Behovsstyring

BR15 giver mulighed for behovsstyring

Det seneste bygningsreglement giver mulighed for behovsstyret ventilation. Det anbefales, at der behovsstyres efter fugtbelastningen.

Det er dog et krav, at der opretholdes en minimum ventilation på 0,3 l/s pr. m2.

Intelligent fugtstyring

Nilans fugtstyring tilpasser sig automatisk familiens eller bygningens behov.

I Nilans intelligente CTS 602-styring skal der ikke indsættes et fast niveau for luftfugtigheden (RH), som aggregatet skal styre luftskiftet efter. Ved hjælp af den indbyggede fugtføler, beregner styringen selv gennemsnitsniveauet for de seneste 24 timer. Gennemsnitsniveauet danner grundlag for, om der skal ændres på luftskiftet ved udsving i luftfugtigheden.

På den måde kører aggregatet altid optimalt efter det reelle luftfugtighedsniveau og ikke et teoretisk niveau.

Dermed spares der energi, da den automatisk tilpasser sig behovet i boligen. Det har stor indflydelse på fugtproduktionen, om det en stor familie eller en enkelt beboer, der bor i boligen.

Aggregatet tilpasser sig også automatisk til sommer- og vinterniveau. 

Ændrer luftfugtigheden sig mere end 5-10% i forhold til gennemsnitsniveauet, reagerer aggregatet med forceret luftskifte.
Ved en luftfugtighed under 30% aktiveres lavt ventilationstrin (kan indstilles mellem 15 og 45%).

Om Nilan

Boligløsninger

Erhvervsløsninger

 

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Messer


Helsinki, Finland
7. - 9. Oktober 2020

Odense Congress Center
21. - 23. april 2021
Nilan A/S · Nilanvej 2 · 8722 Hedensted · Telefon 76752500 · nilan@nilan.dk
Disclaimer
Privatlivs- og cookiepolitik