Comfort CT150

Comfort CT150 er det perfekte ventilationsaggregat til den lille bolig eller kollegieværelset.

Aggregatet kan monteres vandret, lodret eller på skrå, og giver dermed mange muligheder i installationen. Comfort CT150 kan monteres uden for klimaskærmen, men på grund af det lave lydniveau, er det velegnet til montage inde i boligen.

Den kompakte konstruktion gør det særlig velegnet til både nybyggeri og renovering af små lejligheder, rækkehuse samt sommerhuse, hvor pladsen til ventilationsaggregatet er begrænset og der ønskes en nem indbygning.

Comfort CT150 har med sit lave strømforbrug og høje varmegenvinding opnået den højeste energimærkning A+.
 

Luftmængde (se projekteringsdata for SEL/SFP værdi)

Min : 25 m3/h
Max : 168 m3/h
SEC klasse A+
SEC gennemsnitligt klima -42,7 kwh/(m2.a)
AEC årligt elforbrug 192 kWh/år (100 m2)
AHS gennemsnitligt klima 4681 kWh (100 m2) (*1)
AHS koldt klima 9157 kWh (100 m2) (*1)
AHS varmt klima 2117 kWh (100 m2) (*1)
Dimensioner (B x D x H) 1040 x 535 x 338 mm (*2)
Vægt 30 kg
Pladetype kabinet Aluzink stålplade
Varmevekslertype Modstrømsveksler i Polyethylen-terephthalat
Ventilatortype Kammerventilator med B-hjul og omdrejningskonstante EC motorer
Filterklasse Standard med ISO Coarse > 90% (G4)
Kanaltilslutninger Ø125 mm
Kondensafløb PVC Ø20 x 1,5 mm
Forsyningsspænding 230V 50/60 Hz
Maks. optaget effekt 53 W / 0,25 A
Standby effektforbrug 3,4 W
Tæthedsklasse IP31
Omgivelsestemperatur -20 / +40 °C
Lækageklassifikation A1 (*3)
Varmetab 0,96 W/m2K (*4)
Varmetabsklassifikation T2

*1 - Årlig varmebesparelse, primær energi
​*2 - 338 mm med vægophæng
*3 - Testet i henhold til EN13141-7 (ved 250 Pa)
*4 - Testet i henhold til EN1886

Kapacitet

Kapacitet af standardaggregat som funktion af qv og Pt ext.

Testet i henhold til EN13141-7 med standardfiltre ISO Coarse > 90% (G4) og uden eftervarmeflade.

SEL-værdier indeholder aggregatets samlede elforbrug ekskl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h.

OBS! SEL-værdierne er målt og angivet som en samlet værdi for begge ventilatorer.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for standardaggregat med modstrømsveksler.

Testet i henhold til EN13141-7, tør virkningsgrad.

Lyddata

Lyddata er for qv = 126 m3/h og Pt ext = 75 Pa iht. EN 9614-2 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i 1 m fra aggregatet.

 

Comfort CT150 målskitse vist for højre model (tilluft højre side):

 

Comfort CT150 målskitse vist for venstre model (tilluft venstre side):

1: Udeluft
2: Tilluft (indblæsning)
3: Fraluft (udsugning)
4: Afkastluft
​5: Kondensafløb

CTS150 styringen er en enkel styring, der ofte anvendes i udlejningsejendomme.

Brugeren har begrænset adgang til indstillinger, men har mulighed for at skrue op og ned for ventilationen, samt indstille niveauet for fugt lav i boligen.

Derudover er der en alarmindikator, der fortæller om der er noget ved aggregatet man skal være opmærksom på, f.eks. om der er behov for filterskift.

NB! HMI Touch panelet kan ikke anvendes til CTS150 styringen.

Funktionsoversigt   +Standard
- Tilbehør
Filtervagt Tidsstyret filteralarm. Indstillelig 1-360 dage +
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilation ved høj/lav luftfugtighed +
Sommer-/vinterdrift Mulighed for at indstille sommer- og vinterdrift +
Bypass Noget af luften ledes uden om varmeveksleren i perioder, hvor der ikke er brug for varmegenvinding +
Vinter lav Lavt ventilationstrin ved lav udetemperatur +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af veksler +
Temperaturstyring Styrende temperaturføler for aggregatet er T3 fraluft +
Luftmængde Mulighed for trinløs indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft kan indstilles individuelt +
Brugervalg Mulighed for at aktivere brugervalg (Trin 4) via en potentialfri kontakt. Bruges f.eks. til emhættedrift, hvis emhætten kører over ventilationsaggregatet -

Indstilling og indregulering af aggregatet foregår ved tilslutning af en PC via et USB-stik. Ud over at kunne indstille aggregatets drift, kan aktuelle driftsinformationer aflæses.

CTS602 styringen er en avanceret styring med mange indstillingsmuligheder. Styringen leveres fra fabrikken med en grundindstilling, der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

HMI Touch panelet giver et godt overblik over aggregatets aktuelle drift, og har en menu-struktur, der er let at finde rundt i for både bruger og installatør. Det er muligt at vælge mellem 2 forskellige forsidebilleder til hovedskærmen.

Ekstern kommunikation

CTS602 styringen har en åben Modbus RS485 protokol, der kan bruges til at kommunikere med via eksterne CTS systemer. Modbus forbindelsen bruges f.eks. til Schneiders IHC eller KNX system.

Funktionsoversigt   +Standard
-Tilbehør
Alarmer Beskrivelse af fejl ved alarmer. Alarmlog med de 16 seneste alarmer +
Fælles alarm CTS602 styringen har et udgangssignal, der aktiveres i tilfælde af en alarm, og kan f.eks. tilsluttes ekstern automatik  
Filtervagt Tidstyret filteralarm indstillelig til 30/90/180/360 dage +
Datavisning En oversigt over den aktuelle drift med f.eks. temperaturer, ventilator hastighed osv. +
Ugeprogram CTS602 styringen er udstyret med 3 ugeprogrammer der kan indstilles individuelt (fabriksindstilling off) +
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilation ved høj/lav luftfugtighed +
Luftkvalitet Giver mulighed for at justere ventilationen efter luftens CO2-niveau. -
Vinter lav Forebyg lav fugtighed i boligen, ved at aktivere lav ventilation ved lave udetemperatur +
Temperaturregulering Mulighed for at styre aggregatets drift afhængig af rumtemperaturen +
Sommer-/vinterdrift Aggregatet kan indstilles efter sommer- og vinterdrift  
Sprog Der kan vælges mellem mere end 10 sprog i betjeningspanelet +
Brugerniveauer Menuen i betjeningspanelet er inddelt i 3 brugerniveauer: Bruger/Installatør/Fabrik +
Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden via et eksternt potentialfrit signal +
Brugervalg 2 Yderligere mulighed for at overstyre driftstilstanden og brugervalg 1 via et eksternt potentialfrit signal -
El-eftervarmeflade Med en el-eftervarmeflade kan tillufttemperaturen styres og aggregatet kan hjælpe med at opvarme boligen -
Vand-eftervarmeflade Med en vand-eftervarmeflade kan tillufttemperaturen styres og aggregatet kan hjælpe med at opvarme boligen -
Frostsikring For at beskytte eventuel vandvarmeflade for frostsprængning, standses aggregatet og komme med en alarm, hvis temperaturen i vand-eftervarmefladen bliver for lav -
Luftskifte Trinløs indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft kan indstilles individuelt +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af modstrømsveksler, hvis der har dannet sig is i den +
Rum lav Sikkerhedsfunktion hvis boligens varmesystem svigter, stopper ventilationsaggregatet, så det ikke er med til at køle boligen yderligere ned  +
Ekstern varme Ventilationsaggregatet kan styre ekstern varmeforsyning efter aktuel rumtemperatur +
Ekstern brandautomatik Ventilationsaggregatet kan tilsluttes ekstern brandautomatik eller brandtermostat, der giver signal til om aggregatet skal stoppe eller må køre videre +
Integreret brandautomatik Ventilationsaggregatet kan leveres med integreret brandautomatik, der kan styre brand- og røgspjæld -
Konstanttrykregulering Det er muligt at installere konstanttrykregulering på både fralufts- og tilluftssiden -
Forsinket opstart Det er muligt at aktivere forsinket opstart af ventilatorerne, hvis der f.eks. er tilsluttet lukkespjæld +
Gendan indstillinger Det er muligt at gemme aktuelle indstillinger og efterfølgende genindlæse dem, hvis f.eks. brugeren har stillet på aggregatet. Det er også muligt at geninstallere fabriksindstillingerne +
Manuel drift Det er muligt at teste forskellige funktioner manuelt +
Energispare funktion Det er muligt at aktivere en strømbesparende funktion af driften +
Modbus  Det er muligt at indstille aggregatets Modbus adresse. Fabriksindstilling er 30 +
Datalog Det er muligt at logge aggregatets driftsdata hver 1 - 120 min. Alarmer vil blive logget når de opstår +
Betjeningspanel Det er muligt at vælge mellem grøn og rød tekst, samt forside som tabel eller med et hus +

Yderligere informationer om alle funktionerne findes i aggregatets Software- og Montagevejledning.

 

OBS! Ved opstilling af aggregatet bør der altid tages hensyn til fremtidig service og vedligehold. Der anbefales en minimum friplads foran aggregatet på 60 cm.

Det skal være let at udskifte filtre og f.eks. skal det være muligt at kunne tage veksleren ud, udskifte ventilator eller andre komponenter. Derfor anbefales det også at forbinde aggregatet med kanalsystemet via fleksible forbindelser.

OBS! Der er vigtigt, at aggregatet opstilles i vater for at opnå et ordentligt afløb fra kondensvandsbakken.

Montageskinner

Til Comfort CT150 medfølger der altid et sæt montageskinner. Det er en enkel og hurtig måde at montere aggregatet på uden at skulle holde det samtidig med at det skrues fast.

Montagebeslag bag (tilbehør)

Det er muligt at købe et montagebeslag til montering bag på aggregatet. Det er en god løsning, hvis aggregatet skal monteres lodret i et skab eller teknikrum. På den måde omdannes aggregatet til et "Top aggregat".

Montagebeslag side (tilbehør)

Det er muligt at købe montagebeslag til montering på aggregatets side. Comfort CT150 er forberedt til, at sidebeslaget kan monteres på enten højre eller venstre side. Kanalerne kan føres bag beslaget, hvilket giver en pæn installation.

PHI certifikat

Comfort CT150 er certificeret efter det tyske PassivHaus Institut, for energivenlige produkter.

Tilbehør

Videoer