Comfort CT300

Med den mangeårige erfaring fra Comfort-serien, har Nilan udviklet et fremtidssikret aggregat Comfort CT300, der kan leve op til kravene for ventilationsaggregater i 2020, og som samtidig er Passivhus certificeret. Læs mere om Comfort CT300 her.

Comfort CT150

Comfort CT150 er et energieffektivt ventilationsaggregat med varmegenvinding for boliger, og er særlig velegnet til nybyggeri og renovering af lejligheder, rækkehuse og sommerhuse, hvor pladsen er begrænset. Læs mere om Comfort CT150 her.

Comfort 300 LR

Comfort 300 LR er et energieffektivt ventilationsaggregat med varmegenvinding for boliger. Det er et gennemtestet aggregat, der er produceret i mere end 15 år med løbende optimeringer, hvor der er lagt vægt på lavt energiforbrug, nem brugerbetjening og vedligeholdelse. Læs mere om Comfort 300 LR her.

Comfort 450

Comfort 450 er et energieffektivt ventilationsaggregat med varmegenvinding for større boliger, med et ekstra stort ventilationsbehov. Læs mere om Comfort 450 her.

Compact P

Compact P er en energieffektiv total indeklimaløsning til alle former for lavenergihuse, standard enfamiliehuse og lejligheder.

Compact P genvinder energien i den udsugede luft med en højeffektiv modstrømsveksler. Den restenergi som modstrømsveksleren ikke udnytter, udnyttes af varmepumpen til produktion af varmt brugsvand og til yderligere opvarmning af tilluften. Læs mere om Compact P her

VP 18 

Anlægget kombinerer ventilation med aktiv varmegenvinding, via en varmepumpe., samt til produktion af varmt brugsvand. Et oplagt valg i boliger, hvor pladsen er trang, da anlægget ikke fylder mere end et almindeligt højskab. Læs mere om VP 18 her

VPL 15 Top M2

VPL 15 Top M2 er et energieffektivt ventilationsaggregat med varmegenvinding og køling af boliger. Varmegenvindingen foregår via en varmepumpe, der kan udnytte den udsugede energi bedre end det er muligt med en modstrømsvarmeveksler. Varmepumpen har en reversibel kreds, hvilket betyder at kredsen kan vendes så det er muligt at køle tilluften istedet for at opvarme den. Læs mere om VPL 15 Top M2 her.

Combi 302 Polar

Combi 302 Polar er et ventilationsaggregat, der kombinerer to varmegenvindingsteknologier. Den passive varmegenvinding foregår via en modstrømsveksler, der udnytter mellem 85 og 95 % af energien i udsugningsluften. Den aktive varmegenvinding foregår via en varmepumpe, der udnytter restenergien. Der ikke er behov for at montere en eftervarmeflade med tilhørende blandingskreds. Læs mere om Combi 302 Polar her

Om Nilan

Boligløsninger

Erhvervsløsninger

 

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Messer


Helsinki, Finland
7. - 9. Oktober 2020

Odense Congress Center
21. - 23. april 2021
Nilan A/S · Nilanvej 2 · 8722 Hedensted · Telefon 76752500 · nilan@nilan.dk
Disclaimer
Privatlivs- og cookiepolitik