Spjældsikret system

Til renoveringsopgaver

Ved renoveringsopgaver kan det være svært at få plads til at føre individuelle afkastkanaler fra hvert aggregat over tag.

Derfor kan det være en løsning at etablere en fælles afkastkanal. Denne løsning er i de fleste tilfælde dyrere, idet der skal bruges brand- og røgspjæld, røgdetektor samt brandautomatik.

Spjældsikret system

Et system hvor hvert aggregat betjener hver sin brandsektion og har afkast i en fælles afkastkanal, stilles der følgende krav. 

Uddrag af DS428:2011 - 4.3.1 Generelt

1. Brandsikringsautomatik omfattende automatikenheder, temperaturfølere, brandtermostater, pressostater, flowmålere og røg detektorer, der anvendes til brand og røgsikring, skal være udført således, at fejl i komponenter, ledningsforbindelser og buskommunikation samt forsyningssvigt registreres og medfører aktivering til brandsituation, som om der var tale om en branddetektering.

7. Spjæld og røgventilatorer, der anvendes til brand og røgsikring, skal afprøves automatisk hver uge og give en tilbagemelding til brandsikringsautomatikken. Derudover skal den regelmæssige vedligeholdelse sikre en årlig manuel afprøvning, der dokumenteres.

Uddrag af DS428:2011 - 4.3.2 Spjældsikret system

1. Aktivering af samtlige brand-, flamme-, røg- og røgevakueringsspjæld i kanalsystemet skal i en brandsituation ske på basis af en detektering af røg på et funktionsbestemt egnet sted i kanalsystemet.

2. I et spjældsikret system skal detektering ske for hver af de brandsektioner eller tilsvarende brandmæssige enheder, som anlægget betjener.

3. Normalt anses en røgdetektor i den fælles udsugningskanel for tilstrækkelig for hver brandsektion e.l. brandmæssige enheder. Ved installationer, som kun omfatter en brandsektion med brand- eller røgspjæld, etableres en røgdetektor i den fælles udsugningskanal.

5. Såfremt det vælges at lade indblæsnings- og udsugningsventilatorer køre videre efter en branddetektering, skal brand-, flamme og røgspjæld, der betjener den brandramte brandsektion med tilhørende brandceller lukke, hvorimod øvrige spjæld fortsat kan være åbne.

Uddrag af DS428:2011 - 4.1 Røgspredning og brandspredning via kanalsystemet

6. Installationer med emhætter anbefales udført uden røgspjæld som røgventileret system.

Denne anbefaling er vigtig at tage til efterretning, hvis røgspjæld eller brand- og røgspjæld monteres direkte efter emhætten, da der vil ske en tilfedtning af spjældet, og det er dermed ikke sikkert, at det vil fungere ved brand.
Ved en decentral løsning derimod, vil det ikke være et problem at tage emhætten med ind over, specielt ikke, hvis der monteres en emhættefilterboks efter emhætten. På den måde vil der være tre filtre samt aggregatet før brand og røgspjældet, at der ikke vil være risiko for, at der sætter sig fedt på spjældet.

Om Nilan

Boligløsninger

Erhvervsløsninger

 

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Messer


Helsinki, Finland
7. - 9. Oktober 2020

Odense Congress Center
21. - 23. april 2021
Nilan A/S · Nilanvej 2 · 8722 Hedensted · Telefon 76752500 · nilan@nilan.dk
Disclaimer
Privatlivs- og cookiepolitik