Arkiv

Vi er blevet bedre til at holde på varmen men glemmer at tænke på helbredet

02-03-2011 | Vi er blevet gode til at tætne vores bygninger, så varmetabet minimeres. Men et optimeret indeklima og varmeforbrug halter bagefter, fordi vi ikke er nær så gode til at ventilere og genvinde den varme, vi gør så meget for at holde på. Det skal der nu gøres noget ved.

Den danske standard for ventilation i bygninger (DS 447) skal i 2011 op til revision, hvilket er et tiltag, der ifølge flere instanser er længe ventet og nødvendigt – ikke kun for boliger, men alle typer bygninger.

For mere end 30 år siden betød oliekrisen, at der blev sat fokus på at tætne vores huse, så de bedre kunne holde på varmen. Vi bliver hele tiden bedre til det, men vi glemmer, at en bygning stadig skal kunne ånde, samtidig med at der er et stort potentiale i at genvinde varmen – der er altså en gevinst at hente for både os selv og miljøet i kraft af et mindre energiforbrug.

En bygning skal kunne ånde

De meget tætte bygninger kan ikke selv ånde gennem mere eller mindre utætte murer og vinduer som før. Hvis man ikke hjælper dem på vej ved at installere et ventilationsanlæg, opstår der derfor store problemer, hvad angår helbredet - både for selve bygningen og for de mennesker, der befinder sig deri, da manglende udskiftning af luften giver et dårligt indeklima i kraft af fugtig og forurenet luft. Hertil kommer, at opvarmningen af huset koster mange penge. Genvinding af varmen i ventilationsprocessen er derfor en mulig guldgrube af besparelser for mange.

Brancheforeningen Dansk Ventilation siger i en artikel på teknikogviden.dk, at de har store forventninger til de nye regler, der vil have stor betydning for danskernes helbred og produktivitet. Samtidig peger de på integrerede varme- og ventilationsanlæg, der kombinerer varmegenvinding, regulering af rumtemperatur og filtre til rensning af luften, som den hurtigste og mest effektive vej til at sikre et sundt indeklima sammen med en lavere varmeregning.

Vi har brug for frisk luft gennem hele livet

En undersøgelse foretaget af DTU viser, at indeklimaet på de danske børneværelser er decideret dårligt. Samtidig er udluftningen i skoler og børnehaver af så dårlig kvalitet, at det decideret hæmmer undervisningen. Andre undersøgelser foretaget af danske forskere påviser, at hvis skolerne får et sundere indeklima, vil gevinsten være en øget indlæring på 20 % svarende til to år oven i et barns totale skolegang. Hertil kommer, at de problemer, mange skoler har med fx skimmelsvamp, vil kunne afhjælpes.

Samme mønster tegner sig ifølge DTU på arbejdspladserne, hvor sund luft giver langt mere effektive og veltilpasse medarbejdere. Hertil kommer vigtigheden af at kunne indånde frisk luft i vores boliger, hvor vi sover og i det hele taget tilbringer meget af vores tid.

Ingen regel uden undtagelser

I Albertslund Kommune har man taget udfordringen op og har bygget tre børnehaver efter passivhus-konceptet. Et passivhus har et ekstremt lavt energiforbrug samt et sundt, tempereret indeklima, hvilket har store positive effekter på både den økonomiske og helbredsmæssige bundlinje.

Kommunen sætter således en standard for offentlige institutioner og arbejdspladser, der er helt i tråd med Dansk Ventilations anbefalinger.
 Tilbage

Om Nilan

Boligløsninger

Erhvervsløsninger

 

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Messer


Helsinki, Finland
7. - 9. Oktober 2020

Odense Congress Center
21. - 23. april 2021
Nilan A/S · Nilanvej 2 · 8722 Hedensted · Telefon 76752500 · nilan@nilan.dk
Disclaimer
Privatlivs- og cookiepolitik