Central ventilation med konstant tilluft

Den traditionelle løsning

Den billigste og mest anvendte løsning er balanceret grundventilation, hvor der ikke kompenseres ved forceret emhættedrift. Erstatningsluften kommer ind i boligen via utætheder i vinduer, døre og klimaskærm.

Der holdes en grundventilation på 126 m3/h på indblæsning og udsugning. Ved emhættedrift forceres udsugningen med 72 m3/h (emhætten udsuger totalt 144 m3/h) til en total udsugning på 198 m3/h.

Klik på billerne for at åbne dem i stort format


Forudsætninger for beregningerne:

  • Hver lejlighed har et køkken med en standard emhætte samt et bad/toilet
  • Grundluftmængde (tilluft/fraluft) er 126 m3/h pr. lejlighed
  • Forceret luftmængde (fraluft) er 198 m3/h pr. lejlighed
  • Dimensionerede tryktab over fraluftarmatur 50 Pa
  • Dimensionerede tryktab over tilluftarmatur 30 Pa
  • Modstand i kanalsystemet er 0,6 Pa/m

Om Nilan

Boligløsninger

Erhvervsløsninger

 

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Messer


Helsinki, Finland
7. - 9. Oktober 2020

Odense Congress Center
21. - 23. april 2021
Nilan A/S · Nilanvej 2 · 8722 Hedensted · Telefon 76752500 · nilan@nilan.dk
Disclaimer
Privatlivs- og cookiepolitik