Lang levetid gør kun én installation nødvendig

Vi anser vores anlæg som værende en del af en bygning, der følger den gennem størstedelen af dens levetid. Et ventilationsanlæg skal køre 24 timer i døgnet, alle dage i løbet af et år. Det bliver til mere end 8700 timer. Det svarer til det antal timer, en bil kommer op på, hvis den bliver brugt to timer om dagen i hele tolv år. Derfor er kvalitet et afgørende parameter for produktets levetid. Mange af anlæggene produceret i Nilans ungdom kører da også på mere end tredivte år. Det beviser, at vi ved, hvad vi taler om, når vi bruger ordet ”kvalitet”.

Den erfaring, vi har opnået gennem vores lange tid på markedet, betyder i øvrigt, at vi ved, hvorfor kvalitet er vigtigt, og hvilken værdi det giver vores kunder. Mange andre anlæg har ikke lige så lang levetid. Da installationen næsten koster det samme som selve anlægget, vil et billigt anlæg derfor ikke nødvendigvis være en økonomisk bedre investering, fordi man på længere sigt vil skulle købe et nyt og betale for installationen én gang til.
 

Lave driftsomkostninger sikrer en kort tilbagebetalingstid

Vi sætter lighedstegn mellem kvalitet og lave driftsomkostninger. Da vi kun bruger komponenter og materialer af højeste kvalitet, kræver de ikke samme vedligeholdelsesniveau som dem af lavere kvalitet. Omkostningerne til service og udskiftning holdes dermed på et minimum gennem investeringens levetid. Et Nilan-anlæg ligger ydermere helt i toppen, når det kommer til energibesparelse. Den årlige besparelse er ofte så stor, at investeringen har tjent sig selv ind igen inden for en kort årrække.

De lave driftsomkostninger sammenholdt med en lang levetid gør, at vi kan garantere nogle af de mest totaløkonomiske fordelagtige anlæg på markedet i den højeste kvalitet. Det er vores løfte til dig!