Frostsikring

Tilisning

Alle ventilationsaggregater med modstrømsveksler, der har en høj temperaturvirkningsgrad, vil opleve tilisning ved vedvarende frostgrader i udetemperaturen.

Der sker en kondensering af fraluften, når den ved varmegenvindingen nedkøles. På grund af den høje temperaturvirkningsgrad vil kondensvandet langsomt omdannes til is, som vil tilstoppe modstrømsveksleren, hvis der ikke reageres på dette.

Isdannelse kan ske ved en udetemperatur på -2 °C til -6 °C, afhængigt af forskellige konditioner som udetemperatur, fraluft temperaturen og fraluftens relative luftfugtighed. Høj varme i fraluften udsætter isdannelse hvorimod høj luftfugtighed fremskynder isdannelse.

Der skal derfor tages stilling til om aggregatet skal frostsikres eller om afisningsfunktionen er acceptabel.

Frostsikring

Ved central boligventilation anbefaler Nilan altid at sikre aggregatet mod tilisning ved at installere et forvarmelegeme.

På den måde sikres beboerne en ordentlig komfort, uden kuldenedfald. Samtidig skal eftervarmefladen ikke kunne yde så meget, så den kan dimensioneres væsentligt mindre.

Om Nilan

Boligløsninger

Erhvervsløsninger

 

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Messer


Helsinki, Finland
7. - 9. Oktober 2020

Odense Congress Center
21. - 23. april 2021
Nilan A/S · Nilanvej 2 · 8722 Hedensted · Telefon 76752500 · nilan@nilan.dk
Disclaimer
Privatlivs- og cookiepolitik