Frostsikring

Tilisning

Alle ventilationsaggregater med modstrømsveksler, der har en høj temperaturvirkningsgrad, vil opleve tilisning ved vedvarende frostgrader i udetemperaturen.

Der sker en kondensering af fraluften, når den ved varmegenvindingen nedkøles. På grund af den høje temperaturvirkningsgrad vil kondensvandet langsomt omdannes til is, som vil tilstoppe modstrømsveksleren, hvis der ikke reageres på dette.

Isdannelse kan starte ved en udetemperatur mellem -2 °C og -6 °C, afhængig af forskellige konditioner som udetemperatur, fralufttemperatur og fraluftens relative luftfugtighed. Høj varme i fraluften udsætter isdannelse hvorimod høj luftfugtighed fremskynder isdannelse.

Der skal derfor tages stilling til om aggregatet skal frostsikres eller om afisningsfunktionen er acceptabel.

Den energi der bruges til et evt. forvarmelegeme er ikke spildt, da den sikrer en konstant varmegenvinding. Her vises et eksempel på den energi, der bruges på forvarmelegeme kontra afisningsfunktionen.

Luftmængde 126 m3/h 216 m3/h
Frostsikring ved udetemperatur - 2 °C  -2 °C
Timer om året 676 676
Energi til frostsikring via forvarmelegeme 107 kWh/år 183 kWh/år
Tab af energi ved tilisning 105 kWh/år 180 kWh/år
Tab af energi ved afisning 200 kWh/år 343 kWh/år
Energibesparelse ved frostsikring 198 kWh/år 340 kWh/år

 

 

Frostsikring

Ved hjælp af et forvarmelegeme sikres det, at der ikke dannes is i modstrømsveksleren ned til -12 °C. 

Den modulerende forvarmeflade anvender kun den energi, der er nødvendig for at holde varmeveksleren fri for is. Den energi, der anvendes i forvarmefladen er ikke spildt. Den spares på evt. eftervarmeflade eller centralvarmen i huset.

Af-isning

Afisningsfunktionen er en standard funktion i Nilans CTS 602 styring.

Afisningsfunktionen træder i kraft, når der er dannet is i modstrømsveksleren, og der er behov for, at den skal afises. 

Nilans afisningsfunktion styres af temperaturen i afkastluften (T4), hvilket giver en meget nøjagtig registrering af, om der er is i modstrømsveksleren eller ej.

Afisningen foregår ved at bypass spjældet åbner, og leder udeluften forbi modstrømsveksleren.

Varmen i fraluften fra boligen optøer modstrømsveksleren.

I den periode hvor afisningen foregår, blæses der kold luft ind i boligen med mindre, der er en eftervarmeflade monteret, der kan opvarme den kolde udeluft.

Eftervarmeflade

Dimensionering og valg af en eftervarmeflade er afhængig af, om der er valgt frostsikring eller afisning.

Frostsikring via et forvarmelegeme
Med et forvarmelegeme monteret vil ventilationen være sikret ned til -12 °C udetemperatur. Ved en udetemperaturer derunder anbefales det at reducere ventilationen og evt. standse den.

Temperaturen efter modstrømsveksleren vil næppe komme under 16 °C, og eftervarmefladen skal derfor kun kunne klare at opvarme tilluften med 2 til 5 °C.

Afisning ved isdannelse
Uden forvarmelegeme skal eftervarmefladen kunne hæve tillufttemperaturen fra -4 °C ved første afrimning. I værste fald skal eftervarmefladen kunne hæve tillufttemperaturen fra -15 °C. Ved en udetemperatur derunder vil det anbefales at stoppe aggregatet.

Det medfører at en eftervarmeflade skal frostsikres og dimensioneres væsentlig størrre end, hvis der var installeret et forvarmelegeme til frostsikring.

Om Nilan

Boligløsninger

Erhvervsløsninger

 

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Messer


Helsinki, Finland
7. - 9. Oktober 2020

Odense Congress Center
21. - 23. april 2021
Nilan A/S · Nilanvej 2 · 8722 Hedensted · Telefon 76752500 · nilan@nilan.dk
Disclaimer
Privatlivs- og cookiepolitik