Nyheder

Se også vores nyhedsarkiv

Tre Nilan-løsninger på vej til international byggekonkurrence

29-08-2012 | Årets udgave af Solar Decathlon, en international universitetskonkurrence i lavenergibyggeri, har deltagelse af ikke færre end tre team, som har henvendt sig til Nilan angående en indeklimaløsning, der vil bringe dem godt på vej mod sejren.

I begyndelsen af september finder 2012-udgaven af Solar Decathlon sted i Madrid i Spanien. Konkurrencen koncentrerer sig om universitetsstuderendes forslag til lavenergihuse, som får deres energi fra solen. 20 team blev shortlistet, og efter flere måneders forberedelser er teamene i disse dage ved at opføre deres projekter på konkurrencestedet.

En erfaren bidragyder

Husene er designet af teamene fra bunden af, en proces, der indbefatter valg af de elementer, der skal udgøre de ideelle løsninger til disse lavenergibygninger.

Tre af teamene henvendte sig til Nilan i deres søgen efter en energieffektiv indeklimaløsning. De valgte alle løsningen Compact P, der er certificeret til passivhuse og er en videreudvikling af de løsninger, der udgjorde hjerte og lunger i vinderprojekterne på Solar Decathlon 2007 og 2009.

– Solar Decathlon sammenfatter innovation og energieffektivitet. Eftersom et afgørende fokus i vores aktiviteter består i at påvirke udviklingen af fremtidens lavenergiprodukter, matcher konkurrencen perfekt med hjørnestenene i Nilans filosofi og vores produkter. Det var derfor et oplagt valg at deltage igen, ikke mindst fordi det giver os mulighed for at følge og påvirke udviklingen af byggebranchen i retning af øget brug af bæredygtig teknologi, udtaler Brian Hansen, Nordic Sales Director hos Nilan.

Arbejder hen mod en bæredygtig fremtid

– De studerende er den næste generation af arkitekter, ingeniører og teknikere og blandt de bedste inden for deres felter, og vi ser et stort potentiale i de ideer, der fremføres i projekterne. Ved at investere tid og ressourcer i Solar Decathlon kan vi yde dem mest mulig støtte i deres bestræbelser på at udfordre og forbedre deres kompetencer og branchen, udtaler Nilans key account manager Philip Dahl.

Fælles for de tre teams projekter er det overordnede mål, som Solar Decathlon-organisationen har sat: at designe og bygge huse, som kun er afhængige af solenergi og producerer en minimal mængde affald i løbet af deres livscyklus. Dog varierer teamenes løsninger på denne opgave enormt, idet de hver især koncentrerer sig om yderligere problemstillinger, som moderne boligbyggeri står over for, som beskrevet nedenfor.

FOLD

FOLD

Team DTU, det eneste danske team i konkurrencen, repræsenterer Danmarks Tekniske Universitet. Deres bidrag, FOLD-huset, får sin form fra et foldet rektangulært papir og kan tilpasses individuelle behov og forskellige lokaliteter.

FOLD består af ét stort rum med en teknisk kerne, der bl.a. indeholder Nilans Compact P GEO-løsning, som kombinerer ventilation med passiv og aktiv varmegenvinding, produktion af varmt brugsvand, rumopvarmning, køl og varme i en enkelt løsning. Nilans luftfordelingssystem NilAIR er også installeret i huset. Sammen med solfangere dækker disse Nilan-løsninger hele husets ventilations- og varmebehov.

www.solardecathlon.dk

Nanotowers

Nanotowers

Nanotowers er det franske team Rhônes-Alpes’ svar på de boligmæssige krav og udfordringer, som findes i tæt befolkede byområder, hvor beboerne ønsker at bo i huse i stedet for lejligheder. De studerende i teamet er fra højere uddannelsesinstitutioner i Rhônes-Alpes-området.

Tårnene indgår i et fuldstændig selvforsynende økosystem, som yder beboerne individuel komfort ved at udfordre den måde, beboelsesejendomme almindeligvis udformes på.
Hver bolig er udstyret med NilAIR og Compact P GEO-løsningen, som er forbundet med det overordnede økosystem, hvorved tårnene kan udnytte Compact P GEO’s mange funktioner, som beskrevet ovenfor.

www.solardecathlon.fr

Sumbiosi

Sumbiosi

Studerende fra et antal højere uddannelsesinstitutioner på Aquitain campus i Frankrig har etableret Team Aquitaine Bordeaux Campus. Deres bidrag hedder Sumbiosi, et hus, der tilpasser sig beboernes behov afhængigt af årstiden og tidspunkt på dagen.

Hvert rum har flere funktioner som følge af bygningens fleksible rumopbygning, der sigter mod at skabe huse af begrænset størrelse, som stadig lever op til de krav, et stort hus normalt opfylder. Sumbiosi ånder med Nilan Compact P-standardmodellen.

www.sumbiosi.com

Læs mere om årets Solar Decathlon på www.sdeurope.org 


 Tilbage

Om Nilan

Boligløsninger

Erhvervsløsninger

 

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Messer


Lillestrøm, Norge
16. - 19. oktober 2019
Nilan A/S · Nilanvej 2 · 8722 Hedensted · Telefon 76752500 · nilan@nilan.dk
Disclaimer
Privatlivs- og cookiepolitik