Comfort 450

Comfort 450 er til dig, der ønsker ventilation med højeffektiv varmegenvinding og komfort varme.

Anlæggene suger den varme, fugtige luft ud fra blandt andet køkken, badeværelse og bryggers og fjerner dermed støvpartikler, fugt og lugte fra boligen. Derudover anvendes energien fra udsugningsluften til opvarmning af indblæsningsluften. Comfort 450 kan skifte 525 m³ luft per time.

Anlæggene kan monteres med eftervarmeflader, der tilsluttes enten el- eller centralvarmeanlægget. Dermed får du en behagelig indblæsnings-temperatur i selv i de koldeste vintermåneder. Med et Comfort-anlæg får du dermed et sundt og behageligt indeklima, samtidig med at du sparer på varmeregningen.

Anlæggene er beregnet til placering i loftsrum.

Comfort 450 er et energieffektivt ventilationsaggregat med varmegenvinding for boliger og mindre erhvervsbygninger med et ventilationsbehov på op til 525 m3/h.

Det er et gennemtestet aggregat, der er produceret i mere end 15 år med løbende optimeringer, hvor der er lagt vægt på lavt energiforbrug, nem brugerbetjening og vedligeholdelse.

Comfort 450 er et kompakt aggregat der kan bestilles i en venstre eller højre version.

Comfort 450 leveres afprøvet og klar til drift. Installation og igangsætning skal foretages af en autoriseret el-installatør.

Dimensioner (BxDxH) 1.100 x 650 x 640
Vægt 72/51,5 kg (*1)
Pladetype kabinet Aluzink stålplade
Varmetab kabinet 43 W/-43 W (*2)
Varmevekslertype Modstrømsveksler i polystyren
Ventilatortype EC, volumenkonstante
Filterklasse Standard ISO Coarse >90% (G4)
Kanaltilslutninger Ø 200 mm
Kondensafløb PVC, Ø 20×1,5 mm
Ekstern lækage < 0,2 % (*3)
Intern lækage < 2,6 % (*4)
Forsyningsspænding 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Max optagen effekt 370 W/2,9 A (*5)
Tæthedsklasse IP31
Standby effektforbrug 4 W
Omgivelsestemperatur -20/+40 °C

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

*1    51,5 kg er uden sideplader og veksler.
*2    43 W: Udetemperatur -12 °C. Opstillingssted -12 °C.
        Fralufttemperatur 20 °C (rum).
        -43 W: Udetemperatur -12 °C. Opstillingssted 20 °C.
        Fralufttemperatur 20 °C (rum).
*3    Ved ± 250 Pa og 450 m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.
*4    Ved ± 100 Pa og 450 m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.
*5    Effektoptag uden evt. varmelegeme (tilbehør).
*6    Elforbrug ved konstant drift for system med SEL-værdi på
        1.000 J/m3 ved 400 m3/h. 

CO2 føler - CTS602 styring

Med en CO2-føler monteret kan ventilationshastigheden forprogrammeres med CTS602 til at køre højere ventilationstrin ved et højt CO2-niveau i fraluften. CO2-niveau er programmerbart. CO2-føleren kan ikke eftermonteres og skal bestilles sammen med aggregatet.

El-forvarmeflade til frostsikring

I perioder med frost vil der kunne dannes is i modstrømsveksleren. Aggregatet har en automatisk afrimningsfunktion, der tør veksleren op, men denne funktion koster energi.

Med en el-forvarmeflade undgås tilisning af modstrømsveksleren og der opnås dermed en kontinuerlig varmegenvinding, og dermed en reel energibesparelse.

El-eftervarmeflade inkl. regulering

Med en el-eftervarmeflade kan tilluftstemperaturen hæves til det ønskede niveau.
El-eftervarmefladen bliver leveret til montage i tilluftskanalen, og er monteret med nødvendige følere.

 

Vand-eftervarmeflade inkl. regulering

Med en vand-eftervarmeflade kan tilluftstemperaturen hæves til det ønskede niveau. Vand-eftervarmefladen er til kanalmontage og skal tilsluttes den primære varmeforsyning. Leveres sammen med en to-vejs-reguleringsventil, temperaturføler og frosttermostat (optionsprint nødvendigt).

EM-box

Med en EM-box er det muligt at varmegenvinde på udsugningsluften fra emhætten, og dermed øge temperaturvirkningsgraden i de perioder, hvor der laves mad. EM-boxen er forsynet med et stålfilter, der effektivt renser emhætteluften for fedtpartikler og beskytter dermed aggregatet.

 

Optionsprint

Med et optionsprint udvides funktionerne i CTS 602-styringen. 

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Hvis nogen i boligen lider af pollenallergi og ønsker ekstra filtrering af udeluften, er det muligt at bestille et Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7) som tilbehør, til erstatning for det pladefilter ISO Coarse >90% (G4), der er placeret i udelufttilførslen.

Installationskit

Installationskittet består af vibrationsdæmpere og en vandlås til kondensvandsafløbet. Både vibrationsdæmpere og vandlås kan bestilles separat.

Varmekabel

Til frostsikring af kondensvandsafløbet kan der bestilles et 3 m langt selvregulerende varmekabel.

 

Datablad
Comfort 450 datablad

Brochurer
Ventilations- og indeklimaløsninger

Projekteringsguide
Ventilation i etagebyggeri

Datablade tilbehør
Emhætteløsninger
Varmeflader

DWG tegning
Comfort 450 (højre) DWG tegning
Comfort 450 (venstre) DWG tegning

3D filer
Comfort 450 (højre) 3D fil

Hvis du ønsker at konvertere STEP filer til Revit skal du gøre følgende:
Importer STEP fil til Autocad, eksporter den som en 3D DWG fil og derefter importer filen i Revit.

Montagevejledning
Comfort 450 med CTS602 HMI Touch panel

Brugervejledning
Comfort 450 med CTS602 HMI Touch panel

Softwarevejledning
Comfort 450 med CTS602 HMI Touch panel

CTS602 light Modbus protokol

SEC* gennemsnitligt klima - 39,8 kWh/(m2.a)
SEC koldt klima - 77,7 kWh/(m2.a)
SEC varmt klima - 15,5 kWh/(m2.a)
SEC-klasse A
Type Tovejsventilationsaggregat til bolig
Type drev Trinløs regulering
Type varmegenvindingssystem Rekuperatur (modstrømsveksler)
Temperaturvirkningsgrad 86 %
Maksimal volumenstrøm 525 m3/h (100 Pa)
Tilført elektrisk effekt til ventilatorer
og styring ved maksimal volumenstrøm
190 W
Lydeffektniveau (LWA) 48 dB(A)
Referencevolumenstrøm 0,102 m3/s (367 m3/h)
Referencetrykforskel 50 Pa
SEL 0,22 W/(m3/h)
Centralt behovsstyret regulering 0,85
Maksimal intern lækage 1,9 %
Maksimal ekstern lækage 0,7 %
Filteralarmsignal Ved behov for udskiftning af filter vises en alarm på betjeningspanelet.
NB! Det er vigtigt med regelmæssig filterskift af hensyn til aggregatets præstationer og energieffektivitet.
Anvisning vedr. demontage www.nilan.dk

* Specifikt energiforbrug

 

AEC - årligt elforbrug 362 kWh/år (100 m2)
AHS** gennemsnitligt klima 4521 kWh (100 m2)
AHS koldt klima 8845 kWh (100 m2)
AHS varmt klima 2045 kWh (100 m2)

** Årlig varmebesparelse, primær energi

Kapacitet

Kapacitet af standardaggregat som funktion af qv og Pt, ext.

SEL-værdier iht. EN 13141-7 er for standardaggregat med standardfiltre ISO Coarse >90% (G4) og uden eftervarmeflade.

SEL-værdier indeholder aggregatets samlede elforbrug inkl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

OBS! SEL-værdierne er målt og angivet som en samlet værdi for begge ventilatorer.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for anlæg med modstrømsvarmeveksler i henhold til EN308 (tør).

Temperaturvirkningsgrad EN308:
ɳ t = (ttilluft-tudeluft)/(tfraluft-tudeluft)

 

Lyddata

Lyddata er for qV = 300 m3/h og Pt, ext = 100 Pa iht. 
EN 9614-2 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i en given afstand vil afhænge af de akustiske forhold på installationsstedet.

Alle mål er i mm.

Tilslutninger
1: Udeluft
2: Tilluft
3: Fraluft
4: Afkastluft
5: Kondensafløb
6: El- og vand-eftervarmeflade
7: Primær side (veksler)

Betjeningen af Comfort 450 sker med det tilhørende CTS 602 HMI touch panel, der tilbyder en lang række funktioner, f.eks. menustyret betjening, ugeprogram, tidsstyret filtervagt, justering af ventilatorhastighed, bypass om sommeren, styring af eftervarmeflade, fejlmeddelelser m.m.

CTS 602 leveres fabriksindstillet med en grundindstilling, der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

Der er mulighed for at vælge mellem 2 forsidebilleder til hovedskærmen. 

Vejledning i betjening af CTS 602 fremgår af en separat brugervejledning, som leveres med aggregatet.

Tilslutninger

1: Udeluft
2: Tilluft
3: Fraluft
4: Afkastluft
5: Kondensafløb
6: El- og vand-eftervarmeflade

Automatik

T2/T7: Tilluftsføler
T9/TC: Eftervarmeflade frostsikring
T3: Fraluftsføler
T4: Afkast- og afrimningsføler
T8: Udeluftsføler
 

Funktionsoversigt CTS 602 styring

Funktionsoversigt  

 +Standard

-Tilbehør

3 niveauer Styringen er opdelt i 3 niveauer: Bruger/Service/Fabrik med forskellige muligheder på de enkelte niveauer.  +
Ugeplan Aggregatet er udstyret med 3 ugeprogrammer (fra fabrikken indstillet til off).
• Program 1: til den udearbejdende familie
• Program 2: til den hjemmegående familie
• Program 3: til erhverv
Herudover er der mulighed for at programmere sit eget ugeprogram.
 +
Brugervalg 1 & 2 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Alarmer Alarmlog med seneste 16 alarmer.  +
Datalog Mulighed for datalogning med kapacitet på 46.000 logninger
• Kan indstilles mellem 1 og 120 minutter
• Hvis "OFF" vælges logges kun events og alarmer
+
Filtervagt Tidsstyret filteralarm (fabriksindstillet til 90 dage). Indstillelig til 30/90/180/360 dage.  +

Bypass    

Luften ledes forbi varmeveksleren, hvis der ikke er behov for varmegenvinding  +
Luftkvalitet Giver mulighed for at vælge fugtføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed.  +
CO2 styring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved højt CO2-niveau.  -
Sommer/vinter drift Mulighed for indstilling af sommer og vinter drift +
Vinter lav Giver mulighed for at vælge lavt ventilationstrin ved lav udetemperatur.  +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af veksler.  +
Frostsikring I tilfælde af svigtende varmesystem slukkes aggregatet for at undgå yderligere nedkøling med risiko for frostsprængning af varmefladen.  +
Temperaturstyring Giver mulighed for at vælge den styrende temperaturføler for aggregatet.
• T3 UDSUG (fraluft)
 +
Rum lav Stopper aggregatet ved lav rumtemperatur. Hermed undgås nedkøling af boligen, hvis centralvarme-systemet svigter. Standard sat til OFF. Indstillelig mellem1 - 20 °C og kan styres af:
• T3 UDSUG (fraluft)
 
Luftmængde Trinløs indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft kan indstilles individuelt.
Trin 1 < 25%  -  Trin 2 < 45%  -  Trin 3 < 70%  -  Trin 4 < 100%
 +
Ekstern brandautomatik Mulighed for tilslutning til ekstern brandautomatik.  +
Integreret brandautomatik Mulighed for integreret brandautomatik. Styring af aggregat, brand- og røgspjæld samt brandtermostat.
Til brug for decentral boligventilation i lejligheder.
-
Fælles alarm Udgang for fælles alarm.  +
Konstanttrykregulering Mulig på både fralufts- og tilluftssiden.  -
Køling Via bypass (kan kun køle med udetemperatur) eller kølegenvinding (kan kun køle med indetemperatur)

Mulighed for at vælge om aggregatet skal køre et højere eller højeste ventilationstrin under køling.

Via ugeplan mulighed for opsætning af natkøling.

 +
Indblæsningsstyring Mulighed for at indstille regulatoren for styringen af indblæsningstemperaturen/tilluft (kun tilgængelig, hvis styringen er sat op til eftervarmeflade).  +
Ekstern vandvarmeflade • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Integreret frostsikring af ekstern vandvarmeflade
• Styring af motorventil og cirkulationspumpe
 +
Ekstern elvarmeflade • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Overophedningssikring
 -
Forsinket opstart Mulighed for forsinket opstart af ventilatorer, når der er lukkespjæld monteret.  +
Nulstil Giver mulighed for at vende tilbage til fabriksindstillingerne.  +
Manuel test Giver mulighed for manuel test af aggregatets funktioner.  +
Sprog Indstilling af sprog (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk/polsk).  +

 

Om Nilan

Boligløsninger

Erhvervsløsninger

 

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Messer


Helsinki, Finland
7. - 9. Oktober 2020

Odense Congress Center
21. - 23. april 2021
Nilan A/S · Nilanvej 2 · 8722 Hedensted · Telefon 76752500 · nilan@nilan.dk
Disclaimer
Privatlivs- og cookiepolitik