Integreret brandautomatik

Comfort boligaggregater

Alle Nilans Comfort boligaggregater kan bestilles med integreret brandautomatik, hvilket gør projektet med fælles afkast meget billigere og lettere at installere.

Funktion

Brandautomatikken styrer aggregatet, brandtermostaten samt brand- og røgspjæld.

Når brandtermostaten registrerer brand slukkes ventilationen i lejligheden samtidig med at brand- og røgspjældet lukker. Dermed sikres at røgen ikke fordeler sig til de øvrige lejligheder. Ventilationen i de lejligheder, hvor der ikke er brand kører videre.

Det er også muligt, at lave fælles luftindtag med installation af brand- og røgspjæld til tilluftkanalen. Begge brand- og røgspjæld tilsluttes brandautomatikken og styres af denne.

Funktioner i brandautomatikken

 • Ved branddetektering via brandtermostat
  • Aggregatet stoppes
  • Brand- og røgspjæld lukkes
 • Ved strømudfald på aggregat eller stoppet aggregat
  • Reagerer som brandsituation og lukker brand- og røgspjæld
 • Ved fejl i komponenter, ledningsforbindelser og buskommunikation
  • Medfører aktivering til brandsituation, som om der var tale om branddetektering
 • Selvtest en gang om ugen (standardindstilling: Mandag kl. 10.00)
  • Standser aggregatet
  • Kontrollerer at brandspjældet lukker og åbner
  • Ved fejl skal brandspjældet lukkes, aggregatet være standset og fejl meldes i displayet
  • Kontrollen af brandtermostaten kører konstant
   • Hvis der ikke er forbindelse til brandtermostat, aktiveres til brandsituation, som om der var tale om branddetektering
  • Løbende kontrol af at spjældet i brand- og røgspjældet ikke skifter position
 • I service menuen er det muligt at starte en test manuelt
  • Til brug for den årlige manuelle test af automatik samt brand- og røgspjæld
  • Til brug for manuel test inden lejligheden tages i brug
 • Ved branddetektering kan reset af aggregatet kun foretages manuelt ved aggregatets betjeningspanel
 • Automatiske samt manuelle test registreres i aggregatets log
 • Når aggregatet startes op første gang udføres automatisk en test af brandtermostat samt brand- og røgspjæld

 

 

Det er ikke nødvendigt at brandisolere fælles afkastkanal og tilluftkanal.

 

Download:

Datablad Nilan brandautomatik
Find vejledninger til Nilan brandautomatik her

Om Nilan

Boligløsninger

Erhvervsløsninger

 

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Messer


Helsinki, Finland
13. - 15. april 2021

Odense Congress Center
21. - 23. april 2021
Nilan A/S · Nilanvej 2 · 8722 Hedensted · Telefon 76752500 · nilan@nilan.dk
Disclaimer
Privatlivs- og cookiepolitik