FAQ

Hvad er aktiv varmegenvinding?

Aktive genvindingsanlæg genvinder varmen i luften via en kompressor, der bruger strøm for at kunne genvinde varmen.

Til toppen

Hvad er passiv varmegenvinding?

Passive anlæg genvinder varmen i luften uden tilførsel af ekstra energi. Det er derfor en optimal løsning i bygninger opvarmet med naturgas, olie, el eller fjernvarme.

Til toppen

Hvordan fungerer et ventilationsaggregat med varmegenvinding?

Et ventilationsaggregat med varmegenvinding udsuger varm, fugtig luft og udnytter energien herfra til opvarmning af indblæsningsluften. Aggregatet kan enten bruges som eneste opvarmningskilde eller i kombination med anden opvarmning såsom fjernvarme, naturgas eller solvarme.

Til toppen

Er et ventilationsaggregat med varmegenvinding det samme som en varmepumpe?

Det kan det være. Opvarmningen af indblæsningsluften sker i en såkaldt varmegenvinder. Varmegenvinderen kan være enten en varmepumpe eller en varmeveksler. I varmeveksleren passerer de to luftstrømme tæt forbi hinanden, så energien overføres fra den ene luftstrøm til den anden. I varmepumpen opvarmes et kølemiddel af udsugningsluften, og kølemidlet bliver til gas. En kompressor i varmepumpen komprimerer gassen, og der frigøres en masse energi, der opvarmer udeluften, inden den blæses ind i bygningen.

Til toppen

Hvordan kan et ventilationsaggregat med varmegenvinding forbedre vores indeklima?

Et ventilationsaggregat fra Nilan fjerner den varme fugtige luft og tilfører igen tempereret luft til bygningen. Partikler, lugt og fugt fjernes og luftfugtigheden holdes under 45 procent så husstøvmiderne, som er en af de hyppige årsager til allergi, ikke kan overleve. Opholder man sig for lang tid i et miljø med dårligt indeklima, vil det vise sig på effektiviteten, koncentrationsevnen, sygdomsfraværet og indlæringsevnen i både skoler og på arbejdspladser.

Til toppen

Kan et ventilationsaggregat med varmegenvinding sikre et stabilt varmeniveau i en hel bygning?

Ja, hvis aggregatet fra starten dimensioneres korrekt efter bygningens størrelse og anvendelse. Det er vigtigt, at man i samråd med en af vores salgskonsulenter vælger et aggregat, der passer til bygningens og brugernes behov. Et for lille aggregat vil kræve alt for meget tilskudsenergi, og et for stort aggregat vil få alt for mange start/stop-sekvenser, der går ud over aggregatets driftsøkonomi og levetid. 

Til toppen

Kan man også få afkølet bygningen?

Alle vores aggregat til erhvervsbygninger kan indstilles på køledrift, så frisk, kølig og affugtet luft strømmer ind i bygningen.

Til toppen

Hvor meget skal man investere i et aggregat fra Nilan?

Det kommer helt an på, hvilket aggregat man vælger, og der er mange forhold at tage stilling til. Hvordan bygningen er designet, hvor gammel bygningen er, om der er store glaspartier og så videre. Kontakt en af vores salgskonsulenter for at få en snak om, hvilken løsning der passer til netop jeres behov. 

Til toppen

Kan et ventilationsaggregat med varmegenvinding installeres i alle slags bygninger?

Ja. Der kan dog være specielle hensyn, for eksempel hvor godt bygningen er isoleret, og hvilken opvarmningsform der tidligere har været. Derfor bør man i samråd med en af vores salgskonsulenter vurdere, hvilket aggregat der passer til bygningen.

Til toppen

Hvad er kravene til et ventilationsaggregat med varmegenvinding i lavenergibyggeri?

Kommunerne er lovmæssigt forpligtet til at give dispensation til tilslutningspligten for fjernvarme og naturgas til bygninger, der opføres som Lavenergiklasse 1 og 2 i bygningsreglementet BR10. Det gør ventilationsaggregater med varmegenvinding og jordvarme til attraktive alternativer, selv i områder med kollektiv tilslutningspligt til naturgas eller fjernvarme.

Til toppen

Hvor lang levetid har et aggregat fra Nilan?

Alle Nilans aggregater har en levetid på mellem 25 og 30 år. Derudover er et aggregat typisk er tjent hjem på 6 til 8 år på grund af de besparelser, som det giver på varmeregningen. Med de stigende energipriser forbedres denne tilbagebetalingstid konstant.

Til toppen

Hvordan vedligeholder man aggregatet?

Alle Nilan-aggregater har et minimalt vedligeholdelsesniveau. Hvordan, aggregatet skal vedligeholdes, afhænger af den model, man vælger. Se hvordan man vedligeholder i betjeningsvejledningerne under de forskellige aggregater.

Til toppen

Om Nilan

Boligløsninger

Erhvervsløsninger

 

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Messer


Helsinki, Finland
13. - 15. april 2021

Odense Congress Center
21. - 23. april 2021
Nilan A/S · Nilanvej 2 · 8722 Hedensted · Telefon 76752500 · nilan@nilan.dk
Disclaimer
Privatlivs- og cookiepolitik