivt renser emhætteluften for fedtpartikler og beskytter dermed aggregatet.

 

Optionsprint

Med et optionsprint udvides funktionerne i CTS 602-styringen. 

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Hvis nogen i boligen lider af pollenallergi og ønsker ekstra filtrering af udeluften, er det muligt at bestille et Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7) som tilbehør, til erstatning for det pladefilter ISO Coarse >90% (G4), der er placeret i udelufttilførslen.

Installationskit

Installationskittet består af vibrationsdæmpere og en vandlås til kondensvandsafløbet. Både vibrationsdæmpere og vandlås kan bestilles separat.

Varmekabel

Til frostsikring af kondensvandsafløbet kan der bestilles et 3 m langt selvregulerende varmekabel.

 

Vand-eftervarmeflade inkl. regulering (kanalmonteres)

Med en vand-eftervarmeflade kan tilluftstemperaturen hæves til det ønskede niveau. Vand-eftervarmefladen er til kanalmontage og skal tilsluttes den primære varmeforsyning. Leveres sammen med en to-vejs-reguleringsventil, temperaturføler og frosttermostat (anbefales ikke til GEO / AIR).

CO2 føler - CTS602 styring

Med en CO2-føler monteret kan ventilationshastigheden forprogrammeres med CTS602 til at køre højere ventilationstrin ved et højt CO2-niveau i fraluften. CO2-niveau er programmerbart. CO2-føleren kan ikke eftermonteres og skal bestilles sammen med aggregatet.

Kapacitet

Max Pa kapacitet af standardaggregat, Pt,ext som funktion af qv, under hensyntagen til SEL-værdierne.

SEL-værdier iht. EN 13141-7 er for standardaggregat med ISO Coarse >90% (G4) og uden varmeflade.

OBS! SEL-værdierne er målt og angivet som en samlet værdi for begge ventilatorer.

Lyddata

Lyddata er for volumenstrøm [qv] = 210 m3/h og eksternt tryktab [Pt, ext] = 100 Pa i henhold til EN 9614-2 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i en given afstand vil afhænge af de akustiske forhold på installationsstedet.

COP (luft/luft)

Varmeeffektfaktor COP [-] tilluft som funktion af udetemperatur [°C] og volumenstrøm qv [m3/h]

I henhold til EN14511, fraluft = 21°C

Varmeeffekt (tilluft)

Varmeeffekt Qc [W] som funktion af qv [m3/h] og udeluftstemperatur [°C].

I henhold til EN 14511, fraluft = 21 °C

Tilluftstemperatur (varme)

Tilluftstemperatur [°C] som funktion af udeluftstemperatur [°C] og volumenflow qv [m3/h] balanceret flow.

Fraluftstemperatur = 21 [°C], 45 RH [%]

Tilluftstemperatur (køl)

Tilluftstemperatur [°C] som funktion af udeluftstemperatur [°C] og volumenflow qv [m3/h] balanceret flow.

Fraluftstemperatur = 24°C

Alle mål er i mm.

Tilslutninger
1: Udeluft
2: Tilluft
3: Fraluft
4: Afkastluft

Betjeningen af VPL15 Top M2 sker med det tilhørende CTS 602 HMI touch panel, der tilbyder en lang række funktioner, f.eks. menustyret betjening, ugeprogram, tidsstyret filtervagt, justering af ventilatorhastighed, styring af eftervarmeflade, fejlmeddelelser m.m.

CTS 602 leveres fabriksindstillet med en grundindstilling, der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

Der er mulighed for at vælge mellem 2 forsidebilleder til hovedskærmen. 

Vejledning i betjening af CTS 602 fremgår af en separat brugervejledning, som leveres med aggregatet.

Tilslutninger
1: Udeluft
2: Tilluft
3: Fraluft
4: Afkastluft
5: Kondensafløb
6: El- og vand-eftervarmeflade

Automatik
T1: Udeluftføler
T2/T7: Tilluftsføler
T9: Eftervarmeflade frostsikring
T5: Kondensatorføler
T6: Fordamperføler
T10: Rumføler

Funktionsoversigt CTS 602 styring

Funktionsoversigt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 niveauer Styringen er opdelt i 3 niveauer: Bruger/Service/Fabrik med forskellige muligheder på de enkelte niveauer.  +
Ugeplan Aggregatet er udstyret med 3 ugeprogrammer (fra fabrikken indstillet til off).
• Program 1: til den udearbejdende familie
• Program 2: til den hjemmegående familie
• Program 3: til erhverv
Herudover er der mulighed for at programmere sit eget ugeprogram.
 +
Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Brugervalg 2 Med installeret optionsprint:
• Overstyrer Brugervalg 1 (f.eks. med tilsluttet EM-box)
• Op til 500 W direkte styring af overdragelses relæ
• Udgangsrelæ
• Tænde/slukke for centralt varmesystem
 
Alarmer Alarmlog med seneste 16 alarmer.  +
Datalog Mulighed for datalogning med kapacitet på 46.000 logninger:
• Kan indstilles mellem 1 og 120 minutter
• Hvis "OFF" vælges, logges kun events og alarmer
 
Filtervagt Tidsstyret filteralarm (fabriksindstillet til 90 dage). Indstillelig til 30/90/180/360 dage.  +
Luftkvalitet Giver mulighed for at vælge fugtføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed.  +
CO2 styring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved højt CO2-niveau.  -
Sommer/vinter drift Mulighed for indstilling af sommer og vinter drift  
Vinter lav Giver mulighed for at vælge lavt ventilationstrin ved lav udetemperatur.  +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af veksler.  +
Frostsikring I tilfælde af svigtende varmesystem slukkes aggregatet for at undgå yderligere nedkøling med risiko for frostsprængning af varmefladen.  +
Temperaturstyring Giver mulighed for at vælge den styrende temperaturføler for aggregatet.
• T15 RUM (panelføler)
• T10 EXT (monteres i repræsentativt udsugningsarmatur)
• T3 UDSUG (fraluft)
 +
Luftmængde Mulighed for indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft indstilles individuelt.
• Trin 1 < 25%
• Trin 2 < 45%
• Trin 3 < 70%
• Trin 4 < 100%
 +
Ekstern brandalarm Mulighed for tilslutning af ekstern brandautomatik  +
Fælles alarm Udgang for fælles alarm.  +
Konstanttrykregulering Mulig på både fralufts- og tilluftssiden.  -
Køling Varmepumpen har en reversibel kreds, hvilket betyder, at der er muligt at vende kredsen, så aggregatet køler i stedet for at opvarme tilluften.  +
Indblæsningsstyring Mulighed for at indstille regulatoren for styringen af indblæsningstemperaturen/tilluft (kun tilgængelig, hvis styringen er sat op til eftervarmeflade).  +
Ekstern varmeflade • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Integreret frostsikring af ekstern vandvarmeflade
• Styring af motorventil og cirkulationspumpe
 +
Ekstern elvarmeflade • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Overophedningssikring
 -
Forsinket opstart Mulighed for forsinket opstart af ventilatorer, når der er lukkespjæld monteret.  +
Nulstil Giver mulighed for at vende tilbage til fabriksindstillingerne.  +
Manuel test Giver mulighed for manuel test af aggregatets funktioner.  +
Sprog Indstilling af sprog (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk).  +

 

Om Nilan

Boligløsninger

Erhvervsløsninger

 

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Messer


Helsinki, Finland
7. - 9. Oktober 2020

Odense Congress Center
21. - 23. april 2021
Nilan A/S · Nilanvej 2 · 8722 Hedensted · Telefon 76752500 · nilan@nilan.dk
Disclaimer
Privatlivs- og cookiepolitik