Comfort CT200

Comfort CT200 er til dig, der ønsker ventilation med højeffektiv varmegenvinding.

Det nye Comfort CT200 ventilations- og varmegenvindingsanlæg er den seneste tilføjelse til vores populære Comfort-serie. Anlægget har en kompakt konstruktion, hvilket gør det særlig velegnet til nybyggeri og renovering af lejligheder, rækkehuse samt sommerhuse, hvor pladsen er begrænset og der ønskes en nem indbygning. Anlægget kan installeres enten på væg eller i loft.

Anlægget suger den varme, fugtige luft ud fra bland andet køkken, badeværelse og bryggers og fjerner dermed støvpartikler, fugt og lugte fra boligen. Derudover anvendes energien fra udsugningsluften til opvarmning af indblæsningsluften.

Det er muligt at montere anlægget med eftervarmeflader, der tilsluttes enten el- eller centralvarmeanlægget. Dermed får du en behagelig indblæsnings-temperatur i selv i de koldeste vintermåneder. Med et Comfort-anlæg får du dermed et sundt og behageligt indeklima, samtidig med at du sparer på varmeregningen.

Comfort CT200 er et energieffektivt ventilationsaggregat med varmegenvinding for boliger med et ventilationsbehov på op til 200 m3/h. Comfort CT200 er særlig velegnet til nybyggeri og renovering af lejligheder, rækkehuse og sommerhuse, hvor pladsen er begrænset.

Comfort CT200 er konstrueret således, at det kan monteres vandret eller lodret, hvilket giver en fleksibel installation.

Comfort CT200 leveres afprøvet og klar til drift. Installation og igangsætning skal foretages af en autoriseret el-installatør.

Dimensioner (BxDxH) 1040 × 535 × 338 mm (*1)
Vægt 30 kg
Pladetype kabinet Aluzink stålplade
Varmevekslertype Modstrømsveksler i Polyethylenterephthalat med aluminiumskasse
Ventilatortype EC, omdrejningskonstante
Filterklasse Standard ISO Coarse >90% (G4)
Kanaltilslutninger Ø 125 mm
Kondensafløb PVC, Ø 20 × 1,5 mm
Forsyningsspænding 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Max optagen effekt 53 W / 0,25 A
Tæthedsklasse IP31
Standby effektforbrug 3,4 W
Omgivelsestemperatur -20/+40 °C
Varmetab 0,96 W/m2K (*3)
Varmetabsklassifikation T2

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

Pollenfilter - ISO ePM1 50-65% (F7)

Comfort CT150 / CT200 leveres med pladefilter ISO Coarse >90% (G4), men der er mulighed for at montere et pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7) i aggregatet. Pollenfiltret monteres sammen med det medleverede pladefilter.

Brandautomatik

Comfort CT150 / CT200 kan bestilles med integreret brandautomatik. Denne løsning bruges til installationer i lejligheder, hvor der vælges en spjældsikret løsning med fælles afkastkanal og evt. fælles tilluftkanal.

DTBU-spjæld

Er der ikke plads til at montere en EM-box i installationen, kan Nilan tilbyde et DTBU-spjæld, der monteres mellem køkken og bad. Det giver den samme funktion som EM-boxen, men der skal så trækkes længere ledninger.

Lyddæmpende flexslange

For nem montage og samtidig god lyddæmpning mellem aggregat og rørføring (faste rør eller NilAir luftfordelingssystem) samt mellem aggregat og taghætter.

Projektmodeller

Kan leveres med alle tilslutninger ført ud af kabinettet. Det letter tilslutningen af alle eksterne komponenter som f.eks. emhætte, spjæld og Modbus.

Brugervalg/Emhætteløsning

Det er muligt, at aktivere brugervalg (Trin 4) via en potentialfri kontakt. 
Sættet består af en ledning med RJ12 fordelerstik. Et til betjeningspanel, og et til den 10 m ledning, der f.eks.kan tilsluttes en emhætte.

Brugervalg/Emhætte-spjældløsning

Det er muligt, at aktivere brugervalg (Trin 4) via en potentialfri kontakt. 
Sættet består af en ledning med RJ11 fordelerstik. En boks hvortil emhætten og et spjæld tilsluttes, samt tilslutning af 230V.

El-eftervarmeflade inkl. regulering

Med en el-eftervarmeflade kan tilluftstemperaturen hæves til det ønskede niveau.
El-eftervarmefladen bliver leveret til montage i tilluftskanalen, og er monteret med nødvendige følere.

 

El-forvarmeflade til frostsikring

I perioder med frost vil der kunne dannes is i modstrømsveksleren. Aggregatet har en automatisk afrimningsfunktion, der tør veksleren op, men denne funktion koster energi.

Med en el-forvarmeflade undgås tilisning af modstrømsveksleren og der opnås dermed en kontinuerlig varmegenvinding, og dermed en reel energibesparelse.

Optionsprint

Med et optionsprint udvides funktionerne i CTS 602-styringen. 

Vand-eftervarmeflade inkl. regulering (kanalmonteres)

Med en vand-eftervarmeflade kan tilluftstemperaturen hæves til det ønskede niveau. Vand-eftervarmefladen er til kanalmontage og skal tilsluttes den primære varmeforsyning. Leveres sammen med en to-vejs-reguleringsventil, temperaturføler og frosttermostat (anbefales ikke til GEO / AIR).

Vandlås

For at undgå at der suges ”falsk” luft ind i aggregatet via kondensvandsafløbet, skal der etableres en vandlås. Når der er vand i kondensvandsafløbet fungerer vandlåsen udmærket, men i sommerhalvåret, hvor der ikke sker en kondensering af fraluften, vil vandlåsen tørre ud og ikke længere forhindre ”falsk” luft. En Nilan vandlås med bold, sikrer mod ”falsk” luft hele året.

 

SEC* gennemsnitligt klima - 41,5 kWh/(m2.a)
SEC koldt klima - 80,7 kWh/(m2.a)
SEC varmt klima - 16,4 kWh/(m2.a)
SEC-klasse A
Type Tovejsventilationsaggregat til bolig
Type drev Trinløs regulering
Type varmegenvindingssystem Rekuperatur (modstrømsveksler)
Temperaturvirkningsgrad 91,3 %
Maksimal volumenstrøm 200 m3/h (100 Pa)
Tilført elektrisk effekt til ventilatorer
og styring ved maksimal volumenstrøm
70 W
Lydeffektniveau (LWA) 49 dB(A)
Referencevolumenstrøm 0,039 m3/s (140 m3/h)
Referencetrykforskel 50 Pa
SEL 0,209 W/(m3/h)
Centralt behovsstyret regulering 0,85
Maksimal intern lækage 0,19 %
Maksimal ekstern lækage 0,35 %
Filteralarmsignal Ved behov for udskiftning af filter vises en alarm på betjeningspanelet.
NB! Det er vigtigt med regelmæssig filterskift af hensyn til aggregatets præstationer og energieffektivitet.
Anvisning vedr. demontage www.nilan.dk

* Specifikt energiforbrug

 

AEC - årligt elforbrug 235 kWh/år (100 m2)
AHS** gennemsnitligt klima 4665 kWh (100 m2)
AHS koldt klima 9126 kWh (100 m2)
AHS varmt klima 2109 kWh (100 m2)

** Årlig varmebesparelse, primær energi

Kapacitet

Kapacitet af standardaggregat som funktion af qv og Pt, ext. 

SEL-værdier er for standardaggregat med standardfiltre ISO Coarse >90% (G4) og uden eftervarmeflade.

SEL-værdier indeholder aggregatets elforbrug excl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

OBS! SEL-værdierne er målt og angivet som en samlet værdi for begge ventilatorer.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for anlæg med modstrømsvarmeveksler i henhold til EN308 (tør).

Temperaturvirkningsgrad EN308:
ɳ t = (ttilluft-tudeluft)/(tfraluft-tudeluft)

Lyddata

Lyddata er for qV = 126 m3/h og Pt, ext = 75 Pa iht. EN 9614-2 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i 1 m fra aggregatet.

Tilslutninger
1: Udeluft
2: Tilluft
3: Fraluft
4: Afkastluft
5: Kondensafløb

CTS150 styring

CTS150 styringen er en enkel styring til CT200 aggregatet, hvor brugeren har begrænset adgang til indstillingerne. 

Det er muligt for brugeren at skrue op og ned for aggregatet, samt indstille fugt lav for boligen. 

Derudover er der indikation for om aggregatet kører og en alarm indikation. Indstilling og indregulering af aggregatet foregår ved tilslutning af en PC via et USB-stik. Der skal installeres et program, der kan downloades på NilanNet.

Ud over at kunne indstilles aggregaet, kan aktuelle driftsinformationer aflæses.

CTS602 styring

Betjeningen af Comfort CT200 sker med det tilhørende CTS 602 HMI touch panel, der tilbyder en lang række funktioner, f.eks. menustyret betjening, ugeprogram, tidsstyret filtervagt, justering af ventilatorhastighed, bypass om sommeren, styring af eftervarmeflade, fejlmeddelelser m.m.

CTS 602 leveres fabriksindstillet med en grundindstilling, der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

Der er mulighed for at vælge mellem 2 forsidebilleder til hovedskærmen. 

Vejledning i betjening af CTS 602 fremgår af en separat brugervejledning, som leveres med aggregatet.

 

Tilslutninger
 1: Udeluft
 2: Tilluft
 3: Fraluft
 4: Afkastluft
 5: Kondensafløb
 6: El-tilslutning

Automatik
 T2/T7: Tilluftsføler
 T9: Eftervarmeflade (frostsikring)
 T3: Fraluftsføler
 T4: Afkast- og afrimningsføler
 T8: Udeluftsføler
 

Funktionsoversigt CTS 150 styring

Funktionsoversigt  

 +Standard 

-Tilbehør

Filtervagt Tidsstyret filteralarm (fabriksindstillet til 90 dage). Indstillelig til 1 - 360 dage.  +
100 % bypass Luften ledes uden om varmeveksleren, hvis der ikke er behov for varmegenvinding.  +
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed.  +
Sommer/vinter drift Mulighed for at indstille sommer og vinter drift. +
Vinter lav Lavt ventilationstrin ved lav udetemperatur.  +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af veksler.  
Temperaturstyring Styrende temperaturføler for aggregatet er T3 fraluft.  +
Luftmængde Mulighed for indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft indstilles individuelt.
Trin 1 < 25% - Trin 2 < 45% - Trin 3 < 70% - Trin 4 < 100%
 +
Brugervalg Muligt at aktivere brugervalg (Trin 4) via en potentialfri kontakt.  -


 

Funktionsoversigt CTS 602 styring

Funktionsoversigt  

 +Standard

-Tilbehør

3 niveauer Styringen er opdelt i 3 niveauer: Bruger/Service/Fabrik med forskellige muligheder på de enkelte niveauer.  +
Ugeplan Aggregatet er udstyret med 3 ugeprogrammer (fra fabrikken indstillet til off).
• Program 1: til den udearbejdende familie
• Program 2: til den hjemmegående familie
• Program 3: til erhverv
Herudover er der mulighed for at programmere sit eget ugeprogram.
 +
Brugervalg 1 & 2 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Alarmer Alarmlog med seneste 16 alarmer.  +
Datalog Mulighed for datalogning med kapacitet på 46.000 logninger
• Kan indstilles mellem 1 og 120 minutter
• Hvis "OFF" vælges logges kun events og alarmer
+
Filtervagt Tidsstyret filteralarm (fabriksindstillet til 90 dage). Indstillelig til 30/90/180/360 dage.  +

Bypass    

Luften ledes forbi varmeveksleren, hvis der ikke er behov for varmegenvinding  +
Luftkvalitet Giver mulighed for at vælge fugtføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed.  +
CO2 styring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved højt CO2-niveau.  -
Sommer/vinter drift Mulighed for indstilling af sommer og vinter drift +
Vinter lav Giver mulighed for at vælge lavt ventilationstrin ved lav udetemperatur.  +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af veksler.  +
Frostsikring I tilfælde af svigtende varmesystem slukkes aggregatet for at undgå yderligere nedkøling med risiko for frostsprængning af varmefladen.  +
Temperaturstyring Giver mulighed for at vælge den styrende temperaturføler for aggregatet.
• T3 UDSUG (fraluft)
 +
Rum lav Stopper aggregatet ved lav rumtemperatur. Hermed undgås nedkøling af boligen, hvis centralvarme-systemet svigter. Standard sat til OFF. Indstillelig mellem1 - 20 °C og kan styres af:
• T3 UDSUG (fraluft)
 
Luftmængde Trinløs indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft kan indstilles individuelt.
Trin 1 < 25%  -  Trin 2 < 45%  -  Trin 3 < 70%  -  Trin 4 < 100%
 +
Ekstern brandautomatik Mulighed for tilslutning til ekstern brandautomatik.  +
Integreret brandautomatik Mulighed for integreret brandautomatik. Styring af aggregat, brand- og røgspjæld samt brandtermostat.
Til brug for decentral boligventilation i lejligheder.
-
Fælles alarm Udgang for fælles alarm.  +
Konstanttrykregulering Mulig på både fralufts- og tilluftssiden.  -
Køling Via bypass (kan kun køle med udetemperatur) eller kølegenvinding (kan kun køle med indetemperatur)

Mulighed for at vælge om aggregatet skal køre et højere eller højeste ventilationstrin under køling.

Via ugeplan mulighed for opsætning af natkøling.

 +
Indblæsningsstyring Mulighed for at indstille regulatoren for styringen af indblæsningstemperaturen/tilluft (kun tilgængelig, hvis styringen er sat op til eftervarmeflade).  +
Ekstern vandvarmeflade • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Integreret frostsikring af ekstern vandvarmeflade
• Styring af motorventil og cirkulationspumpe
 +
Ekstern elvarmeflade • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Overophedningssikring
 -
Forsinket opstart Mulighed for forsinket opstart af ventilatorer, når der er lukkespjæld monteret.  +
Nulstil Giver mulighed for at vende tilbage til fabriksindstillingerne.  +
Manuel test Giver mulighed for manuel test af aggregatets funktioner.  +
Sprog Indstilling af sprog (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk/polsk).  +

 

Om Nilan

Boligløsninger

Erhvervsløsninger

 

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Messer


Helsinki, Finland
7. - 9. Oktober 2020

Odense Congress Center
21. - 23. april 2021
Nilan A/S · Nilanvej 2 · 8722 Hedensted · Telefon 76752500 · nilan@nilan.dk
Disclaimer
Privatlivs- og cookiepolitik